PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  2  -  2001


Var hälsade alla warriors i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Nyhetsbrevet innehåller denna gång undervisning om kallelse. Min bön är att Gud ska tala till dig, uppmuntra dig och välsigna dig genom detta nyhetsbrev så att du blir mer rustad till att göra storverk i Herrens kraft i just den uppgift Gud har för dig.

In His Service
JohannesKALLELSE  -  GUDS  UPPGIFT  FÖR  DIG!
Gud har en plan för våra liv. Vi är inte här av någon slump utan vi har alla en kallelse på våra liv. Den uppgift Gud gett dig är unik och ingen annan kommer göra exakt det Gud kallat dig till. Vi är alla delar av Kristi Kropp och varje del är nödvändig för att Guds rike ska kunna spridas till så många som möjligt. <1 Kor 12:12-27> Den kallelse Gud har lagt ned i ditt liv är också det Han vet att du passar bäst för. Det finns inget bättre än att leva i Guds vilja och göra det Han kallar oss till.


GUD  VILL  BISTÅ  DIG  MED  SIN  KRAFT!
Den uppgift du har fått är inget tråkigt utan det bästa du kan tänka dig. Om du inte vet vad Gud kallat dig till, bed då att Han ska visa dig det. Gör sedan vad du kan för att sprida Guds rike så kommer Gud leda dig vidare steg för steg in i den kallelse Han har för dig. Gud har en plan för ditt liv och Han längtar efter att använda dig på ett starkt sätt för att utbreda sitt rike. Bibeln säger att Herrens ögon sveper över hela jorden för att Han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. <2 Krön 16:9> Gud vill bistå dig med sin kraft! Gud letar efter hjärtan som är hängivna Honom och är villiga att tjäna Honom så att han kan bistå dem med sin kraft.


VAR  TROGEN  I  DIN  UPPGIFT
Ibland kan man förledas att tro att det bara är de som syns och hörs och har stora tjänster för Gud som behövs. Men det stämmer inte utan alla uppgifter i Herrens rike är viktiga. En del kanske inte syns eller märks men gör ändå storverk i just den kallelse de har. Vi kompletterar alla varandra och alla behövs. <1 Kor 12:12-27> Vilken kallelse man än har gäller det att vara trogen i det man är kallad till. Det viktiga är inte om det Gud kallar oss till är "stort" eller "litet", det viktiga är att vi är trogna i vår uppgift. <Matt 25:14-30>


GUD  GER  OSS  KRAFT  OCH  VISHET
Gud begär aldrig mer av oss än vi klarar av. Han ger oss alltid den kraft och vishet vi behöver för att klara av att göra Hans vilja. Gud är med oss och Han kommer aldrig att överge oss. <Heb 13:5-6> Gud till och med bor i oss genom Den Helige Ande. <1 Kor 6:19> Han kommer aldrig att svika oss, vad vi än får möta.


GUD S RIKE  -  INTE  VÅRT!
En viktig sak som man aldrig får glömma är att vi bygger Guds rike - inte vårt. Utan att vi har förtjänat det är vi frälsta och får vara Guds medarbetare i att sprida Hans underbara rike. <Ef 2:8-9> Det handlar inte om att upphöja oss själva utan Gud, för det är Gud som all ära ska ha.


VÅGA  GÖRA  DET  GUD  KALLAR  DIG  TILL!
Ibland träffar man på personer som tyvärr inte alls förstår sig på den kallelse Gud gett en. Man får vara beredd på att även kristna, till och med pastorer och nära familjemedlemmar kan gå emot det Gud kallat en till. Men vi är inte kallade att behaga människor i första hand utan Gud! <Apg 5:29> Det är inför Honom vi står ansvariga att göra exakt det Han kallar oss till. Även om folk inte förstår gäller det att vi vågar gå emot strömmen och följa Gud. Det är mycket bättre att vara en dåre i människors ögon än i Guds.


BEHAGA  GUD  -  INTE  MÄNNISKOR
Det är väldigt tråkigt när pastorer, nära släktingar och vänner inte alls förstår utan till och med går emot det Gud kallat en att göra. Men man får försöka göra det bästa av situationen, välsigna dem och sedan fortsätta gå vidare med Gud in i Hans plan för ens liv. Vi lever inte för att behaga människor utan för att behaga Gud och det är inför Honom vi kommer göra räkenskap en dag för hur vi förvaltat det Gud gett oss. <Apg 5:29, Heb 4:13>


ATT  LYDA  GUD
Vi vill alla höra från Gud och att Gud ska vägleda oss i livet. Men om vi inte gör det vi redan vet är Guds vilja kan vi inte räkna med att Han ska visa oss mer. Ju mer vi lyder Gud desto mer kommer Gud att visa oss och använda oss. Om vi verkligen älskar Gud kommer vi också att göra allt vi kan för att lyda Honom. <1 Joh 5:3, Ps 40:9>


LEV  ETT  HELIGT  LIV
Gud är helig och för att leva nära Gud behöver vi helga oss. <1 Pet 1:15-16, Heb 12:14> Det är inte lätt i denna syndiga, orena värld att leva ett helgat liv men vi får göra vårt bästa i Guds kraft. Ett bra sätt att övervinna frestelser är att fly från dem och undvika sådant som lätt får oss på fall. <2 Tim 2:22> Lagen om sådd och skörd gäller också här. Matar man sig med mycket skräp är det inte konstigt om man lätt faller i synd. Vad man sår får man också skörda. <Gal 6:7-8> Ju mer vi tar oss tid med Gud i bön, bibelläsning m m desto lättare blir det att stå pall för trycket och leva rent i denna syndiga värld.

Vi blir heller aldrig frestade över vår förmåga utan Gud ger oss alltid den kraft vi behöver för att vinna seger över frestelserna vi möter. <1 Kor 10:13, Rom 6:1-11> Om vi verkligen älskar Gud kommer vi att lyda Gud och undvika att göra saker som vi vet bedrövar Honom. <Joh 14:15> Ju mer vi helgar oss desto mer kan Gud använda oss.


HIMLEN  ÄR  FÖR  EVIGT!
Livet på jorden är stundtals rätt hårt och orättvist och vi får vara beredda att lida för vår tro på Jesus. Men det är det värt för våra lidanden på denna jord är ingenting jämfört med den härlighet vi kommer möta i himmelen, där vi kommer vara i evigheters evighet. Guds härlighet i himlen är för alltid! Livet på jorden är begränsat men i himmelen kommer vi vara i evigheters evighet! <Upp 22:4-5> Halleluja!


VÄL  GJORT  TROGNE  TJÄNARE!
Medan vi ännu är på jorden finns det inget viktigare för oss kristna än att vara trogna i vår uppgift och hjälpa så många som möjligt till himmelen så de slipper pinas för evigt i den brinnande eldsjön. En dag kommer vi alla att möta Gud och stå inför Guds tron. <Heb 9:27> Har du skött din uppgift väl kommer Gud säga: "Väl gjort trogne tjänare. Välkommen in i min härlighet". <Heb 4:13, Matt 25:14-30>


BÖNESAMLINGEN  PÅ  NYHEM
I år var det femårsjubileum för den årliga bönesamlingen på Nyhem! Det var 30-40 som var med och bad järnet för väckelse i Metalvärlden, enhet, tidningen Noizegate, med flera böneämnen. Vi bad också personligt för de band som var närvarande. Det var både starkt och givande. Var gärna med nästa år.  AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be för Sons of Thunder De har spelat in en video till låten Exalt Him som sänds på TV i Rumänien! Be att Gud ska verka genom den och använda den som ett medel för att i slutändan hjälpa många till tro på Jesus. Sons of Thunder jobbar också hårt med sin nya skiva. Be att Gud ska leda dem så att den släpps på rätt skivbolag enligt Herrens vilja. Be även att den nya skivan blir allt det Gud har tänkt och att den får hjälpa många till tro, nå ut till många och överhuvudtaget bli till stor välsignelse för Herrens rike.

 • Be för Metaltraktaten. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom den. Be att den ska bli till stor nytta för Herrens rike.

 • Be för Narnias nya skiva Desert Land samt Wisdom Calls debutskiva.I förra nyhetsbrevet bad vi att att dessa skivor skulle nå ut till många. Som svar på våra böner har Gud öppnat upp en möjlighet så att dessa skivor samt de andra skivorna på CL Music&Publishing kommer att släppas ända borta i Taiwan och China! Amen, Gud hör bön. Be att Gud ska använda dessa skivor på ett mäktigt sätt för att hjälpa många till tro på Jesus. Be också att skivorna ska bli till stor välsignelse och hjälp för alla som redan är frälsta.

 • Fredrik, sångaren i Veni Domine är nu bättre i sina stämband men fortfarande inte riktigt bra. Be att Gud ska gripa in i hans situation och hela honom fullständigt så att han på nytt kan sjunga till Herrens ära. <2 Mos 15:26, Jes 53:4-5, 1 Pet 2:24> Be också att inspelningen av Veni Domines nya skiva ska gå bra och att den ska bli allt det Gud har tänkt. Be att många via denna cd ska finna Jesus. Be även att många som redan är frälsta ska bli uppbyggda i tron och dras närmare Jesus som en frukt av denna skiva.

 • Be för Sanctifica Be att de ska vara öppna för Guds ledning så deras nya skiva blir allt det Gud har tänkt och får bli till stor välsignelse för Herrens rike.

 • Be för Pantokrator och Pergamon Be att Gud ska använda dessa band och deras nya skivor för att hjälpa många in i Herrens rike.

 • Be för Endtime Productions och CL Music and Publishing. Be att skivorna som de släpper ska nå många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Samuel Durling och Christian Liljegren, som leder dessa skivbolag, att dem ska vara öppna för Guds ledning så att dem kan leda skivbolagen vidare dit Gud vill.

 • Satellite Metal är ett kristet Metalprogram på Radio i Jönköpingstrakten. Be att de ska nå ut till många och att många ska bli frälsta som en frukt av dessa program. Be också att producenterna ska fyllas med vishet att gå vidare med programmen så de blir allt det som Gud har tänkt.

 • Fortsätt också be för den kristna Metal - listan Metal Countdown, att den ska bli det som Gud har tänkt och att vi ska få se allt större frukt genom vårt radioarbete. Be att allt fler hårdrockare ska börja lyssna på våra program och också ta till sig budskapet. Fortsätt också be att Jonas, som varit en av producenterna, ska komma tillbaka till tron. Be också att det kristna metal - programmet Metal Radio ska bli det Gud har tänkt. Be att allt fler av våra lyssnare ska vända om till Jesus.

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Guds ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna metaltidningen Noizegate. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Narnia, Crimson Moonlight, Sanctifica med flera grupper som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal-distributören Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.
GÅ  GÄRNA  ÖVER  TILL  E-MAIL
En praktisk sak som sparar mig både tid och pengar är om fler går över till e-mail så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet via e-mail istället. (På grund av trubbel med filformat fungerar det tyvärr endast för PC.) Vill du få nyhetsbreven via e-mail är det bara att du hör av dig och meddelar mig vilken adress du har så skickar jag via e-mail framöver.

Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL, L och M. T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typsnittet Algerian. Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t - shirt


HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN,  VITTNESBÖRD  ETC!
Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och fax och e-mail står längst ned på sidan.

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda postgiro 614 21 05 - 3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).

Nästa nyhetsbrev kommer i Höst Till dess - Keep your focus on JESUS 'n' keep on Rocking 4 the ROCK!


PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Nederstavägen 1
137 55 Tungelsta

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |