PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  1  -  2011


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Nyhetsbrevet innehåller denna gång bland annat en segerrapport från Metalbönedagen.

Undervisningen handlar om kärnan i vår kristna tro.

Sist men inte minst vill jag önska dig en god fortsättning på vintern och Guds välsignelse.

In His Service
Johannes
GEMENSKAPEN   MED   JESUS  -  KÄRNAN   I   DEN   KRISTNA   TRON
Det kristna livet är så mycket mer än möten, evangelisation m m. Allt detta är jättebra men det får aldrig skymma sikten för det som är allra viktigast. Själva kärnan i kristna tron är ju vår personliga gemenskap med Jesus. Det är ju det som är det centrala! Det kan dock vara lätt att man ägnar så mycket tid åt att göra saker för Jesus att man glömmer bort att ta sig tid att vara med Gud och umgås med vår bäste vän och Hjälpare, Den Helige Ande.


PERSONLIG   TID   MED   GUD   ÄR   OVÄRDERLIGT
Om du känner att du fastnat i ekorrhjulet och kristna livet mest bara känns som en massa måsten och aktiviteter är det hög tid att stilla dig och ta personlig tid med Gud. Möten är underbart, men det viktigaste är ändå våra personliga stunder med Gud. Det är då vi verkligen lär känna Honom och vår gemenskap fördjupas. Det går inte heller att bara ge ut hela tiden, vi behöver också ta oss tid till avkoppling och ta oss tid till att fördjupa vår gemenskap med Gud!


GUD   VILL   PRATA   MED   OSS   OM   VI   BARA   TAR   OSS   TID   OCH   LYSSNAR...
Utan personliga stunder med Gud är risken stor att man bränner ut sig och det kristna livet mest blir något jobbigt. Vi behöver så väl ta oss tid med Gud! Han älskar oss så mycket och har så mycket Han vill säga oss och visa oss, om vi bara stillar oss och tar oss tid och lyssnar...


VAR   ÄRLIG   OCH   ÄKTA!
Om det kristna livet mest går på tomgång är det bästa man kan göra att ta sig tid med Gud och också vara riktigt ärlig och säga precis hur man upplever det. Gud vill inte att vi ska låtsas att allt är perfekt, när det inte är det. Han vill att vi ska vara ärliga. Vi kan inte hålla på och gömma oss bakom masker, utan det är dags att vara ärliga och äkta.


GÖR   UPP   MED   SYND!
Synd gör också att Gud känns långt borta. Har du synd i ditt liv är det därför hög tid att bekänna och omvända dig från den och be Gud förlåta dig, så kommer Han att rena dig, återupprätta gemenskapen och ge dig en ny fräsch start. <Ord 28:13, 1 Joh 1:9, Ps 103:12>


GUD   ÄR   VÅR   BÄSTA   VÄN   OCH   VILL   VARA   EN   DEL   AV   HELA   VÅRT   LIV
Gud vill möta oss där vi är och när vi går till Gud också i de jobbiga stunderna kommer Han att möta oss, och vår gemenskap med Gud kommer fördjupas. Det coola med Den Helige Ande är också att man kan prata med Honom som man pratar med sin bästa vän. Han bryr sig och kommer lyssna och vara dig nära. Gud har ju själv lovat att Han aldrig ska lämna oss utan Han är med oss och vi kan alltid räkna med Honom. <Heb 13:5 >


NÄRMA   DIG   GUD   SÅ   KOMMER   HAN   NÄRMA   SIG   DIG
Den Helige Ande är också vår Hjälpare och vi kan alltid räkna med Honom både i smått och stort. <Joh 14:16, 14:26> Om du tar dig tid med Gud och låter Honom vara en del i allt du gör i alla områden i ditt liv så kommer Han också bli mer verklig och nära. För Bibeln säger ju att om vi närmar oss Gud kommer Han också närma sig oss. <Jak 4:8 >


METAL   PRAYERS   DAY  -   METAL  -  BÖNEDAGEN
Bön är nyckeln för att Gud ska verka och därför samlade vi återigen styrkorna och bad tillsammans på metalbönedagen 23/10 i Örebro. Liksom förra året arrangerades bönedagen av nätverket Metal Sanctuary. Vi bad målinriktat att kristna metallen ska nå ut till många fler och bad specifikt att Sweden Rock Magazine (SRM) och Sweden Rock ska ge mer utrymme för de kristna metalbanden.

Vi har redan fått se stora bönesvar på våra böner! SRM har gjort ett stort specialreportage om kristen metal med totalt 17 sidor i december och januarinumret! Dessutom kommer Stryper spela på Sweden Rock i sommar! Amen, det är underbart att se att våra böner har effekt och vilka fantastiska saker Gud kan göra och vilka dörrar Han kan öppna som svar på bön.METAL   SANCTUARY  -  NÄTVERK   &   FRISTAD   I   METALVÄRLDEN!
Metal Sanctuary är en ideell förening/nätverk, som har bildats för att vara ett ljus i mörkret i hårdrocksvärlden. Föreningen vill vara en fristad för kristna hårdrockare, där de kan känna sig hemma och växa andligen samt där nyfrälsta hårdrockare kan växa i tron och bli bevarade. Metal Sanctuary verkar också för att både göra, underlätta och inspirera till gemensamma evangelisationssatsningar i metalvärlden. Föreningen har även ett metal-lovsångsband. www.metalsanctuary.se

Be att Gud ska få leda Metal Sanctuary framåt efter sin plan och att föreningen ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar.BE   FÖR   CHRISTIAN   LILJEGREN
Christian Liljegren (ex-Narnia, Divinefire, Rivel Records, Audiovision m m) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss!

Låt oss också be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.BE   FÖR   METALBIBELN
Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att leda arbetet med Metal-Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson och Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i kommande upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt.

Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu

Be också att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metalbibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta.BE   FÖR   DE   NYA   ÖVERSÄTTNINGARNA
Be att hela arbetet med att översätta och ta fram Metalbibeln på engelska, portugisiska, spanska, italienska, slovakiska, finska, norska, danska och tyska ska gå snabbt framåt och lyckas väl. Be att översättningarna blir allt det Gud har tänkt. Be att alla som jobbar med dessa översättningar ska fyllas med både vishet och inspiration. Be också att vi ska få in alla pengar som behövs så vi kan trycka. Be även att den holländska metalbibeln ska få bryta många fördomar och få hjälpa många holländare till tro på Jesus.BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   ELLER   KÖPT   METALBIBELN
Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.  AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be för Golden Resurrection. Be att deras skiva Glory To My King ska nå ut till många och att många genom denna skiva ska finna Jesus. myspace.com/goldenresurrection

 • Be för Majestic Vanguard. Be att Gud ska fylla bandmedlemmarna med vishet och ny fräsch inspiration och att bandet ska bli det Gud har tänkt. http://www.majesticvanguard.net

 • Be för Shadows of Paragon. Be att Gud ska inspirera och leda dem och att de ska få bli till stor välsignelse för Guds rike. Be också att bandmedlemmarna ska fyllas med vishet. Be att deras skiva "Through the Valley Within" ska få tala in i mångas situation och få hjälpa många till tro på Gud. http://www.shadowsofparagon.com

 • Be för Divinefire. Be att bandmedlemmarna ska fyllas med vishet och vara öppna för Guds ledning. Be också att deras nya skiva ska få beröra människor på djupet, leda många till tro och även inspirera många kristna och dra dem närmare Gud. http://www.divinefire.net

 • Be för Chained. Be att deras cd Grateful Sinner ska få tala in i mångas situation och vara ett redskap för att leda många till tro på Gud http://www.chainedmetal.com "

 • White Metal Shop är en kristen metalshop, som fokuserar på coola kors, bälten och annat coolt inom metal och goth. Be att Gud ska använda denna shop för att utbreda sitt rike och att den ska bli till stor välsignelse. http://www.whitemetalshop.se

 • Be för Audiovision. Be att deras skiva Focus ska nå ut till många. Be att den både ska vara ett redskap för att dra många kristna närmare Jesus och för att leda många till tro på Gud www.myspace.com/audiovisionsweden

 • Be för Narnia. Be att deras samlingsskiva ska få hjälpa många till tro, nå ut till många och bli till uppmuntran och välsignelse för många kristna. Be också att bandets cd "Course of a Generation" får bli till stor välsignelse. http://www.myspace.com/narniaofficial

 • Be för Metaltraktaten. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom den. Be att traktaten ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller.

 • Be att Heros skiva Immortal ska bli till stor välsignelse och få hjälpa många till tro på Jesus. Be också att inspelning och mastring av deras nya skiva ska lyckas väl. Be också att den ska nå ut till många och vara ett redskap för att bryta fördomar och leda många till tro på Jesus. www.myspace.com/herosweden

 • Be för Admonish. Be att bandmedlemmarna ska vara öppna för Guds ledning och att bandet ska bli det Gud har tänkt. http://www.admonish.org

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.

 • Be för Ulterium Records och Liljegren Records Be att skivorna som de släpper ska nå ut till många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Emil Westerdahl och Christian Liljegren, som leder dessa skivbolag, att de ska vara öppna för Guds ledning så att de kan leda skivbolagen vidare dit Gud vill.

 • Be för Noomie Hector. Noomie fungerar som en resande pastor/rådgivare som hjälper många av de kristna metalbanden med råd, bönestöd m m. Be att Gud ska fylla henne med vishet i denna tjänst. Be också att Gud ska beskydda henne från allt ont.

 • Be för Crimson Moonlight Be att Gud ska inspirera och leda bandet framåt efter sin plan och lägga ned sina tankar och idéer i deras hjärtan. http://www.crimsonmoonlight.com

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna musiktidningen Noizegate. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Golden Resurrection, Crimson Moonlight, Divinefire, Pantokrator, Audiovision med flera grupper som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att behålla fokus samt hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal-butiken Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.


GÅ  GÄRNA  ÖVER  TILL  E-MAIL
En praktisk sak som sparar mig både tid och pengar är om fler går över till e-mail så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet via e-mail istället. Vill du få nyhetsbreven via e-mail är det bara att du hör av dig och meddelar mig vilken adress du har så skickar jag via e-mail framöver.


T - SHIRT
Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL och L (M är slutsålda). T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typ Därför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 148 Kr på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.


HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD
Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och fax och e-mail står längst ned på sidan.

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda postgiro 614 21 05 - 3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).

Nästa nyhetsbrev kommer i april . Tills dess - Stay focused on JESUS 'n' keep on Rocking For the ROCK!


PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Söderbyvägen 122
137 91 Västerhaninge

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |