PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  1  -  2014


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Undervisningen handlar denna gång om att göra som Jesus och fokusera på de som håller på och gå evigt förlorade och visa dem Guds kärlek samt göra upp med fariseism och låta Jesus älska våra medmänniskor genom oss.

Till sist vill jag önska dig en riktigt skön Sommar och Guds välsignelse.

In His Service
Johannes

JESUS   KOM   FÖR   ATT   RÄDDA   DE   FÖRLORADE!

Bibeln talar så tydligt om att orsaken till att Jesus kom till jorden var för att rädda de som är på väg att gå evigt förlorade. <Luk 19:10, Luk 15:1-32, Joh 3:16> Det bör därför också vara vår drivkraft! Vi behöver sträcka oss ut mot de utstötta och visa dem Guds kärlek. Vi behöver bryta med all präktighet och istället älska människor oavsett hur de ser ut och oavsett deras bakgrund.
DAGS   ATT   BRYTA   MED   FARISEISM!

Ibland undrar man vad som har hänt i kyrkorna när så många ser ned på andra som inte är lika finklädda som dem. För att säga sanningen är det väldigt mycket fariseism som härskar i kyrkorna idag där många ser ned på alla som inte ser ut som dem och har en annan klädstil, frisyr etc. Det är dags att bryta med detta beteende och istället hylla den mångfald som finns av människor och stilar! Vi är ju alla skapade unika och inte på ett löpande band. Vi är var och en ett konstverk av Hans skaparhand.
GUD   SER   TILL   HJÄRTAT   OCH   INTE   TILL   DET   YTTRE

Bibeln säger att Gud ser till hjärtat och inte till det yttre <1 Sam 16:7>. Det är så vi kristna också behöver se på människor vi möter. Alla är lika värdefulla och Gud älskar alla oavsett deras bakgrund och hur deras liv varit. Det är också viktigt att skilja mellan sak och person. Gud älskar ju syndaren enormt mycket men Han avskyr synden.
JESUS   ÄR   VÅRT   STORA   FÖREDÖME   I   ATT   ÄLSKA   VÅRA   MEDMÄNNISKOR

Jesus visade i handling att alla människor är lika värdefulla. Han drog sig inte för att umgås med personer andra föraktade och såg ned på. <Joh 4:1-42, Joh 8:1-11, Matt 9:9-13, Luk 19:1-10> Jesus lärde oss också att vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade <Matt 7:12>. Vi har så mycket att lära av Jesus och vi behöver låta Honom älska våra medmänniskor genom oss.

Vi är ju Kristi ambassadörer, det vill säga representanter för Guds rike på jorden <2 Kor 5:20>. Vi är Jesus förlängda armar till människor vi möter. Min bön är att vi alla ska bli bättre representanter för Hans rike och låta Honom använda oss för att visa de vi möter att de är älskade av Gud.

BE   FÖR   METALBIBELSATSNING   PÅ   METALL   SVENSKAN!

För första gången någonsin kommer Metalbibeln finnas på festivalen Metall svenskan. Be att Metalbiblarna ska få bryta många fördomar och vara redskap för att leda många till tro på Gud. Be också att många ska ha öppna sinnen för evangeliet och att vi ska få många bra samtal.

Även bandet Narnia kommer spela där. De spelar mellan två satanistiska band. Be att Gud ska verka genom Narnias konsert och att Guds Helige Ande ska få beröra många. Be också om beskydd för tält, utrustning och för alla som kommer vara med på denna satsning.
BE   FÖR   METALBIBELSATSNINGARNA   PÅ   SWEDEN   ROCK   OCH   WACKEN!

Metalbibeln kommer också att distribueras på Sweden Rock och Wacken till alla som vill ta ett exemplar. Be att alla som är med på dessa satsningar ska fyllas med vishet och att Guds Helige Ande ska få beröra många. Be att Metalbiblarna ska bryta många fördomar och vara redskap för att hjälpa många till en levande relation med Jesus.
BE   FÖR   METALBIBELN

Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att fortsätta leda arbetet med Metal - Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson, Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i nya upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt.

Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu
STORSATSNING   PÅ   ATT   SPRIDA   METAL  -  BIBLAR   DE   KOMMANDE   ÅREN!

I somras har över 25 000 Metalbiblar distribuerats på metalfestivaler! Amen, all ära till Jesus för det. Men vi slår oss inte till ro och låter oss inte nöjas med det utan nu satsar vi full fart framåt på att sprida metalbiblarna till många många fler! Under 2014 och 2015 kommer det därför att göras en storsatsning på att distribuera 200 000 Metalbiblar på metalfestivaler i Europa.

Vi gör detta för att vi verkligen vill se Guds rike gå fram med kraft i metal - världen så att många fler blir berörda av Gud och blir frälsta. Be att denna storsatsning ska lyckas väl och leda till att många finner Jesus. Be också att de rätta dörrarna ska öppnas samt att alla pengar för att finansiera detta kommer in.
BE   FÖR   ENGELSKA   OCH   SPANSKA   METALBIBELN

Tack vare att Metalbibeln nu finns på dessa världsspråk kan vi nå ut till enormt många metalheads över hela världen med budskapet om Jesus! Be att de engelska och spanska metalbiblarna ska få bra distribution över hela världen och nå ut till många. Be att de ska få vara redskap för att bryta många fördomar och hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   DE   NYA   ÖVERSÄTTNINGARNA

Be att hela arbetet med att översätta och ta fram Metalbibeln på ryska, portugisiska, italienska, slovakiska, finska, norska och franska ska gå snabbt framåt och lyckas väl. Be att översättningarna blir allt det Gud har tänkt. Be att alla som jobbar med dessa översättningar ska fyllas med både vishet och inspiration. Be också att vi ska få in alla pengar som behövs så vi kan trycka. Be även att den holländska, polska, tyska, danska och svenska metalbibeln ska få bryta många fördomar och få hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   ELLER   KÖPT   METALBIBELN

Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.

Be också att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metalbibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta.
BE   ATT   FLER   KRISTNA   METAL  -  BAND   FÅR   SPELA   PÅ   STORA   METALFESTIVALER

Ofta blir kristna metalband diskriminerade på grund av sin tro och får aldrig chansen att spela på de stora metal - festivalerna. Vi behöver därför be mycket mer aktivt att Gud ska öppna upp dörrar så att de kristna metalbanden får spela på de stora metalfestivalerna runtom i världen, så att Guds rike genom dem också kan spridas också från scenerna på de stora festivalerna. Be speciellt för arrangörer/bandbokare.

Vi kan också själva påverka! Vi kan visa att det finns ett intresse
för kristna metalband genom att gå in på festivalernas hemsidor och önska dem till t ex Sweden Rock och Wacken.
BE   FÖR   CHRISTIAN   LILJEGREN

Christian Liljegren (Narnia, Divinefire, Liljegren Records, Golden Resurrection m m) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss!

Låt oss också be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.
AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be för Golden Resurrection. Be att deras skiva One Voice For The Kingdom ska få stort genomslag för Guds rike, få bra distribution över hela världen, uppmuntra och styrka många i tron samt vara ett redskap för att leda många till tro på Jesus. http://www.golden-resurrection.com

 • Be för Veni Domine. Be att deras nya skiva Light ska bli till stor välsignelse för Guds rike. www.venidomine.com

 • White Metal Shop är en kristen metalshop, som fokuserar på coola kors, bälten och annat coolt inom extrem metal, goth och punk. Be att Gud ska använda denna shop för att utbreda sitt rike och att den ska bli till stor välsignelse. http://www.whitemetalshop.se

 • Be för Metaltraktaten. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom den. Be att traktaten ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller. Be också att den snart ska kunna tryckas på engelska och bli till stor välsignelse också i den engelsktalande världen.

 • Be att Heros skiva Afterlife ska nå ut till många och vara ett redskap för att bryta fördomar och leda många till tro på Jesus. www.myspace.com/herosweden

 • Be för Metal For Jesus - skivan. Be att den ska bryta ny mark, nå ut till många och få stort genomslag för Guds rike i Metal - världen. Be att många genom denna skiva ska komma tillbaks till tron på Jesus igen. Be att Metal For Jesus - skivan ska få vara ett redskap både för att uppmuntra och inspirera många kristna i tron samt för att hjälpa många till tro på Jesus.

 • Be för Pantokrator. Be att deras nya skiva Incarnate ska få bra distribution. Be att den ska få vara ett redskap för att bryta fördomar och leda många till tro på Jesus www.pantokrator.com

 • Be för CMI (Christian Metalheads International). CMI är en förening som verkar för att utbreda Guds rike i Metalvärlden genom spridning av Metalbibeln, målinriktad bön m m. Be att CMI ska bli till stor välsignelse och få vara ett redskap för att hjälpa många till tro på Jesus och vidare på Guds vägar. www.christianmetalheadsinternational.com

 • Be för melodiska metalbandet Messengers skiva ska bli det Gud har tänkt. Be att den ska få hjälpa många till tro samt bli till uppmuntran och välsignelse för många kristna. www.messengerofficial.org

 • Be att Gud ska få leda Metal Sanctuary framåt efter sin plan och att föreningen ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar. www.metalsanctuary.se

 • Be för Admonish. Be att bandmedlemmarna ska vara öppna för Guds ledning och att bandet ska bli det Gud har tänkt. Be också att inspelningen av deras nya skiva ska lyckas väl och bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro på Jesus http://www.admonish.org

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.

 • Be för Ulterium Records och Liljegren Records Be att skivorna som de släpper ska nå ut till många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Emil Westerdahl och Christian Liljegren, som leder dessa skivbolag, att de ska vara öppna för Guds ledning så att de kan leda skivbolagen vidare dit Gud vill.

 • Be för Crimson Moonlight Be att Gud ska inspirera och leda bandet framåt efter sin plan och lägga ned sina tankar och idéer i deras hjärtan. Be också att deras nya skiva ska bli det Gud har tänkt och att många genom den ska bli berörda av Gud. http://www.crimsonmoonlight.com

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna musiktidningen Noizegate Music. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Narnia, Golden Resurrection, Crimson Moonlight, Pantokrator med flera band som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem och deras familjer, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att behålla fokus samt hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal - butiken Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.T  -  SHIRT

Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL och L (M är slutsålda). T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typ Därför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen

Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 148 Kr på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.
HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och e-mail står längst ned på sidan.
STÖDJA  EKONOMISKT

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda plusgiro
6142105-3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).
NÄSTA  NYHETSBREV

Nästa nyhetsbrev kommer i sommar. Tills dess - Stay focused on JESUS 'n' keep on Rocking For the ROCK!

PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Söderbyvägen 122
137 91 Västerhaninge

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |