Matteus  18:19


Nr  1  -  2022


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Denna gång innehåller nyhetsbrevet undervisning om hur vi kan vinna seger i vårt tankeliv, info om Metal Prayer Day m m.

In His Service
Johannes
DU   HAR   ANSVARET   FÖR   VILKA   TANKAR   DU   LÅTER   FÅ   FOTFÄSTE!

Fåglar flyger över våra huvuden och det kan vi inte hindra, men däremot kan vi hindra dem från att bygga bo på vårt huvud. Det är samma princip med våra tankar. Tankar kommer och går och det kan vi inte hindra. Men däremot har vi makten att bestämma vilka tankar vi tillåter få fotfäste i vårt sinne! Du har makten över ditt sinne och kan bestämma vilka tankar du samtycker till, vilka du förkastar och vilka du väljer att ge mer näring.BIBELN   HJÄLPER   OSS   ATT   TÄNKA   KLART

Vi bombarderas och attackeras varje dag i vårt sinne med intryck och tankar. Det är ju därför det är så viktigt att vi förnyar vårt sinne med Guds Ord (Bibeln) för att kunna tänka klart och förstå vad som är Guds vilja samt kunna genomskåda Fiendens lögner.<Rom 12:2> För att lättare kunna möta varje dag och segra brukar jag börja varje dag med ta en stund och hänga med Gud och studera Bibeln och hämta ny styrka och inspiration. En stor fördel med att börja varje dag med att vara med Gud är att vårt sinne då är fräscht och vi lättare kan tänka klart.VI   KAN   SEGRA   I   VÅRT   SINNE!

Många förlorar tyvärr kampen i sinnet. Det behöver vi inte göra! Vi kan segra. Vi kan vara vaksamma och tänka ett varv till var tankarna kommer från och om de är från Gud eller Fienden. Bibeln säger tydligt att vi kan ta destruktiva tankar och tankebyggnader till fånga och lägga dem under Kristi lydnad. <2 Kor 10:4-5> Nu är det hög tid att börja tillämpa detta och inte låta dig besegras utan istället segra i ditt tankeliv.GUD   ÄR   MED   OSS   OCH   HJÄLPER   OSS   ATT   SEGRA

Viktigt att tänka på är att vi inte står ensamma i vår kamp. Gud är ju med oss och hjälper oss att kämpa trons goda kamp och ger oss den styrka vi behöver för att segra. Guds Ande, Den Helige Ande bor till och med i oss och Han är vår Hjälpare. Vi går därför inte i vår egen kraft utan i Guds. Och i Jesus Kristus är vi mer än övervinnare för Gud som bor i oss är mycket större än djävulen som är i världen. <1 Tim 6:12, Heb 13:5-6, 1 Kor 6:19, Joh 14:16-17, Joh 14:26, 1 Joh 4:4> Amen.BE   FÖR   PORTUGISISKA   METALBIBELN!

Äntligen är Metalbibeln tryckt på portugisiska. Det har varit mycket motstånd men nu är den till sist tryckt i 10 000 exemplar! Be att de portugisiska metalbiblarna ska få nå ut till många i Brasilien och Portugal och få vara redskap för att bryta många fördomar och hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   METAL   BIBLE   INTERNATIONAL!

För att kunna jobba mer effektivt med Metalbibeln och nå ut till många fler med den internationellt har jag och min fru Hulda startat upp organisationen Metal Bible International (MBI). Be för oss att vi ska vara öppna för Guds ledning och fyllas med vishet, så att MBI blir allt det Gud har tänkt. Be att Metal Bible International ska få vara ett redskap för att leda många till tro på Jesus över hela världen.www.metalbibleinternational.com
BE   FÖR   METALBIBELN

Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att fortsätta leda arbetet med Metal - Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson, Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i nya upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt.

Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu
BE   FÖR   DE   NYA   ÖVERSÄTTNINGARNA

Be att hela arbetet med att översätta och ta fram Metalbibeln på grekiska, filipino, ungerska, italienska, slovakiska, finska och norska ska gå snabbt framåt och lyckas väl. Be att översättningarna blir allt det Gud har tänkt. Be att alla som jobbar med dessa översättningar ska fyllas med både vishet och inspiration. Be också att vi ska få in alla pengar som behövs så vi kan trycka.

Be även att den engelska, spanska, ryska,franska, bulgariska, holländska, polska, tyska, tjeckiska, danska och svenska metalbibeln ska få bryta många fördomar och få hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   ELLER   KÖPT   METALBIBELN

Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.

Be också att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metalbibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta.
BE   ATT   FLER   KRISTNA   METAL  -  BAND   FÅR   SPELA   PÅ   STORA   METALFESTIVALER

Ofta blir kristna metalband diskriminerade på grund av sin tro och får aldrig chansen att spela på de stora metal - festivalerna. Vi behöver därför be mycket mer aktivt att Gud ska öppna upp dörrar så att de kristna metalbanden får spela på de stora metalfestivalerna runtom i världen, så att Guds rike genom dem också kan spridas också från scenerna på de stora festivalerna. Be speciellt för arrangörer/bandbokare.

Vi kan också själva påverka! Vi kan visa att det finns ett intresse
för kristna metalband genom att gå in på festivalernas hemsidor och önska dem till t ex Sweden Rock och Wacken.
BE   FÖR   CHRISTIAN   LILJEGREN

Christian Liljegren (Narnia) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss!

Låt oss också be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.
METALBÖNEDAG   I   BORÅS   15/10!

Denna gång samlar vi styrkorna för att be kl 16:00 den 15/10 i Pumphuset, Viskastrandsgatan 1 i Borås Det kommer bli bön för Metalbibeln, kristna metalband m m. Kom gärna och var med! Det kommer bli en både kraftfull och inspirerande dag.

Kl 20:00 avslutas sedan dagen på bästa sätt med konsert med All For The King och Larm. Även konserten äger rum i .i Pumphuset, Viskastrandsgatan 1, Borås. Mer info finns på http://metalsanctuary.se
AKTUELLA   BÖNEÄMNEN • Be för All For The King. Be att skivan Let There Be Light ska få vara ett redskap både föratt inspirera i tron och för att hjälpa många till tro på Jesus.https://www.facebook.com/thebandallfortheking/


 • Be för Narnia. Be att inspelningen och mastringen av nya skivan lyckas väl och blir allt det Gud har tänkt.http://www.narniatheband.com


 • Be för Shadows of Paragon. Be att skivan Amendment ska bli till stor välsignelse och få vara ett redskap både för att inspirera i tron och för att hjälpa många till tro på Jesus. https://shadowsofparagon.com/


 • Be för Metaltraktaten. Den är skräddarsydd för att ge till nyfrälsta hårdrockare för att ge dem grunderna i kristna tron så att de lättare kan växa i tron och bli bevarade. Den passar perfekt att ge till de som funnit Jesus genom Metalbibeln etc. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom metaltraktaten. Be att den ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller.

  Be även att den ska få bli till stor välsignelse bland många spansk- och engelsk-talande runtom i världen. Be också att Gud öppnar upp möjlighet så att vi kan översätta och trycka den på alla språk som Metalbibeln kommit ut på.


 • Be för Metal For Jesus - skivan. Be att många genom denna skiva ska komma tillbaks till tron på Jesus igen. Be att Metal For Jesus - skivan ska få vara ett redskap både för att uppmuntra och inspirera många kristna i tron samt för att hjälpa många till tro på Jesus.


 • Be för Jerusalem. Be att inspelningen av nya skivan blir allt det Gud har tänkt. http://www.jerusalem.se/


 • Be för Metal House. Metal House är moderorganisationen för visionerna DHA Records, Rainbow Rock, White Metal Shop, Christian Metalheads International, From My Metal Heart, Widows Shards, CMI Daily Prayer och White Metal Café. Be at Metal House ska få bli stor välsignelse och få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på vägen. http://www.metalhouse.one


 • Be att Gud ska få leda Metal Sanctuary framåt efter sin plan och att föreningen ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar. https://metalsanctuary.se


 • Be för Admonish. Be att bandmedlemmarna ska vara öppna för Guds ledning och att bandet ska bli det Gud har tänkt. Be också att mixning och mastring av deras nya skiva ska lyckas väl och bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro på Jesus http://www.admonish.org


 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.


 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.


 • Be för Ulterium Records Be att de kristna skivorna som de släpper ska nå ut till många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Emil Westerdahl ska vara öpen för Guds ledning så att han kan leda skivbolaget vidare dit Gud vill.


 • Be för Crimson Moonlight. Be att Gud ska inspirera och leda bandet framåt efter sin plan och lägga ned sina tankar och idéer i deras hjärtan. http://www.crimsonmoonlight.com


 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.


 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.


 • Be för den kristna musiktidningen Noizegate Music. Be att den ska inspirera många kristna i tron och att många ska finna Jesus genom den.


 • Be för Narnia, Crimson Moonlight, Pantokrator, XT med flera band som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem och deras familjer, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att behålla fokus samt hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!


 • Be för den svenska kristna metal - butiken Metal CommunityBe att den ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.T  -  SHIRT

Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL och L (M är slutsålda). T-shirten är svart och har orginal Prayer Warriors - loggan (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typDärför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen

Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 166 Kr (porto ingår) på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.
HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och e-mail står längst ned på sidan.
PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Mälstavägen 23
186 96 Vallentuna
info@prayerwarriors.se


| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |