PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  1  -  2016


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Det var ett tag sedan senast. Förra året var ett mycket bökigt år för mig med två flyttar och allt som hör ihop med det! Det har varit fullt upp och svårt att hinna med så mycket annat, men nu börjar jag äntligen komma i ordning igen och räknar med att nyhetsbreven ska kunna komma ut som vanligt igen.

Undervisningen handlar denna gång om hur viktigt det är att vi som kristna är goda föredömen så vi inte leder vår broder på fall.

Sist men inte minst vill jag önska dig Guds välsignelse!.

In His Service
Johannes

KALLADE   ATT   VARA   FÖREDÖMEN

Ingen av oss är perfekt men vi är ändå kallade att göra vad vi kan för att vara föredömen och leva värdigt den kallelse Jesus har gett oss. <Ef 4:1> För vi är ambassadörer, vi är representanter för Guds rike och det är vi inte bara på söndagarna utan alla dagar i veckan.<2 Kor 5.20>
ATT   INTE   LEDA   VÅR   BRODER   PÅ   FALL!

Bibeln uppmanar oss att vara kloka när det gäller kontakten med de som inte känner Jesus och det ska vi vara <Kol 4:5>, men vi behöver också bete oss klokt mot våra kristna vänner.

Om till exempel en ofrälst eller nyfrälst som haft alkoholproblem kommer hem till en fest där kristna serverar alkohol och han då ser andra kristna dricka alkohol finns det stor risk att han börjar dricka igen. Då är de kristna som dricker på festen medskyldiga till att han återfaller. <1 Kor 8:9-13>

Jag vet att Bibeln inte är emot alkohol (så länge som man kan hantera det utan att bli onykter eller beroende), men eftersom vi är kallade att vara föredömen, så ska man som kristen inte dricka alkohol vid tillfällen när det finns risk för att man leder sin broder eller syster på fall. Då är det bättre att avstå för någon annans skull än att envist fortsätta hävda sin rätt att dricka alkohol.
VI   BEHÖVER   TÄNKA   LITE   LÄNGRE!

Vi behöver tänka lite längre än på vad man själv tycker om och tänka efter hur vårt beteende påverkar andra. Vi vet inte heller alltid vilken bakgrund folk har och vad de brottas med. Det är därför dags att tänka lite längre och se till att skicka rätt signaler! Det är helt enkelt dags att börja leva så att vi inte leder vår syskon i tron på fall. Min bön är att detta ska vara ledstjärnan/rättesnöret/normen för hur vi lever och beter oss.
METALBIBELN   SLÄPPT   PÅ   BULGARISKA   OCH   FRANSKA!

Metalbibeln har nu släppts på franska och bulgariska! Amen. Be att de franska och bulgariska metalbiblarna ska få bra distribution och vara redskap för att bryta många fördomar och hjälpa många metalheads till tro på Jesus.
BE   FÖR   ENGELSKA OCH SPANSKA METALBIBELN Tack vare att Metalbibeln nu finns på dessa världsspråk kan vi nå ut till enormt många metalheads över hela världen med budskapet om Jesus! Be att de engelska och spanska Metalbiblarna ska få bra distribution över hela världen och nå ut till många. Be att de ska få vara redskap för att bryta många fördomar och hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   METALBIBELN

Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att fortsätta leda arbetet med Metal - Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson, Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i nya upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt.

Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu
BE   FÖR   ENGELSKA   OCH   SPANSKA   METALBIBELN

Tack vare att Metalbibeln nu finns på dessa världsspråk kan vi nå ut till enormt många metalheads över hela världen med budskapet om Jesus! Be att de engelska och spanska metalbiblarna ska få bra distribution över hela världen och nå ut till många. Be att de ska få vara redskap för att bryta många fördomar och hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   DE   NYA   ÖVERSÄTTNINGARNA

Be att hela arbetet med att översätta och ta fram Metalbibeln på portugisiska, tjeckiska, italienska, slovakiska, finska och norska ska gå snabbt framåt och lyckas väl. Be att översättningarna blir allt det Gud har tänkt. Be att alla som jobbar med dessa översättningar ska fyllas med både vishet och inspiration. Be också att vi ska få in alla pengar som behövs så vi kan trycka. Be även att den ryska, holländska, polska, tyska, danska och svenska metalbibeln ska få bryta många fördomar och få hjälpa många till tro på Jesus.

En Metal Core - bibel är också på gång. Be att den ska bli allt det Gud har tänkt.
BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   ELLER   KÖPT   METALBIBELN

Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.

Be också att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metalbibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta.
BE   FÖR   WHITE   METAL   CAFÉ!

I Stockholm har Henrik Larsson (ordförande i CMI) i höstas startat upp ett metal café på kristen grund! På cafét bjuds det både på gott käk och skön kristen metal i högtalarna. Dessutom finns White Metal Shop där så att man kan köpa skivor och shirts m m. Cafét har öppet på lördagkvällar och finns på Hornsgatan 98, T-Zinkensdamm.

Be att Guds Ande ska dra många ofrälsta till detta café och att de ska få bli berörda av Gud. Be också om bra samtal, att fördomar ska brytas och att många ska få möta Gud på det sätt de bäst behöver. http://whitemetalshop.se/home/white%20metal%20cafe/index.html
SEGERRAPPORTER   FRÅN   FÖRRA   ÅRETS   METALBIBEL  - SATSNINGAR!

Under 2015 har Metalbibeln distribuerats på festivaler både i Sverige och utomlands. Gud har verkat mäktigt genom den och vi har fått många bra samtal, fått be för många och leda flera till tro. Amen, all ära till Gud!

På Sweden Rock gick det exempelvis åt 1700 exemplar och två blev frälsta! Amen. Coolt var också att när Jerusalem spelade på festivalen sänkte sig en atmosfär av frid över hela festivalområdet och det blev helt lugnt. Amen. 363 Metalbiblar distribuerades även på Metallsvenskan och 75 ex på Väsby Rock.

12 000 Metalbiblar delades ut på Wacken! 1300 Metalbiblar distribuerades på Into The Grave och City Rock - festivalerna i Holland. 450 delades ut på Dokk'em Open Air, också den i Holland. I Belgien delades det ut 3000 på Graspop Metal Meeting.

Som vanligt kom de som var intresserade till oss och ville ha Metalbiblar, så det är aldrig något tvång utan det är bara de som vill som tar biblarna.
BE   ATT   FLER   KRISTNA   METAL  -  BAND   FÅR   SPELA   PÅ   STORA   METALFESTIVALER

Ofta blir kristna metalband diskriminerade på grund av sin tro och får aldrig chansen att spela på de stora metal - festivalerna. Vi behöver därför be mycket mer aktivt att Gud ska öppna upp dörrar så att de kristna metalbanden får spela på de stora metalfestivalerna runtom i världen, så att Guds rike genom dem också kan spridas också från scenerna på de stora festivalerna. Be speciellt för arrangörer/bandbokare.

Vi kan också själva påverka! Vi kan visa att det finns ett intresse
för kristna metalband genom att gå in på festivalernas hemsidor och önska dem till t ex Sweden Rock och Wacken.
BE   FÖR   THE   ROCK!

The Rock är en nystartad kyrka som drivs av CMI (Christian Metalheads International).

Kännetecknande för denna församling är att det är en kyrka som inte ser till det yttre utan som älskar människor som de är oavsett utseende och bakgrund.

Namnet The Rock pekar på att Kristus är klippan som vi bygger våra liv på och som är grunden för allt vi gör.
Sedan är det också mycket Rock i kyrkan eftersom medlemmarna gillar tyngre musik. Be att The Rock ska bli allt det Gud har tänkt och få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar. http://www.christianmetalheadsinternational.com/therock.html
BE   FÖR   CHRISTIAN   LILJEGREN

Christian Liljegren (Narnia) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss!

Låt oss också be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.
AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be för Narnia. Be att deras nya skiva ska bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska få bra distribution och att många genom den ska finna Jesus. Be också att många kristna ska dras närmare Jesus genom denna skiva. http://www.narniatheband.com

 • White Metal Shop är en kristen metalshop, som fokuserar på coola kors, bälten och annat coolt inom extrem metal, goth och punk. Be att Gud ska använda denna shop för att utbreda sitt rike och att den ska bli till stor välsignelse. http://www.whitemetalshop.se

 • Be för Metaltraktaten. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom den. Be att traktaten ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller. Be också att den snart ska kunna tryckas på engelska och bli till stor välsignelse också i den engelsktalande världen.

 • Be för Metal For Jesus - skivan. Be att den ska bryta ny mark, nå ut till många och få stort genomslag för Guds rike i Metal - världen. Be att många genom denna skiva ska komma tillbaks till tron på Jesus igen. Be att Metal For Jesus - skivan ska få vara ett redskap både för att uppmuntra och inspirera många kristna i tron samt för att hjälpa många till tro på Jesus.

 • Be för Pantokrator. Be att deras skiva Incarnate ska få bra distribution. Be att den ska få vara ett redskap för att bryta fördomar och leda många till tro på Jesus. Be också att Pantokrators nya skiva ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse. www.pantokrator.com

 • Be för CMI (Christian Metalheads International). CMI är en förening som verkar för att utbreda Guds rike i Metalvärlden genom spridning av Metalbibeln, målinriktad bön m m. Be att CMI ska bli till stor välsignelse och få vara ett redskap för att hjälpa många till tro på Jesus och vidare på Guds vägar. www.christianmetalheadsinternational.com

 • Be att Gud ska få leda Metal Sanctuary framåt efter sin plan och att föreningen ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar. www.metalsanctuary.se

 • Be för Admonish. Be att bandmedlemmarna ska vara öppna för Guds ledning och att bandet ska bli det Gud har tänkt. Be också att inspelningen av deras nya skiva ska lyckas väl och bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro på Jesus http://www.admonish.org

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.

 • Be för Ulterium Records Be att de kristna skivorna som de släpper ska nå ut till många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Emil Westerdahl ska vara öpen för Guds ledning så att han kan leda skivbolaget vidare dit Gud vill.

 • Be för Hero. Be att deras nya skiva ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse. http://herosweden.com/

 • Be för Crimson Moonlight. Be att Gud ska inspirera och leda bandet framåt efter sin plan och lägga ned sina tankar och idéer i deras hjärtan. Be också att många genom deras nya skiva ska bli berörda av Gud. http://www.crimsonmoonlight.com

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna musiktidningen Noizegate Music. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Narnia, Golden Resurrection, Crimson Moonlight, Pantokrator med flera band som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem och deras familjer, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att behålla fokus samt hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal - butiken Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.T  -  SHIRT

Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL och L (M är slutsålda). T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typ Därför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen

Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 148 Kr på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.
HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och e-mail står längst ned på sidan.
STÖDJA  EKONOMISKT

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda plusgiro
6142105-3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).
NÄSTA  NYHETSBREV

Nästa nyhetsbrev kommer i vår (preliminärt). Tills dess - Stay focused on JESUS 'n' keep on Rocking For the ROCK!

PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Mälstavägen 23
186 96 Vallentuna

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |