PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  1  -  2020


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Coronapandemin har ställt till mycket och orsakat mycket elände för många. Men det är viktigt att inte gripas av panik utan istället göra det bästa av situationen. Som kristna vet vi ju också att Gud är med oss och aldrig kommer att överge oss. Att påminna sig om detta ger både trygghet och styrka i en tuff tid som denna.

En sådan här pandemi kan också göra att vi får bättre perspektiv på saker och ting, inser vad som är verkligt viktigt och börjar uppskatta saker och personer vi annars tagit för givna. Att uppskatta/uppmuntra varandra och visa tacksamhet är överhuvudtaget viktigare än vi anar och det är också det jag tar upp i undervisningen denna gång.

Sist men inte minst vill jag önska dig en skön fortsättning på sommaren och Guds välsignelse!

In His Service
Johannes
TACKSAMHET   -   VIKTIGT   MEN   OFTA   FÖRSUMMAT!  

Många av oss kristna är tyvärr väldigt duktiga på att klaga men väldigt dåliga på att tacka. Det skapar en stor obalans och gör oss lätt negativa. Vi behöver istället bli bättre på att tacka! Vi har ju så mycket att vara tacksamma för, men vi visar vår tacksamhet alldeles för sällan både till Gud och till våra medmänniskor. Tacksamhet är nog något vi alla behöver träna på och bli bättre på! <1 Tess 5:18>UPPMUNTRA   VARANDRA!

Bibeln uppmanar oss att uppmuntra varandra. Ett vänligt uppmuntrande ord till de runtomkring oss kan vara helt ovärderligt. Det kan göra deras dag och uppmuntra dem mer än vi nånsin anar. Vi har också alla dåliga dagar ibland och då behövs ett uppmuntrande ord lite extra.

Det är inte heller alltid vi vet vad folk går igenom. En del visar en glad fasad utåt, men mår ändå pyton inombords. Uppmuntran ger dock både glädje och inspiration. Om man tycker att någon gör något bra bör man inte bara hålla det för sig själv utan också säga det till personen! Uppmuntran betyder så mycket.SKRIV   UPP   5   SAKER   OCH   BÖRJA   TACKA   GUD   FÖR   DEM   VARJE   DAG!

Vi behöver påminna oss om saker vi kan vara tacksamma för. En bra övning är att skriva upp exempelvis 5 saker du är tacksam för och sedan börja tacka Gud för de sakerna varje dag. Gör det så kommer du bli mer positiv och få ett bättre perspektiv på ditt liv och hur mycket du faktiskt har att vara tacksam för.SKRIV   UPP   BÖNEÄMNEN   OCH   BÖNESVAR   I   EN   BOK

Det är också bra att skriva upp både böneämnen och bönesvar i en bok, så kan man sedan senare gå tillbaka och bli påmind om alla gånger Gud gripit in och besvarat våra böner. Annars är det lätt att glömma bort alla bönesvar vi får.
BE   FÖR   METAL   BIBLE   INTERNATIONAL!

För att kunna jobba mer effektivt med Metalbibeln och nå ut till många fler med den internationellt har jag och min fru Hulda startat upp organisationen Metal Bible International (MBI). Be för oss att vi ska vara öppna för Guds ledning och fyllas med vishet, så att MBI blir allt det Gud har tänkt. Be att Metal Bible International ska få vara ett redskap för att leda många till tro på Jesus över hela världen.www.metalbibleinternational.com
BE   FÖR   METALBIBELN

Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att fortsätta leda arbetet med Metal - Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson, Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i nya upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt.

Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu
BE   FÖR   ENGELSKA   OCH   SPANSKA   METALBIBELN

Tack vare att Metalbibeln nu finns på dessa världsspråk kan vi nå ut till enormt många metalheads över hela världen med budskapet om Jesus! Be att de engelska och spanska metalbiblarna ska få bra distribution över hela världen och nå ut till många. Be att de ska få vara redskap för att bryta många fördomar och hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   DE   NYA   ÖVERSÄTTNINGARNA

Be att hela arbetet med att översätta och ta fram Metalbibeln på portugisiska, grekiska, filipino, ungerska, italienska, slovakiska, finska och norska ska gå snabbt framåt och lyckas väl. Be att översättningarna blir allt det Gud har tänkt. Be att alla som jobbar med dessa översättningar ska fyllas med både vishet och inspiration. Be också att vi ska få in alla pengar som behövs så vi kan trycka.

Be även att den ryska,franska, bulgariska, holländska, polska, tyska, tjeckiska, danska och svenska metalbibeln ska få bryta många fördomar och få hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   ELLER   KÖPT   METALBIBELN

Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.

Be också att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metalbibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta.
BE   ATT   FLER   KRISTNA   METAL  -  BAND   FÅR   SPELA   PÅ   STORA   METALFESTIVALER

Ofta blir kristna metalband diskriminerade på grund av sin tro och får aldrig chansen att spela på de stora metal - festivalerna. Vi behöver därför be mycket mer aktivt att Gud ska öppna upp dörrar så att de kristna metalbanden får spela på de stora metalfestivalerna runtom i världen, så att Guds rike genom dem också kan spridas också från scenerna på de stora festivalerna. Be speciellt för arrangörer/bandbokare.

Vi kan också själva påverka! Vi kan visa att det finns ett intresse
för kristna metalband genom att gå in på festivalernas hemsidor och önska dem till t ex Sweden Rock och Wacken.
BE   FÖR   CHRISTIAN   LILJEGREN

Christian Liljegren (Narnia) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss!

Låt oss också be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.
AKTUELLA   BÖNEÄMNEN • Be för The Waymaker. Be att deras debutskiva ska få vara ett redskap både för att inspirera i tron och för att hjälpa många till tro på Jesus. https://thewaymakerband.com/


 • Be för Narnia. Be att deras skiva From Darkness To Light ska få bra distribution och att många genom den ska finna Jesus. http://www.narniatheband.com


 • Be för Metaltraktaten. Den är skräddarsydd för att ge till nyfrälsta hårdrockare för att ge dem grunderna i kristna tron så att de lättare kan växa i tron och bli bevarade. Den passar perfekt att ge till de som funnit Jesus genom Metalbibeln etc. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom metaltraktaten. Be att den ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller. Be även att den ska få bli till stor välsignelse bland många spansk- och engelsk-talande runtom i världen.


 • Be för Metal For Jesus - skivan. Be att många genom denna skiva ska komma tillbaks till tron på Jesus igen. Be att Metal For Jesus - skivan ska få vara ett redskap både för att uppmuntra och inspirera många kristna i tron samt för att hjälpa många till tro på Jesus.


 • Be för Pantokrator. Be att nya skivan blir till stor välsignelse. www.pantokrator.com


 • Be för Metal House. Metal House är moderorganisationen för 7 visioner (Rainbow Rock, White Metal Shop, Christian Metalheads International, From My Metal Heart, Widows Shards, CMI Daily Prayer, White Metal Café). Be at Metal House ska få bli stor välsignelse och få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på vägen. http://www.metalhouseonline.com


 • Be att Gud ska få leda Metal Sanctuary framåt efter sin plan och att föreningen ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar. https://www.facebook.com/groups/267937013304670


 • Be för Admonish. Be att bandmedlemmarna ska vara öppna för Guds ledning och att bandet ska bli det Gud har tänkt. Be också att inspelningen av deras nya skiva ska lyckas väl och bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro på Jesus http://www.admonish.org


 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.


 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.


 • Be för Ulterium Records Be att de kristna skivorna som de släpper ska nå ut till många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Emil Westerdahl ska vara öpen för Guds ledning så att han kan leda skivbolaget vidare dit Gud vill.


 • Be för Crimson Moonlight. Be att Gud ska inspirera och leda bandet framåt efter sin plan och lägga ned sina tankar och idéer i deras hjärtan. http://www.crimsonmoonlight.com


 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.


 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.


 • Be för den kristna musiktidningen Noizegate Music. Be att den ska inspirera många kristna i tron och att många ska finna Jesus genom den.


 • Be för Narnia, Crimson Moonlight, Pantokrator, XT med flera band som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem och deras familjer, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att behålla fokus samt hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!


 • Be för den svenska kristna metal - butiken Metal CommunityBe att den ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.T  -  SHIRT

Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL och L (M är slutsålda). T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typDärför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen

Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 154 Kr på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.
HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och e-mail står längst ned på sidan.
PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Mälstavägen 23
186 96 Vallentuna
info@prayerwarriors.se


| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |