PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  1  -  2013


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Undervisningen denna gång handlar om vikten av att bevara vårt hjärta och hur vi kan göra det rent praktiskt.

Till sist vill jag önska dig en riktigt skön Vår och Guds välsignelse.

In His Service
Johannes

PRAYER   WARRIORS   FIRAR   20   ÅR!  

2013 är ett jubileumsår! Det är nu 20 år sedan jag drog igång Prayer Warriors! Känns lite overkligt att det nu gått hela 20 år sedan Gud kallade mig att dra igång bönekedjan. Fokuset nu är samma som det var då, nämligen att bön förlöser Guds kraft i metal - världen och när vi är överens och ber i Jesu mäktiga namn gör Gud storverk! <Matt 18:19, Joh 14:13-14> Amen. Jag vill verkligen TACKA GUD och ge HONOM all ära för allt som Han gjort genom Prayer Warriors genom åren. Detta är Guds verk och det är Han som all ära ska ha.

Christian Liljegren (Golden Resurrection, Narnia, Divinefire mm) berättar nedan vad Prayer Warriors fått betyda för honom:

"Johannes har med sitt engagemang varit och är ett enormt stöd för mig och många i dessa tider. Att stå upp som kristen i en ego centrerad musikerbransch då man ofta hånas och inte blir tagen på allvar i musikpress för att man vill visa på det Himmelska hoppet genom Jesus Kristus. Det är definitivt en andlig kamp idag och Johannes brev som nått mig under de 17 år jag varit med är en enorm välsignelse för mitt liv. Jag vet att Johannes har varit ute i öknen bildligt talat och vi kommer möta mer prövningar men Herren utrustar oss med sin rustning. Hans ord och relationen i bön är oerhört viktig. Vill bara här uppmana alla er som får detta brev att be om beskydd och välsignelse över Johannes liv. Så tacksam att ha en sådan Prayer Warrior vid min sida."
SKRIV   OCH   BERÄTTA   VAD   PRAYER   WARRIORS   FÅTT   BETYDA   FÖR   DIG!

Något som skulle betyda mycket för mig är också att få veta vad Prayer Warriors fått betyda för dig! Skriv gärna och berätta om bönekedjan fått hjälpa och inspirera dig på något sätt. Maila mig på johannes@prayerwarriors.se I kommande nyhetsbrev i år siktar jag på att ta med fler berättelser om vad Prayer Warriors fått betyda för er genom åren.
ALLA   NYHETSBREV   FINNS   ONLINE!

Vill också passa på och nämna att ALLA NYHETSBREV finns samlade online! Det är som en skattkammare med undervisning m m som du kan checka in på http://www.prayerwarriors.se
BEVARA   DITT   HJÄRTA!

<Ordspråksboken 4:23> säger: "Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet." Vårt hjärta är det mest centrala i vår kropp. Hjärtat är dels vårt fysiska hjärta som pumpar blodet i kroppen, men med hjärtat menas också det mest centrala i våra liv. Vad som finns i vårt hjärta påverkar vad vi säger, för Bibeln säger också att vad hjärtat är fullt av det talar munnen . Om vi inte bevarar vårt hjärta kommer också onda tankar från det. Därför är det mycket viktigt att vi vakar över vårt hjärta och bevarar det.
HUR   BEVARAR   VI   DÅ   HJÄRTAT?

Genom att vara vaksamma med vad matar oss med kan vi bevara vårt hjärta rent. Ofta är det så att det som smutsar ned oss kommer in i oss genom det vi ser. Därför gäller det att vara vaksamma med vad vi ser på TV, filmer m m. Även det vi hör kan påverka oss negativt. Skvaller, svordomar, snuskiga skämt och musik med nedbrytande texter smutsar också ned oss.

Självklart går det dock inte att helt undvika allt negativt eftersom vi lever i en ond värld, men vi kan ändå göra vad vi kan för att undvika saker som smutsar ned oss. Dessutom är det bra att avsluta varje dag med att be en enkel bön att Gud ska rena oss från allt som smutsat ned oss under dagen. Vi kan be som kung David "Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande". <Ps 51:12>
DEN   HELIGE   ANDE   ÄR   VÅR   HJÄLPARE!

Det underbara är också att vi inte behöver kämpa i egen kraft utan Guds egen Ande, Den Helige Ande bor i oss och hjälper oss! <1 Kor 6:19, 2 Kor 6:16> Den Helige Ande är vår underbare hjälpare. <Joh 14:16, 26>
BE   FÖR   SOMMARENS   EVANGELISATIONS  -  SATSNINGAR   MED   METALBIBELN!

Under sommaren kommer Metalbibeln distribueras till alla som vill ha den på många stora festivaler, bland annat på Sweden Rock, Wacken (Tyskland), Roskilde (Danmark) och Sonisphere (Spanien). Be att dessa satsningar ska bli allt det Gud har tänkt. Be att många fördomar ska brytas och många ska finna Jesus på dessa festivaler. Be också att Gud ska sända massor av änglar att vaka över alla kristna som kommer vara med på dessa satsningar. Vi siktar på att sprida 40 000 Metal Biblar på dessa festivaler. Be att alla pengar som behövs för detta ska komma in.
BE   FÖR   METALBIBELN

Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att fortsätta leda arbetet med Metal-Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson, Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i kommande upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt.

Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu
BE   FÖR   ENGELSKA   OCH   SPANSKA   METALBIBELN

Tack vare att Metalbibeln nu finns på dessa världsspråk kan vi nå ut till enormt många metalheads över hela världen med budskapet om Jesus! Be att de engelska och spanska metalbiblarna ska få bra distribution över hela världen och nå ut till många. Be att de ska få vara redskap för att bryta många fördomar och hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   DE   NYA   ÖVERSÄTTNINGARNA

Be att hela arbetet med att översätta och ta fram Metalbibeln på ryska, portugisiska, italienska, slovakiska, finska, norska, franska och danska ska gå snabbt framåt och lyckas väl. Be att översättningarna blir allt det Gud har tänkt. Be att alla som jobbar med dessa översättningar ska fyllas med både vishet och inspiration. Be också att vi ska få in alla pengar som behövs så vi kan trycka. Be även att den holländska, polska, tyska och svenska metalbibeln ska få bryta många fördomar och få hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   ELLER   KÖPT   METALBIBELN

Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.

Be också att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metalbibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta.
METALBÖNEDAGEN   I   ÖREBRO

Den 24 november samlade via styrkorna och bad för väckelse i metalvärlden. Det var en både kraftfull, givande och inspirerande dag där ca 60-70 personer var samlade i bön. Dagen avslutades med konsert med Simon Ådahl, Messenger och Divider of Water. Bönedagen arrangerades av nätverket Metal Sanctuary. www.metalsanctuary.se
BE   FÖR   CHRISTIAN   LILJEGREN

Christian Liljegren (ex-Narnia, Divinefire, Rivel Records, Audiovision m m) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss!

Låt oss också be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.
AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be för Golden Resurrection. Be att deras nya skiva One Voice For The Kingdom ska få stort genomslag för Guds rike, få bra distribution över hela världen, uppmuntra och styrka många i tron samt vara ett redskap för att leda många till tro på Jesus. http://www.golden-resurrection.com

 • Be för Veni Domine. Be att inspelningen av deras nya skiva ska lyckas väl och bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska bli till stor välsignelse www.venidomine.com "

 • White Metal Shop är en kristen metalshop, som fokuserar på coola kors, bälten och annat coolt inom metal och goth. Be att Gud ska använda denna shop för att utbreda sitt rike och att den ska bli till stor välsignelse. http://www.whitemetalshop.se

 • Be för Metaltraktaten. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom den. Be att traktaten ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller. Be också att den snart ska kunna tryckas på engelska och bli till stor välsignelse också i den engelsktalande världen.

 • Be att Heros nya skiva Afterlife ska nå ut till många och vara ett redskap för att bryta fördomar och leda många till tro på Jesus. www.myspace.com/herosweden

 • Be för Metal For Jesus - skivan. Be att den ska bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska få vara ett redskap både för att uppmuntra och inspirera många kristna i tron samt för att hjälpa många till tro på Jesus.

 • Be för Pantokrator. Be att inspelning och mixning av deras nya skiva ska lyckas väl. Be att den ska få vara ett redskap för att bryta fördomar och leda många till tro på Jesus www.pantokrator.com

 • Be för CMI (Christian Metalheads International). CMI är en förening som verkar för att utbreda Guds rike i Metalvärlden genom spridning av Metalbibeln, målinriktad bön m m. Be att CMI ska bli till stor välsignelse och få vara ett redskap för att hjälpa många till tro på Jesus och vidare på Guds vägar. www.christianmetalheadsinternational.com

 • Be för melodiska metalbandet Messenger skiva Heart And Mind. Be att den ska bryta fördomar och hjälpa många till tro samt bli till uppmuntran och välsignelse för många kristna www.messengerofficial.org

 • Be att Gud ska få leda Metal Sanctuary framåt efter sin plan och att föreningen ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar. www.metalsanctuary.se

 • Be för Admonish. Be att bandmedlemmarna ska vara öppna för Guds ledning och att bandet ska bli det Gud har tänkt. Be också att inspelningen av deras nya skiva ska lyckas väl och bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro på Jesus http://www.admonish.org

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.

 • Be för Ulterium Records och Liljegren Records Be att skivorna som de släpper ska nå ut till många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Emil Westerdahl och Christian Liljegren, som leder dessa skivbolag, att de ska vara öppna för Guds ledning så att de kan leda skivbolagen vidare dit Gud vill.

 • Be för Noomie Hector. Noomie fungerar som en resande pastor/rådgivare som hjälper många av de kristna metalbanden med råd, bönestöd m m. Be att Gud ska fylla henne med vishet i denna tjänst. Be också att Gud ska beskydda henne från allt ont.

 • Be för Crimson Moonlight Be att Gud ska inspirera och leda bandet framåt efter sin plan och lägga ned sina tankar och idéer i deras hjärtan. http://www.crimsonmoonlight.com

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna musiktidningen Noizegate Music. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Golden Resurrection, Crimson Moonlight, Pantokrator med flera band som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem och deras familjer, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att behålla fokus samt hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal-butiken Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.T  -  SHIRT

Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL och L (M är slutsålda). T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typ Därför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen

Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 148 Kr på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.
HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och e-mail står längst ned på sidan.
STÖDJA  EKONOMISKT

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda plusgiro
6142105-3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).
NÄSTA  NYHETSBREV

Nästa nyhetsbrev kommer i vår/sommar. Tills dess - Stay focused on JESUS 'n' keep on Rocking For the ROCK!

PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Söderbyvägen 122
137 91 Västerhaninge

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |