PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  1  -  2017


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

I undervisningen fokuserar jag denna gång på förföljelse och hur vi kan hantera den.

Sist men inte minst vill jag önska dig en skön vår och Guds välsignelse!

In His Service
Johannes

VÄCKELSE   &   FÖRFÖLJELSE   FÖLJS   OFTA   ÅT!

Vi hungrar efter väckelse - efter att se fler bli berörda av Jesus och jag tror vi inom kort kommer få se verklig väckelse svepa fram över vårt land, även över metal - världen. Amen! När det gäller väckelse är det dock sällan den kommer utan förföljelse. Det verkar helt enkelt som om väckelse och förföljelse alltid följs åt. Därför behöver vi vara beredda inte bara på väckelse utan även på förföljelse också i vårt land! Vi märker också mer och mer hur trycket på kristna ökar och att man mer och mer betraktas som en galning för att man står för Bibelns budskap och värderingar.
ORSAKEN   TILL   ATT   VI   BLIR   FÖRFÖLJDA

Redan när Jesus vandrade på jorden varnade han för att förföljelse skulle komma. Jesus sa att "på samma sätt som han blev förföljd kommer också ni (vi kristna) bli det". <Joh 15:20, 2 Tim 3:12-14, 1 Pet 4:12-16, Joh 15:18-21, Mark 13:9-13, Matt 5:10-12>

Orsaken till att vi blir förföljda är helt enkelt därför att djävulen inte tål oss eftersom vi tillhör ett annat rike, vi tillhör ju Gud. Därför är vi ett hot mot den Onde! Men GUD är med oss mitt i förföljelsen och Han är alltid STÖRRE än vad vi möter! <Mark 13:11, 1 Joh 4:4> Amen.
HANTERA   FÖRFÖLJELSE

Att möta förföljelse/diskriminering för att man är kristen kan vara fruktansvärt jobbigt! Det gäller dock att ha rätt attityd och alltid komma ihåg att Gud är med oss i allt. <Heb 13:5> Även om det kan ta emot kan vi i Guds kraft försöka visa kärlek och be också för de som förföljer/diskriminerar oss. <Matt 5:44>

Genom att göra så samlar vi glödande kol på deras huvuden och vem vet, kanske även de en dag kommer finna Jesus? <Rom 12:20-21> På samma sätt som Paulus omvändes från att vara den värsta förföljaren till att bli den trognaste efterföljaren till Jesus. Gud kan förvandla även den "värste", därför att för Honom finns inga hopplösa fall.
VI   BEHÖVER   VARANDRA!

När vi blir förföljda är det också mycket viktigt att vi kristna ställer upp för varandra och hjälper och stöttar varandra. Bibeln säger att en broder föds till hjälp i nöden. <Ord 17:17> Vi behöver varandra!

Tack och lov varar dock inte förföljelse för evigt! Utan det är en mycket kort tid, ett ögonblick sett i ett evighetsperspektiv. Rom 8:18 säger att de lidanden vi får gå igenom här på jorden inte går att jämföra med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår i evighet. När det känns som jobbigast får vi påminna oss om att våra lidanden på jorden endast är en begränsad tid och sedan väntar en härlig fantastisk evighet i himlen på oss. Amen! <1 Pet 5:10, 2 Kor 4:17>
BE   FÖR   ENGELSKA   OCH   SPANSKA   METALBIBELN

Tack vare att Metalbibeln nu finns på dessa världsspråk kan vi nå ut till enormt många metalheads över hela världen med budskapet om Jesus! Be att de engelska och spanska Metalbiblarna ska få bra distribution över hela världen och nå ut till många. Be att de ska få vara redskap för att bryta många fördomar och hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   METALBIBELN

Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att fortsätta leda arbetet med Metal - Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson, Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i nya upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt.

Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu
BE   FÖR   ENGELSKA   OCH   SPANSKA   METALBIBELN

Tack vare att Metalbibeln nu finns på dessa världsspråk kan vi nå ut till enormt många metalheads över hela världen med budskapet om Jesus! Be att de engelska och spanska metalbiblarna ska få bra distribution över hela världen och nå ut till många. Be att de ska få vara redskap för att bryta många fördomar och hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   DE   NYA   ÖVERSÄTTNINGARNA

Be att hela arbetet med att översätta och ta fram Metalbibeln på portugisiska, grekiska, filipino, italienska, slovakiska, finska och norska ska gå snabbt framåt och lyckas väl. Be att översättningarna blir allt det Gud har tänkt. Be att alla som jobbar med dessa översättningar ska fyllas med både vishet och inspiration. Be också att vi ska få in alla pengar som behövs så vi kan trycka. Be även att den ryska,franska, bulgariska, holländska, polska, tyska, tjeckiska, danska och svenska metalbibeln ska få bryta många fördomar och få hjälpa många till tro på Jesus.

En Metal Core - bibel är också på gång. Be att den ska bli allt det Gud har tänkt.
BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   ELLER   KÖPT   METALBIBELN

Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.

Be också att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metalbibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta.
RAINBOW   ROCK   FESTIVAL  -  KRISTEN   METAL   FESTIVAL!

7 - 8 april är det dags den kristna metal festivalen Rainbow Rock! 12 år efter att sista Bobfest hölls är det nu äntligen dags igen för en kristen metal festival! Medverkande band är bland andra Bloodgood, Immortal Souls, Hilastherion, Northern Flame, Hypersonic och många fler! Totalt 14 band på två dagar. Talare är Dave Williams från Meltdown i England. Festivalen arrangeras av CMI och hålls i lokalen Satelliten, Sollentuna, Stockholm 7 - 8 april. Mer information om biljetter, övernattning m m finns på http://www.rbr-festival.com
BE   FÖR   RAINBOW   ROCK   FESTIVAL!

Be att festivalen ska bli allt det Gud har tänkt och att många ofrälsta ska komma och bli berörda av Gud. Be också att alla kristna som kommer ska bli välsignade och inspirerade i tron. Be också att Jeanette, Henrik, Hulda och jag ska fyllas med vishet att arrangera festivalen på bästa sätt så att den blir allt det Gud har tänkt.
BE   FÖR   WHITE   METAL   CAFÉ!

I Stockholm har Henrik Larsson (ordförande i CMI) startat upp ett metal café på kristen grund! På cafét bjuds det både på gott käk och skön kristen metal i högtalarna. Dessutom finns White Metal Shop där med skivor och shirts m m. Cafét har öppet på lördagkvällar och finns numera på Lantgårdsvägen 98, Viby, Sollentuna. Be att Guds Ande ska dra många ofrälsta till detta café och att de ska få bli berörda av Gud. Be också om bra samtal, att fördomar ska brytas och att många ska få möta Gud på det sätt de bäst behöver. http://whitemetalshop.se/home/white%20metal%20cafe/index.html
BE   ATT   FLER   KRISTNA   METAL  -  BAND   FÅR   SPELA   PÅ   STORA   METALFESTIVALER

Ofta blir kristna metalband diskriminerade på grund av sin tro och får aldrig chansen att spela på de stora metal - festivalerna. Vi behöver därför be mycket mer aktivt att Gud ska öppna upp dörrar så att de kristna metalbanden får spela på de stora metalfestivalerna runtom i världen, så att Guds rike genom dem också kan spridas också från scenerna på de stora festivalerna. Be speciellt för arrangörer/bandbokare.

Vi kan också själva påverka! Vi kan visa att det finns ett intresse
för kristna metalband genom att gå in på festivalernas hemsidor och önska dem till t ex Sweden Rock och Wacken.
BE   FÖR   THE   ROCK!

The Rock är en nystartad kyrka som drivs av CMI (Christian Metalheads International).

Kännetecknande för denna församling är att det är en kyrka som inte ser till det yttre utan som älskar människor som de är oavsett utseende och bakgrund.

Namnet The Rock pekar på att Kristus är klippan som vi bygger våra liv på och som är grunden för allt vi gör.
Sedan är det också mycket Rock i kyrkan eftersom medlemmarna gillar tyngre musik. Be att The Rock ska bli allt det Gud har tänkt och få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar. http://www.christianmetalheadsinternational.com/therock.html
BE   FÖR   CHRISTIAN   LILJEGREN

Christian Liljegren (Narnia) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss!

Låt oss också be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.
AKTUELLA   BÖNEÄMNEN • Be för Narnia. Be att deras nya skiva ska få bra distribution och att många genom den ska finna Jesus. Be också att många kristna ska dras närmare Jesus genom den. Be också att deras turné i Sydamerika 21 - 30 april ska bli det Gud har tänkt. Be om beskydd och att de ska få vishet att säga och spela de rätta låtarna och få vara redskap för att leda många till tro. Be att många ska få bli berörda av Gud under deras konserter. http://www.narniatheband.com

 • White Metal Shop är en kristen metalshop, som fokuserar på coola kors, bälten och annat coolt inom extrem metal, goth och punk. Be att Gud ska använda denna shop för att utbreda sitt rike och att den ska bli till stor välsignelse. http://www.whitemetalshop.se

 • Be för Metaltraktaten. Den är skräddarsydd för att ge till nyfrälsta hårdrockare för att ge dem grunderna i kristna tron så att de lättare kan växa i tron och bli bevarade. Den passar perfekt att ge till de som funnit Jesus genom Metalbibeln etc. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom metaltraktaten. Be att den ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller.

  Den finns också nu på engelska och spanska! Amen. Be att den ska få bli till stor välsignelse bland många spansk- och engelsk-talande runtom i världen.

 • Be för Metal For Jesus - skivan. Be att den ska bryta ny mark, nå ut till många och få stort genomslag för Guds rike i Metal - världen. Be att många genom denna skiva ska komma tillbaks till tron på Jesus igen. Be att Metal For Jesus - skivan ska få vara ett redskap både för att uppmuntra och inspirera många kristna i tron samt för att hjälpa många till tro på Jesus.

 • Be för Pantokrator. Be att Pantokrators nya skiva ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse. www.pantokrator.com

 • Be för CMI (Christian Metalheads International). CMI är en förening som verkar för att utbreda Guds rike i Metalvärlden genom spridning av Metalbibeln, målinriktad bön m m. Be att CMI ska bli till stor välsignelse och få vara ett redskap för att hjälpa många till tro på Jesus och vidare på Guds vägar. www.christianmetalheadsinternational.com

 • Be för Melech. Be att deras skiva blir det Gud har tänkt och att Guds Helige Ande får verka genom den så många dras närmare Jesus och kommer till tro. www.facebook.com/Melechofficial/?fref=ts

 • Be att Gud ska få leda Metal Sanctuary framåt efter sin plan och att föreningen ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar. www.metalsanctuary.se

 • Be för Admonish. Be att bandmedlemmarna ska vara öppna för Guds ledning och att bandet ska bli det Gud har tänkt. Be också att inspelningen av deras nya skiva ska lyckas väl och bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro på Jesus http://www.admonish.org

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.

 • Be för Ulterium Records Be att de kristna skivorna som de släpper ska nå ut till många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Emil Westerdahl ska vara öpen för Guds ledning så att han kan leda skivbolaget vidare dit Gud vill.

 • Be för Hero. Be att deras nya skiva får bli till stor välsignelse. http://herosweden.com/

 • Be för Crimson Moonlight. Be att Gud ska inspirera och leda bandet framåt efter sin plan och lägga ned sina tankar och idéer i deras hjärtan. Be också att många genom deras nya skiva ska bli berörda av Gud. http://www.crimsonmoonlight.com

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna musiktidningen Noizegate Music. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Narnia, Crimson Moonlight, Pantokrator med flera band som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem och deras familjer, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att behålla fokus samt hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal - butiken Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.T  -  SHIRT

Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL och L (M är slutsålda). T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typ Därför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen

Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 148 Kr på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.
HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och e-mail står längst ned på sidan.
STÖDJA  EKONOMISKT

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda plusgiro
6142105-3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).
NÄSTA  NYHETSBREV

Nästa nyhetsbrev kommer i sommar. Tills dess - Stay focused on JESUS 'n' keep on Rocking For the ROCK!
PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Mälstavägen 23
186 96 Vallentuna

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |