PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  1  -  2019


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

I detta nyhetsbrev finns bland annat upplyftande seger - rapporter från sommarens Metalbibel - satsningar, info om Metal Prayer Day m m. Undervisningen fokuserar denna gång på bön och fasta.

Sist men inte minst vill jag önska dig en skön höst och Guds välsignelse!

In His Service
Johannes
  BE   OCH   FASTA  -  VARFÖR   DET??

 • Det är sällan någon undervisar om bön och fasta, men faktum är att det är en viktig och naturlig del av våra kristna liv att vi tar oss tid och ber och fastar! Jesus själv säger "när ni ber" <Matt 6:5-8> och "NÄR ni fastar" <Matt 6:16>. Det är inte alltså inte frågan om vi ska fasta utan när. Fasta är helt enkelt en naturlig del av vårt kristna liv. Det borde vara lika naturligt för oss att be och fasta som att studera Bibeln.

 • Vi behöver be och fasta för att få genombrott. När vi inte bara ber utan också fastar blir vår bön mer kraftfull och mörkrets makter måste ge vika <Mark 9:25-29 (1917)>.

 • Bön och fasta gör också att vi kommer närmare Gud och får lättare att förstå vad som är Hans vilja. Det skärper också vårt fokus på vad som är viktigast.


BÖN   OCH   FASTA   I   BIBELN

I Bibeln finns det flera exempel på hur viktigt det är att be och fasta och vilka stora resultat det kan ge. Kung Josafat uppmanade exempelvis folket att be och fasta och en hel fiendehär blev besegrad! <2 Krön 20:1-30> Ett annat exempel är invånarna i staden Nineve som omvände sig till Gud och bad och fastade och då blev hela staden räddad! <Jona 1-3> Detta är bara några av alla exempel som visar vad bön och fasta kan betyda.  NÅGRA   PRAKTISKA   TIPS

 • Var klok och gå inte ut för hårt! Börja exempelvis med att skippa middagen och istället fasta och be en kväll. Har du diabetes eller liknande bör du ta också ta det extra försiktigt med fastan och inte fasta för lång tid så kroppen påverkas negativt. Det är även viktigt att inte glömma dricka vatten.

 • Förutom att fasta från mat kan man även fasta från annat för att lättare kunna fokusera på Gud. Man kan fasta från dator, mobil, musik m m. När vi är villiga att för en tid avstå från sådant vi gillar visar vi också tydligt att Gud är viktigast i våra liv. <Matt 6:33> Då kommer vi också närmare Gud och får lättare att höra Hans röst.

 • Skriv en lista med böneämnen, så blir det lättare att fokusera på bönen och be effektivt.

 • Det kan tidvis kännas riktigt tungt och jobbigt att fasta, men håll ut för det är absolut värt det. Det blir också lättare att fasta ju mer vi gör det. Det är som att träna. Det är värst i början, men sedan blir det lättare när konditionen blir bättre och musklerna starkare.SEGERRAPPORTER   FRÅN   SOMMARENS   METALBIBEL  -  SATSNINGAR!

Under sommaren har Metalbibeln distribuerats både i Sverige och utomlands. I år upplevde vi att Gud ville att vi skulle göra lite annorlunda satsningar för att bryta ny mark för Guds rike. Därför var vi i år både på Motorveckan (70 000 besökare) och Kiviks Marknad (100 000 besökare).

På Motorveckan i Lycksele fick både Metalbibeln och Motorbibeln ett mycket positivt mottagande och en hel del kom och tog med glädje ett ex av dem och de andra specialbiblarna. Totalt gick det ut 111 specialbiblar på Motorveckan. Vi gjorde även en satsning och hyrde plats på Kiviks marknad och var typ de enda kristna som hyrde plats där. Gud drog de hårdrockare som var på marknaden i kontakt med oss och de flesta blev mycket glada när de såg Metalbibeln och ville gärna ha ett ex och alla de 57 Metalbiblar som distribuerades gick till personer som verkligen ville ha dem. Amen.

Internationellt har Metalbibeln spridits på bland andra festivalerna Hell Fest i Frankrike (900 ex), Into The Grave i Holland (650 ex), Knoxville Tatto Conventions i USA (40 ex), Dokk'em Open Air i Holland (130 ex) och Kaltenbach Open Air i Österrike. Den har fått ett bra mottagande av många, brutit fördomar och det har blivit många djupa samtal om Jesus. Amen.

All ära till Gud för vad Han gjort på dessa festivaler! Nu gäller det bara att vi fortsätter be att de som funnit Jesus blir bevarade och att de som fått med sig Metalbiblar hem läser dem och att Guds Helige Ande får beröra dem och hjälpa dem till en levande relation med Jesus.
BE   FÖR   METAL   BIBLE   INTERNATIONAL!

För att kunna jobba mer effektivt med Metalbibeln och nå ut till många fler med den internationellt har jag och min fru Hulda startat upp organisationen Metal Bible International (MBI). Be för oss att vi ska vara öppna för Guds ledning och fyllas med vishet, så att MBI blir allt det Gud har tänkt. Be att Metal Bible International ska få vara ett redskap för att leda många till tro på Jesus över hela världen. www.metalbibleinternational.com
BE   FÖR   METALBIBELN

Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att fortsätta leda arbetet med Metal - Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson, Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i nya upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt.

Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu
BE   FÖR   ENGELSKA   OCH   SPANSKA   METALBIBELN

Tack vare att Metalbibeln nu finns på dessa världsspråk kan vi nå ut till enormt många metalheads över hela världen med budskapet om Jesus! Be att de engelska och spanska metalbiblarna ska få bra distribution över hela världen och nå ut till många. Be att de ska få vara redskap för att bryta många fördomar och hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   DE   NYA   ÖVERSÄTTNINGARNA

Be att hela arbetet med att översätta och ta fram Metalbibeln på portugisiska, grekiska, filipino, ungerska, italienska, slovakiska, finska och norska ska gå snabbt framåt och lyckas väl. Be att översättningarna blir allt det Gud har tänkt. Be att alla som jobbar med dessa översättningar ska fyllas med både vishet och inspiration. Be också att vi ska få in alla pengar som behövs så vi kan trycka.

Be även att den ryska,franska, bulgariska, holländska, polska, tyska, tjeckiska, danska och svenska metalbibeln ska få bryta många fördomar och få hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   ELLER   KÖPT   METALBIBELN

Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.

Be också att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metalbibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta.
10  -  ÅRS   JUBILEUM   FÖR   METAL   PRAYER   DAY!

Bönedagen går av stapeln på lördag 14 September kl 16:00 - 22:00 i Pingstkyrkan Solna (Råsundavägen 76). Det kommer bli kraftfull bön för hårdrocksvärlden, Metalbibeln m m. Efter bönedelen blir det konsert med XT och Simon Ådahl http://www.metalsanctuary.org/
RAINBOW   ROCK   FESTIVAL   2019

Profetiska Metalfestivalen Rainbow Rock arrangerades av Metal House 25 - 27 Juli i Betel i Alfta. Festivalen innehöll både konserter och undervisning. Medverkande band var bland andra Parakletos, Immortal Souls, Hypersonic, Rainforce och Poltinmerkki. http://www.rbr-festival.com
BE   ATT   FLER   KRISTNA   METAL  -  BAND   FÅR   SPELA   PÅ   STORA   METALFESTIVALER

Ofta blir kristna metalband diskriminerade på grund av sin tro och får aldrig chansen att spela på de stora metal - festivalerna. Vi behöver därför be mycket mer aktivt att Gud ska öppna upp dörrar så att de kristna metalbanden får spela på de stora metalfestivalerna runtom i världen, så att Guds rike genom dem också kan spridas också från scenerna på de stora festivalerna. Be speciellt för arrangörer/bandbokare.

Vi kan också själva påverka! Vi kan visa att det finns ett intresse
för kristna metalband genom att gå in på festivalernas hemsidor och önska dem till t ex Sweden Rock och Wacken.
BE   FÖR   CHRISTIAN   LILJEGREN

Christian Liljegren (Narnia) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss!

Låt oss också be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.
AKTUELLA   BÖNEÄMNEN • " Be att XT:s skiva REVIVED… Standing For Jesus Christ får vara ett redskap för att inspirera många i tron och leda många till tro på Jesus. https://www.facebook.com/xtsweden/

 • Be för Narnia. Be att deras skiva From Darkness To Light ska få bra distribution och att många genom den ska finna Jesus. Be också för deras turné med Stryper i Sydamerika 11-17 september. Be om beskydd och att konserterna ska få vara redskap för att leda många in i levande relation med Jesus. http://www.narniatheband.com

 • Be för Metaltraktaten. Den är skräddarsydd för att ge till nyfrälsta hårdrockare för att ge dem grunderna i kristna tron så att de lättare kan växa i tron och bli bevarade. Den passar perfekt att ge till de som funnit Jesus genom Metalbibeln etc. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom metaltraktaten. Be att den ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller. Be även att den ska få bli till stor välsignelse bland många spansk- och engelsk-talande runtom i världen.

 • Be för Metal For Jesus - skivan. Be att många genom denna skiva ska komma tillbaks till tron på Jesus igen. Be att Metal For Jesus - skivan ska få vara ett redskap både för att uppmuntra och inspirera många kristna i tron samt för att hjälpa många till tro på Jesus.

 • Be för All For The King.Be för deras nya skiva att den ska få vara ett redskap både för att inspirera i tron och för att hjälpa många till tro på Jesus. www.facebook.com/thebandallfortheking/

 • Be för Pantokrator. Be att Pantokrators nya skiva ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse. www.pantokrator.com

 • Be för Metal House. Metal House är moderorganisationen för 7 visioner (Rainbow Rock, White Metal Shop, Christian Metalheads International, From My Metal Heart, Widows Shards, CMI Daily Prayer, White Metal Café). Be at Metal House ska få bli stor välsignelse och få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på vägen. http://www.metalhouseonline.com

 • Be att Gud ska få leda Metal Sanctuary framåt efter sin plan och att föreningen ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar. www.metalsanctuary.org

 • Be för Admonish. Be att bandmedlemmarna ska vara öppna för Guds ledning och att bandet ska bli det Gud har tänkt. Be också att inspelningen av deras nya skiva ska lyckas väl och bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro på Jesus http://www.admonish.org

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.

 • Be för Ulterium Records Be att de kristna skivorna som de släpper ska nå ut till många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Emil Westerdahl ska vara öpen för Guds ledning så att han kan leda skivbolaget vidare dit Gud vill.

 • Be för Crimson Moonlight. Be att Gud ska inspirera och leda bandet framåt efter sin plan och lägga ned sina tankar och idéer i deras hjärtan. http://www.crimsonmoonlight.com

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna musiktidningen Noizegate Music. Be att den ska inspirera många kristna i tron och att många ska finna Jesus genom den.

 • Be för Narnia, Crimson Moonlight, Pantokrator, XT med flera band som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem och deras familjer, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att behålla fokus samt hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal - butiken Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.T  -  SHIRT

Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL och L (M är slutsålda). T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typ Därför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen

Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 154 Kr på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.
HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och e-mail står längst ned på sidan.
PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Mälstavägen 23
186 96 Vallentuna
info@prayerwarriors.se


| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |