PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  1  -  2012


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Denna gång handlar undervisningen om att förverkliga de drömmar och visioner Gud gett dig.

Sist men inte minst vill jag önska dig en riktigt underbar Vår och Guds välsignelse!

In His Service
Johannes
GUD   HAR   EN   UNDERBAR   PLAN   MED   DITT   LIV!
Gud använde inget löpande band när Han skapade oss utan vi är alla unika konstverk i Hans skaparhand. Så det är ingen slump att du finns här på jorden! Gud har skapat dig med din personlighet och Han älskar dig enormt mycket. Han har en underbar plan med ditt liv och Han vill göra storverk genom dig.

Det är verkligen fantastiskt att Gud som är så mäktig ändå vill använda oss små människor med våra brister, för att utbreda sitt rike! Av nåd får vi vara Guds medarbetare. Så se inte ned på dig själv! Gud har stora planer för ditt liv.GÖR   VISIONEN   TILL   EN   VERKLIGHET!
Gud har också lagt ned talanger och visioner och drömmar i våra liv. Han vill använda oss och göra storverk genom oss. Men det räcker inte att bara drömma för då kommer det aldrig att hända något med visionen, utan det gäller också att göra visionen till en verklighet! Ett bra exempel i Bibeln på en person som gjorde sin vision till en verklighet är Nehemja <Nehemja 1- 4, 6>.TIPS   &   RÅD   FÖR   ATT   FÖRVERKLIGA   DINA   DRÖMMAR/VISIONER


 • Be mycket och sök Guds vilja när det gäller din vision.
  Hur ska man då kunna veta om de drömmar man har kommer från Gud? Jo, en bra grundregel för att veta om visionen är från Gud är om man känner frid över den. Om du ber och känner frid över din vision - är den från Gud. • Skriv ned din vision!
  Det är viktigt att inte bara drömma utan också skriva ned våra visioner/drömmar. Då får du bättre ordning på dina tankar och vad din vision verkligen är. • Ta första steget!
  Ofta är det så att Gud inte visar oss hela visionen på en gång utan allt eftersom. Ibland kan det krävas att vi tar steg ett för att Gud ska visa vad som är steg två. • Dela din vision med andra!
  Ta kontakt med andra som förstår din vision och kan hjälpa dig och göra den till en verklighet. Det är också viktigt att vara medveten om att en del aldrig kommer att förstå din vision. Men det är bara att välsigna dem och fortsätta och göra det Gud kallat dig till.


GUDS   TIDSPLAN   -   INTE   VÅR
Gud ger oss visioner men det är inte alltid Guds tidplan att sätta igång direkt. Ibland måste saker och ting vila ett tag för att sedan i Guds tid bli en verklighet. Jag fick exempelvis visionen om Metalbibeln redan 1996. Men det var inte Guds tid att göra den då, så visionen fick ligga och vila tills 2002. Men då föll bitarna på plats och den blev efter mycket bön och arbete en verklighet.GE   INTE   UPP!
Ibland kan det kännas tungt och jobbigt och man undrar om man någonsin kommer att få se sin vision bli en verklighet. Men det gäller att inte ge upp utan istället hålla fast vid sin dröm! För har Gud sagt det - så kommer det att bli en verklighet! Lita på Gud, Han är med dig och kommer hjälpa dig att göra visionen till en verklighet.

Det kan dock ta tid! Metalbibeln tog exempelvis tre långa år med mycket bön och hårt arbete innan den blev klar. Det var många gånger mycket frustrerande, jag fick bland annat vänta väldigt länge på flera vittnesbörd, bland annat Nickos. När jag kontaktade Nicko McBrain i Iron Maiden skrev han direkt att han var intresserad och skulle skriva ned sitt vittnesbörd så fort som möjligt.

Men veckorna gick och blev till månader och inget hände! Jag skickade många email men fick inget svar. Till sist hade jag nästan gett upp hoppet helt och tänkte att han inte var intresserad längre... men efter sex långa månader fick jag till sist hans vittnesbörd! Amen! Vi hade då egentligen planerat att släppa Metalbibeln flera månader tidigare men det var Guds plan att Nickos vittnesbörd skulle vara med, och i Guds tid blev därför Metalbibeln en verklighet och fick sedan ett helt enormt genomslag. Så det gäller att inte ge upp för i Guds tid kommer din vision att bli en verklighet.BE   FÖR   METALBIBELN
Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att fortsätta leda arbetet med Metal-Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson, Simon Manfredsson och Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i kommande upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt.

Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu

Be också att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metalbibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta.BE   FÖR   ENGELSKA   OCH   TYSKA   METALBIBELN
Be att de ska få bra distribution över hela världen och nå ut till många. Be att de ska få vara redskap för att bryta fördomar och hjälpa många till tro på Jesus.BE   FÖR   SPANSKA   METALBIBELN
Vi siktar också på att trycka den spanska versionen i sommar. Eftersom spanskan är ett världsspråk och metal-intresset är mycket stort i Sydamerika kommer Metalbibeln att få ett enormt genomslag och många kommer bli frälsta som ett resultat av vad Gud kommer göra genom den, därför är den verkligen en nyckelöversättning! När den spanska metalbibeln är klar kommer den sedan att spridas i hela Sydamerika, Mellanamerika, Mexico, Spanien med flera spansktalande länder. Be att arbetet som är kvar med den ska lyckas väl och att den ska bli allt det Gud har tänkt.BE   FÖR   DE   NYA   ÖVERSÄTTNINGARNA
Be att hela arbetet med att översätta och ta fram Metalbibeln på portugisiska, spanska, italienska, slovakiska, finska, norska och danska ska gå snabbt framåt och lyckas väl. Be att översättningarna blir allt det Gud har tänkt. Be att alla som jobbar med dessa översättningar ska fyllas med både vishet och inspiration. Be också att vi ska få in alla pengar som behövs så vi kan trycka. Be även att den holländska metalbibeln ska få bryta många fördomar och få hjälpa många holländare till tro på Jesus.BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   ELLER   KÖPT   METALBIBELN
Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.BE   FÖR   CHRISTIAN   LILJEGREN
Christian Liljegren (ex-Narnia, Divinefire, Rivel Records, Audiovision m m) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss!

Låt oss också be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.  AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be för Golden Resurrection. Be att deras nya skiva ska nå ut till många, uppmuntra och styrka många i tron samt vara ett redskap för att leda många till tro på Jesus myspace.com/goldenresurrection

 • Be för Veni Domine. Be att inspelningen av deras nya skiva ska lyckas väl och bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska bli till stor välsignelse www.venidomine.com

 • Be för Divinefire. Be att bandmedlemmarna ska fyllas med vishet och vara öppna för Guds ledning. Be också att deras skiva Eye of the Storm ska få beröra människor på djupet, leda många till tro och även inspirera många kristna och dra dem närmare Gud. http://www.divinefire.net "

 • White Metal Shop är en kristen metalshop, som fokuserar på coola kors, bälten och annat coolt inom metal och goth. Be att Gud ska använda denna shop för att utbreda sitt rike och att den ska bli till stor välsignelse. http://www.whitemetalshop.se

 • Be för Metaltraktaten. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom den. Be att traktaten ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller.

 • Be att Heros nya skiva ska nå ut till många och vara ett redskap för att bryta fördomar och leda många till tro på Jesus. www.myspace.com/herosweden

 • Be för Pantokrator. Be att inspelning och mixning av deras nya skiva ska lyckas väl. Be att den ska få vara ett redskap för att bryta fördomar och leda många till tro på Jesus www.pantokrator.com

 • Be att Gud ska få leda Metal Sanctuary framåt efter sin plan och att föreningen ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar. www.metalsanctuary.se

 • Be för Admonish. Be att bandmedlemmarna ska vara öppna för Guds ledning och att bandet ska bli det Gud har tänkt. Be också att inspelningen av deras nya skiva ska lyckas väl och bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro på Jesus http://www.admonish.org

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.

 • Be för Ulterium Records och Liljegren Records Be att skivorna som de släpper ska nå ut till många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Emil Westerdahl och Christian Liljegren, som leder dessa skivbolag, att de ska vara öppna för Guds ledning så att de kan leda skivbolagen vidare dit Gud vill.

 • Be för Noomie Hector. Noomie fungerar som en resande pastor/rådgivare som hjälper många av de kristna metalbanden med råd, bönestöd m m. Be att Gud ska fylla henne med vishet i denna tjänst. Be också att Gud ska beskydda henne från allt ont.

 • Be för Crimson Moonlight Be att Gud ska inspirera och leda bandet framåt efter sin plan och lägga ned sina tankar och idéer i deras hjärtan. http://www.crimsonmoonlight.com

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna musiktidningen Noizegate Music. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Golden Resurrection, Crimson Moonlight, Divinefire, Pantokrator med flera grupper som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att behålla fokus samt hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal-butiken Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.


GÅ  GÄRNA  ÖVER  TILL  E-MAIL
En praktisk sak som sparar mig både tid och pengar är om fler går över till e-mail så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet via e-mail istället. Vill du få nyhetsbreven via e-mail är det bara att du hör av dig och meddelar mig vilken adress du har så skickar jag via e-mail framöver.


T - SHIRT
Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL och L (M är slutsålda). T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typ Därför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 148 Kr på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.


HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD
Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och fax och e-mail står längst ned på sidan.

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda postgiro 614 21 05 - 3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).

Nästa nyhetsbrev kommer i maj. Tills dess - Stay focused on JESUS 'n' keep on Rocking For the ROCK!


PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Söderbyvägen 122
137 91 Västerhaninge

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |