PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  1  -  2010


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Äntligen, är det dags för årets första nyhetsbrev. Denna gång handlar undervisningen om att låta Jesus vara med i vardagen, att kasta våra bekymmer på Gud samt vikten av att vi inte bara ber utan att vi också tar oss tid och tackar Gud för allt gott som han gjort för oss.

Sist men inte minst vill jag önska dig en riktigt skön vår och Guds välsignelse.

In His Service
Johannes
LEVA   MED   JESUS   I   VARDAGEN
Bibeln uppmanar oss att ständigt be. <1 Thess 5:17> Det betyder dock inte att vi bara ska ligga på knä och be hela dagen. Nej, det fungerar självklart inte! Utan vad som menas är att vi ska försöka hålla kontakten med Gud hela dagen, i vår vardag, på skola, jobb och fritid. Det är inte alltid lätt men det går. Man hinner faktiskt be/tänka många korta tysta böner också i vardagen.

Gud är ju intresserad också av vår vardag och vill verkligen hjälpa oss att lyckas väl inte bara med den andliga biten utan också med vår vardag. När vi frågar Honom om hjälp och låter Honom vara en del också av vårt vardagsliv kommer vi också att lyckas bättre. Då slipper vi även gå i vår egen otillräckliga kraft.VI   BEHÖVER   INTE   OROA  /  BEKYMRA   OSS!
Som alla vet är livet inte alltid lätt och det kan ibland vara lätt att bekymra/oroa sig. Bibeln lär oss dock att vi inte behöver oroa oss, utan vi kan kasta våra bekymmer på Gud och be om vishet och hjälp. Sen kan vi vila tryggt i Gud och veta att Han är större än våra problem/omständigheter och Han alltid kommer att hjälpa oss igenom.

Självklart ska vi dock planera för framtiden och göra vår del. Men det som är så skönt är att vi behöver aldrig oroa oss utan kan kasta våra bekymmer på Herren för Han har omsorg om oss. <1 Pet 5:7>

Vi har också löfte om att om vi ber om vishet ska vi också få det. <Jak 1:5> Därför kan vi sen vi bett om vishet lita på att Gud har gett oss vishet och sedan kan vi göra det vi känner frid över.TACKA   GUD
Ibland beter vi oss som om Gud vore en jultomte, som vi bara begär saker ifrån. Men Gud är mycket mer än så, Han är vår Herre och vår bäste vän. Det är så viktigt att vi och inte bara ber och begär saker utan att vi också tar oss tid och tackar Gud och tänker tillbaks på alla gånger som Gud har hjälpt oss och på alla bönesvar vi fått. Vi har så mycket att vara tacksamma för, inte minst för att vi är frälsta och våra synder är förlåtna.

Gud är heller ingen vägg utan Han hör verkligen våra böner och vi behöver börja lita på att Gud hör våra böner och sedan i tro börja tacka Gud för bönesvar, redan innan vi ser bönesvaren förverkligade. <Mark 11:24, Fil 4:6>METALBIBELN   PÅ   SWEDEN   ROCK   (9-12 JUNI) !
Metalbibeln kommer även i år att spridas (alla som vill kommer att kunna ta ett ex av den gratis) på Sweden Rock Festival där över 33 000 hårdrockare kommer vara! Be att Metalbibeln ska bli väl mottagen av många där och få bryta massor av fördomar och leda många till tro på Gud. Be också att Gud ska beskydda mig och alla andra kristna som kommer vara där från allt ont. Be också att Gud ska fylla oss med vishet att säga och göra de rätta sakerna och att Jesus verkligen ska få lysa genom oss.METALBIBELN   PÅ   HULTSFRED   OCH   ANDRA   SOMMARFESTIVALER
Metalbibeln kommer även spridas på Hultsfred, Peace and Love, Metaltown med flera festivaler. Be att Gud ska välsigna dessa satsningar och att metalbiblarna ska bli väl mottagna. Be att de ska få bryta många fördomar och vara redskap för att hjälpa många till tro på Kristus. Be också att Gud ska fylla alla som sprider metalbiblar på dessa festivaler med vishet att säga och göra de rätta sakerna. Be också att Gud ska beskydda alla som är med på dessa evangelisationssatsningar från allt ont.METALBÖN   PÅ   NYHEM
För fjortonde året på raken är det dags för den årliga metalbönen på Nyhemsveckan! Vi kommer samlas och be järnet för för väckelse i Sveriges metalvärld i allmänhet och för böneämnen som rör detta i synnerhet. Det kommer även bli personlig förbön för de närvarande banden. Samlingen äger rum på första söndagen i Nyhemsveckan, dvs söndagen den 20:e Juni kl 14:00. Gör vad du kan för att vara med, för det kommer bli både starkt och givande. Läs mer om Nyhemsveckan på www.nyhemsveckan.seMETAL   SANCTUARY  -  NÄTVERK   &   FRISTAD   I   METALVÄRLDEN!
Metal Sanctuary är en ideell förening/nätverk/kyrka, som har bildats för att vara ett ljus i mörkret i hårdrocksvärlden. Föreningen vill vara en fristad för kristna hårdrockare, där de kan känna sig hemma och växa andligen samt där nyfrälsta hårdrockare kan växa i tron och bli bevarade. Metal Sanctuary verkar också för att både göra, underlätta och inspirera till gemensamma evangelisationssatsningar i metalvärlden. Föreningen har även ett metal-lovsångsband. www.metalsanctuary.se

Be att Gud ska få leda Metal Sanctuary framåt efter sin plan och att föreningen ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar.BE   FÖR   CHRISTIAN   LILJEGREN
Christian Liljegren (ex-Narnia, Divinefire, Rivel Records, Audiovision m m) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss!

Låt oss också be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.BE   FÖR   METALBIBELN
Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att leda arbetet med Metal-Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson och Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i kommande upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt.

Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu

Be att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metal-Bibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta.BE   FÖR   DE   NYA   ÖVERSÄTTNINGARNA
Be att hela arbetet med att översätta Metalbibeln till engelska, portugisiska, spanska, italienska, slovakiska, finska, norska, danska och tyska ska gå snabbt framåt och lyckas väl. Be att översättningarna blir allt det Gud har tänkt. Be att alla som jobbar med dessa översättningar ska fyllas med både vishet och inspiration. Be också att vi ska få in alla pengar som behövs så vi kan trycka. Be även att den holländska metalbibeln ska få bryta många fördomar och få hjälpa många holländare till tro på Jesus.BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   ELLER   KÖPT   METALBIBELN
Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.  AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be för Majestic Vanguard. Be att Gud ska fylla bandmedlemmarna med vishet och ny fräsch inspiration och att bandet ska bli det Gud har tänkt. http://www.majesticvanguard.net

 • Be för Shadows of Paragon. Be att Gud ska inspirera och leda dem och att de ska få bli till stor välsignelse för Guds rike. Be också att bandmedlemmarna ska fyllas med vishet. Be att deras skiva "Through the Valley Within" ska få tala in i mångas situation och få hjälpa många till tro på Gud. http://www.shadowsofparagon.com

 • Be för Divinefire. Be att deras videos ska vara redskap för att nå många med evangeliet. Be att bandmedlemmarna ska fyllas med vishet och vara öppna för Guds ledning. Be också att deras skiva Farewell ska få beröra människor på djupet, leda många till tro och även inspirera många kristna och dra dem närmare Gud. http://www.divinefire.net

 • Be för Chained. Be att deras cd Grateful Sinner ska få tala in i mångas situation och vara ett redskap för att leda många till tro på Gud http://www.chainedmetal.com

 • Be för Audiovision. Be att deras nya skiva Focus ska nå ut till många. Be att den både ska vara ett redskap för att dra många kristna närmare Jesus och för att leda många till tro på Gud www.myspace.com/audiovisionsweden

 • Be för Narnia. Be att deras samlingsskiva ska få hjälpa många till tro, nå ut till många och bli till uppmuntran och välsignelse för många kristna. Be också att bandets cd "Course of a Generation" får bli till stor välsignelse. Be också att deras konserter ska vara redskap för att leda många till tro på Gud. http://www.narniaworld.com

 • Be för Metaltraktaten. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom den. Be att traktaten ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller.

 • Be att Heros skiva Immortal ska bli till stor välsignelse och få hjälpa många till tro på Jesus. Be också att inspelning och mastering av deras nya skiva ska lyckas väl. Be också att den ska nå ut till många och vara ett redskap för att bryta fördomar och leda många till tro på Jesus. www.myspace.com/herosweden

  Be för Veni Domines skiva Tongues. Be att många genom denna cd ska finna Jesus och att den ska få uppmuntra och inspirera många kristna. http://www.venidomine.com

 • Be för Admonishs cd Insnärjd. Be att den ska få beröra människor och få vara ett redskap för att leda många till tro på Gud. Be också att bandmedlemmarna ska vara öppna för Guds ledning och att bandet ska bli det Gud har tänkt. http://www.admonish.org

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.

 • Fortsätt också be för den kristna Metal - listan Metal Countdown, att den ska bli det som Gud har tänkt och att vi ska få se allt större frukt genom vårt radioarbete. Be att allt fler hårdrockare ska börja lyssna på våra program och också ta till sig budskapet. Fortsätt också be att Jonas, som varit en av producenterna, ska komma tillbaka till tron. Be också att det kristna metal - programmet Metal Radio ska bli det Gud har tänkt. Be att allt fler av våra lyssnare ska vända om till Jesus.

 • Be för Ulterium Records och Rivel Records Be att skivorna som de släpper ska nå ut till många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Emil Westerdahl och Christian Liljegren, som leder dessa skivbolag, att de ska vara öppna för Guds ledning så att de kan leda skivbolagen vidare dit Gud vill.

 • Be för Noomie Hector. Noomie fungerar som en resande pastor/rådgivare som hjälper många av de kristna metalbanden med råd, bönestöd m m. Be att Gud ska fylla henne med vishet i denna tjänst. Be också att Gud ska beskydda henne från allt ont.

 • Be för Crimson Moonlight Be att Gud ska inspirera och leda bandet framåt efter sin plan och lägga ned sina tankar och idéer i deras hjärtan. http://www.crimsonmoonlight.com

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna musiktidningen Noizegate. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Narnia, Crimson Moonlight, Divinefire, Pantokrator med flera grupper som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att behålla fokus samt hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal-butiken Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.


GÅ  GÄRNA  ÖVER  TILL  E-MAIL
En praktisk sak som sparar mig både tid och pengar är om fler går över till e-mail så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet via e-mail istället. Vill du få nyhetsbreven via e-mail är det bara att du hör av dig och meddelar mig vilken adress du har så skickar jag via e-mail framöver.


T - SHIRT
Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL och L (M är slutsålda). T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typ Därför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 148 Kr på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.


HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD
Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och fax och e-mail står längst ned på sidan.

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda postgiro 614 21 05 - 3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).

Nästa nyhetsbrev kommer i sommar. Till dess - Stay focused on JESUS 'n' keep on Rocking For the ROCK!


PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Söderbyvägen 122
137 91 Västerhaninge

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |