PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  1  -  2008


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Sen senast har jag bland annat flyttat och jobbat heltid, vilket gjort att jag tyvärr inte har hunnit med så mycket annat. Men från och med nu räknar jag med att nyhetsbreven ska komma ut tre gånger per år. Denna gång innehåller nyhetsbrevet ingen undervisning, men däremot flera upplyftande seger-rappporter om vad Gud gjort under sommarens evangelisations-satsningar.

Nästa nyhetsbrev kommer februari/mars. Tills dess skulle jag vilja önska dig en skön vinter och Guds välsignelse.

In His Service
Johannes
3700   METALBIBLAR   GICK   ÅT   PÅ   SWEDEN   ROCK!!
Metalbibeln gjorde återigen stor succé på Sweden Rock Festival där ca 33 000 hårdrockare var samlade!

När vi samlades för att starta årets satsning var vi endast fyra personer och det var endast några få till som lovat att hjälpa till senare under festivalen. Så vi bad i Jesu namn att Gud skulle sända fler arbetare. Och Gud hörde våra böner och manade många att hjälpa till, så de sista två dagarna var vi ca 30 personer i teamet! Amen.

Totalt gick det i år åt 3700 metalbiblar under festivalen, vilket innebär att ca var 10:e besökare fick en Metalbibel! Detta är riktigt bra eftersom många biblar gått ut senaste åren. Under de tre tidigare festivalerna har det gått åt 15 000 metalbiblar och ändå gick det alltså åt 3700 i år!TVÅ   FRÄLSTA   OCH   MÅNGA   BRA   SAMTAL!
Under festivalen pratade vi med många som hade läst i den Metalbibel de fått tidigare år och de hade nu en hel del frågor om vad de läst. Medan vi "delade ut" biblar (de som var intresserade kom och tog ett ex) fick vi också flera djupa samtal om kristen tro och fick vittna för många. Viktigast av allt är att minst två personer blev frälsta!!

Vi hade också ett stort kors med oss som placerades mitt på festivalområdet, där alla gick förbi. På korset satt skyltar med texten "om du är deprimerad eller vill ha förbön för något annat, så kan vi be för dig." Många kom sedan fram till oss och vi fick be för många.JESUS  -  ÖPPNARE   -   ÅRETS   FESTIVALPRYL!
I år hade vi också med oss "Jesus-öppnare" (flasköppnare) i äkta metall, som gavs bort till alla som var intresserade. På ena sidan av öppnaren står texten "Search and you will find… JESUS" och på andra sidan "Come as you are! streetchurch.se". Öppnarna gjorde stor succé och massor av folk ville ha dem. Faktum är att Jesus-öppnarna blev den mest populära festivalprylen i år! Ca 15 000 gick åt!! Wow, tack Gud!

Så totalt gick 3700 Metalbiblar och 15 000 Jesus-öppnare åt under festivalen, vilket betyder att ungefär hälften fick med sig antingen en Metalbibel eller en Jesus-öppnare hem!

En nyckel till att det gick så bra med satsningen på Sweden Rock var att det var så många som bad för oss. Det kändes starkt att vi hade ett massivt bönestöd i ryggen och jag vill verkligen tacka för alla era förböner. De har betytt enormt mycket!

Det gick som sagt fantastiskt bra med satsningen på Sweden Rock och jag vill verkligen tacka GUD och ge Honom all ära för allt som Han gjorde under festivalen.METAL   SANCTUARY  -  NÄTVERK   &   FRISTAD   I   METALVÄRLDEN!
Metal Sanctuary är en nystartad ideell förening/nätverk, som har bildats för att vara ett ljus i mörkret i hårdrocksvärlden. Föreningen vill vara en fristad för kristna hårdrockare, där de kan känna sig hemma och växa andligen samt där nyfrälsta hårdrockare kan växa i tron och bli bevarade. Metal S anctuary verkar också för att underlätta och genomföra gemensamma evangelisationssatsningar i metalvärlden. Bland planerna framöver finns bland annat en nationell metalbönedag, som kommer innehålla både bön, undervisning samt konsert med ett antal band. www.metalsanctuary.se

Be att Gud ska få leda Metal Sanctuary framåt efter sin plan och att föreningen ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar.300   METALBIBLAR   GICK   ÅT   PÅ   IRON   MAIDENS   KONSERT!
Eftersom Nicko McBrain, trummisen i Iron Maiden är med i Metalbibeln passade vi i Metal Sanctuary på att göra en satsning vid deras konsert i Stockholm. Trots extremt mycket strul och motstånd från vår fiende innan konserten gick ändå hela 300 Metalbiblar åt! Fick också flera bra samtal och bryta en hel del fördomar. Amen.METALBÖNEN   PÅ   NYHEM
För tolfte året på raken samlades vi för den årliga metalbönen på Nyhemsveckan. Vi bad för väckelse i Sveriges metalvärld i allmänhet och för böneämnen som rör detta i synnerhet. Det var en både stark och givande bönesamling med ca 15-20 personer samlade.BE   FÖR   CHRISTIAN   LILJEGREN
Christian Liljegren (ex-Narnia, Divinefire, Rivel Records, Audiovision m m) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss!

Låt oss också be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.BE   FÖR   METALBIBELN
Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att leda arbetet med Metal-Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson och Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i kommande upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt.

Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu

Be att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metal-Bibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta.BE   FÖR   DE   NYA   ÖVERSÄTTNINGARNA
Be att hela arbetet med att översätta Metalbibeln till engelska, portugisiska, spanska, italienska, slovakiska, finska, danska och tyska ska gå snabbt framåt och lyckas väl. Be att översättningarna blir allt det Gud har tänkt. Be att alla som jobbar med dessa översättningar ska fyllas med både vishet och inspiration. Be också att vi ska få in alla pengar som behövs så vi kan trycka. Be även att den holländska metalbibeln ska få bryta många fördomar och få hjälpa många holländare till tro på Jesus.BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   ELLER   KÖPT   METALBIBELN
Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.  AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be för Majestic Vanguard. Be att deras skiva Beyond The Moon ska få nå ut till många och att många genom den ska finna Jesus. Be att den ska få bli till välsignelse för många kristna och dra många närmare Kristus. Be också att Gud ska leda dem i kontakt med rätt sångare som både brinner för Jesus och passar perfekt in i bandet. http://www.majesticvanguard.net

 • Be för Shadows of Paragon. Be att Gud ska inspirera och leda dem och att de ska få bli till stor välsignelse för Guds rike. Be också att bandmedlemmarna ska fyllas med vishet och att inspelningen av deras första fullängdare ska bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska få tala in i mångas situation och få hjälpa många till tro på Gud. http://www.shadowsofparagon.com

 • Be för Divinefire. Be att deras videos ska vara redskap för att nå många med evangeliet. Be att bandmedlemmarna ska fyllas med vishet och vara öppna för Guds ledning. Be också att deras skiva Farewell ska få beröra människor på djupet, leda många till tro och även inspirera många kristna och dra dem närmare Gud. http://www.divinefire.net

 • Be för Narnia. Be att deras samlingsskiva ska få hjälpa många till tro, nå ut till många och bli till uppmuntran och välsignelse för många kristna. Be också att deras konserter ska vara redskap för att leda många till tro på Gud. http://www.narniaworld.com

 • Be för Metaltraktaten. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom den. Be att traktaten ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller.

 • Harmonys nya cd Chapter II: Aftermath bli till stor välsignelse. http://www.harmonymetal.net

  Be för Veni Domines skiva Tongues. Be att många genom denna cd ska finna Jesus och att den ska få uppmuntra och inspirera många kristna. http://www.venidomine.com

 • Be för Admonishs cd Insnärjd. Be att den ska få beröra människor och få vara ett redskap för att leda många till tro på Gud. Be också att bandmedlemmarna ska vara öppna för Guds ledning och att bandet ska bli det Gud har tänkt. http://www.admonish.org

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.

 • Fortsätt också be för den kristna Metal - listan Metal Countdown, att den ska bli det som Gud har tänkt och att vi ska få se allt större frukt genom vårt radioarbete. Be att allt fler hårdrockare ska börja lyssna på våra program och också ta till sig budskapet. Fortsätt också be att Jonas, som varit en av producenterna, ska komma tillbaka till tron. Be också att det kristna metal - programmet Metal Radio ska bli det Gud har tänkt. Be att allt fler av våra lyssnare ska vända om till Jesus.

 • Be för Ulterium Records, Endtime Productions och Rivel Records Be att skivorna som de släpper ska nå ut till många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Emil Westerdahl, Samuel Durling och Christian Liljegren, som leder dessa skivbolag, att de ska vara öppna för Guds ledning så att de kan leda skivbolagen vidare dit Gud vill.

 • Be för Noomie Hector. Noomie fungerar som en resande pastor/rådgivare som hjälper många av de kristna metalbanden med råd, bönestöd m m. Be att Gud ska fylla henne med vishet i denna tjänst. Be också att Gud ska beskydda henne från allt ont.

 • Be för Crimson Moonlight Be att Gud ska inspirera och leda bandet framåt efter sin plan och lägga ned sina tankar och idéer i deras hjärtan. Be också att inspelningen och mixningen av deras nya skiva ska lyckas väl och bli allt det Gud har tänkt. http://www.crimsonmoonlight.com

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna musiktidningen Noizegate. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Narnia, Crimson Moonlight, Divinefire, Pantokrator med flera grupper som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal-butiken Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.


GÅ  GÄRNA  ÖVER  TILL  E-MAIL
En praktisk sak som sparar mig både tid och pengar är om fler går över till e-mail så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet via e-mail istället. Vill du få nyhetsbreven via e-mail är det bara att du hör av dig och meddelar mig vilken adress du har så skickar jag via e-mail framöver.


T - SHIRT
Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL och L (M är slutsålda). T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typ Därför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 140 Kr på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.


HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD
Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och fax och e-mail står längst ned på sidan.

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda postgiro 614 21 05 - 3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).

Nästa nyhetsbrev kommer i februari/mars Till dess - Stay focused on JESUS 'n' keep on Rocking For the ROCK!


PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Söderbyvägen 122
137 91 Västerhaninge

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |