PRAYER  WARRIORS


Matteus 18:19
Prayer Warriors är en bönekedja, vars mål är att spridaevangeliet och nå ut ännu effektivare genom den kristna hårdrocken. Tankenbakom Prayer Warriors är att genom bön förlöser viGuds oerhörda kraft, som gör djävulens planer om intet ochför Guds ríke framåt. Jag ärfullständigt övertygad om, att ju fler som ber för väckelse genom den kristna hårdrockendesto större resultat kommer vi att få se! <Matt 18:19> Och om såmånga som möjligt ber samtidigt på en bestämd tidkommer våra böner att bli som effektivast.

Så du som vill vara med och be för hårdrockares frälsning,ta dig tid och be exempelvis en halvtimme i veckan påfredagar mellan 1900 och 1930. Det är inget krav att du ska be justdenna tid men om du kan så är det bra. Det viktigaste äratt du vill satsa på Prayer Warriors och verkligen vill ta dig tidoch be för böneämnena. Det är inte heller någotkrav att du ber exakt en halvtimme men jag tycker det är en lämpligtid att börja med. Om du verkligen vill satsa på Prayer Warriorsså bör en halvtimme i veckan inte vara något problem...  Be för följande böneämnen:

 • Be att den kristna hårdrocken ska nå ut effektivare ochnå fler.
 • Be om vishet om hur vi ska använda våra kristna metalintresse i allmänhet och metalplattor i synnerhet i det personligasjälavinnandet, för att vinna våra vänner för Gud.
 • Be att de kristna metalbanden i Sverige ska bli allt mer frimodiga och fåse massor av människor bli frälsta under sina konserter.
 • Be för Metalbibeln. Be att den ska få bryta många fördomar och vara ett redskap för att leda många till tro på Jesus.
 • Be om enhet och renhet i kristna metalvärlden så vi kan få större slagkraft för Guds rike.

 • Be att Guds Ande ska verka så starkt på genom den kristna metallen så att många som sitter hemma och lyssnar på kristna metalskivor får syndanöd och bestämmer sig för att följa Jesus.
 • Be att många nyckelpersoner i Sveriges metalvärld ska bli frälsta.

 • Be att alla djävulens lömska planer ska gå om intet och att Guds rike ska gå framåt allt starkare i Sveriges metalvärld. < 1 Joh 3:8 >  Kom ihåg:

 • att whitemetal (kristen hårdrock) är ett kraftfullt och effektivt redskap som Gudanvänder för att nå hårdrockare med evangelium.
 • att ingenting är omöjligt för Gud!! <Luk1:37, Matt 19:26>
 • att Guds Ord inte vänder tillbaka fåfängt! <Jes 55:11>
 • att Gud vakar över sitt ord för att fullborda det. <Jer1:12>
 • att din bön har kraft och därför gör stor verkan! <Jak 5:16>
 • att be i Jesu namn för Jesus har själv sagt i <Joh 14:14> attom ni ber om något i mitt namn skall jag göra det!
 • att om du tror (i ditt hjärta) att du ska få vad duber om, då blir det så! <Mark 11:24> (förutsatt att duinte ber om något som är tvärtemot Guds vilja förstås) • | Huvudmeny | Aktuellt nyhetsbrev | Äldre brev | Medlemskap | Kontaktinfo |