PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  2  -  2003


Var hälsade alla warriors i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12> Denna gång handlar undervisningen om några Bibliska sanningar som behöver lyftas fram mer än de görs.

Ha en underbar sommar och Gud välsigne dig

In His Service
JohannesJESUS   ÄR   HERRE!
Bibeln säger klart och tydligt att Jesus har all makt. <Matt 28:18> Genom Jesu seger på korset besegrades Djävulen och alla hans styrkor. Jesus vann en evig seger då han besegrade och avväpnade Satan. <Heb 2:14, Kol 2:15> Därför behöver vi kristna aldrig vara rädda för mörkrets styrkor för Gud som bor i oss är större. <1 Joh 4:4> Vi kan därför gå ut i Guds kraft och vara vittnen för Jesus utan fruktan för vi vet att Gud är med oss och att han har all makt. <Matt 28:18-20, Heb 13:5-6>


GUD   ÄR   STÖRRE!
Ibland kan man hamna i situationer då det känns ganska hopplöst men även då är Gud med och Han är alltid större än det vi möter. Oavsett om problemen ser ut som stora berg är ändå Gud alltid större och Han har alltid en lösning på våra problem. Det gäller bara att vi går till Honom, ber om Hans hjälp och litar på att Gud kommer att hjälpa oss.


VIKTEN   AV   ATT   BEKÄNNA   JESUS   SOM   HERRE
Att bli frälst handlar inte bara om att ta emot Jesus som frälsare utan också som Herre. Bibeln säger ju att: "Om du med din munn bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Honom från de döda, skall du bli räddad" <Rom 10:9> Att ta emot Jesus som Herre i sitt liv är alltså lika viktigt som att ta emot Honom som frälsare.


ENDAST   HALVA   BUDSKAPET   PREDIKAS!
Många gånger predikas det endast om att de som ej är frälsta behöver ta emot Jesus som frälsare, men det är bara halva frälsningsbudskapet. Vi behöver också ta upp den andra delen nämligen att de också behöver ta emot Jesus som Herre. Detta är inte lika populärt att predika om men det är ändå en väldigt viktig del i undervisningen. Att bli en kristen handlar ju bland annat om att man väljer att följa Jesus istället för att bara lyda sitt ego och göra det man känner för. Det är ju först när man böjer sin vilja under Guds vilja och låter Gud vara med i ens liv och börjar följa Honom, som man börjar lära känna Gud på allvar. Gud vill ju vårt bästa och Han vet vad som är bäst för oss. Han har även en helt annan koll på saker än vi har. Därför kan man tryggt låta Jesus vara Herre i ens liv, för då kommer man alltid lyckas bäst i långa loppet och få det ultimala livet.


PREDIKA   OMVÄNDELSE!
Ett annat centralt budskap som behöver lyftas fram mer är undervisningen om omvändelse. Att omvända sig innebär att man vänder sig om och går åt motsatt håll mot vart man gick förut. I kristen tro handlar omvändelse om att man vänder sig bort från sin egen väg och går Guds väg istället. När man studerar Bibeln märker man tydligt att omvändelse är ett grundläggande budskap som återkommer gång på gång <5 Mos 30:1-3, Jes 55:7, Hes 33:11, Luk 24:47, Apg 2:38, 3:19, 17:30, 2 Pet 3:9 m m> Att omvändelsebudskapet återkommer gång på gång måste betyda att Gud tycker att det är viktigt. En av de mest kända profeterna som predikade omvändelse var Johannes Döparen. Han var grymt radikal och vågade stå för sanningen utan kompromiss. Trots eller kanske snarare tack vare att Johannes' budskap var så radikalt omvände sig massor av människor till Gud! <Matt 3:1-6, Luk 3:1-9, Mark 1:3-5>

Paulus, predikade även han omvändelse. <Apg 20:21, 26:20> Till och med Jesus predikade omvändelse. <Mark 1:15> Han sa till folket att om de inte omvänder sig kommer de alla gå under. <Luk 13:3> På pingstdagen predikade Petrus omvändelse och när folket hörde detta budskap blev hela 3000 personer frälsta! <Apg 2:37-41> Dessa exempel visar tydligt att en rak undervisning om omvändelse behövs och att det ger resultat.


OMVÄNDELSE   ÄR   HELT   AVGÖRANDE!
Gud uppmanar alla människor att omvända sig och tro evangelium. <Apg 17:30-31, Mark 1:15> Endast Jesus kan ta bort människors synder och så länge de inte omvänder sig till Jesus kommer de gå evigt förlorade för ingen är så god att han/hon skulle förtjäna att komma till himlen på egna gärningar. Det är därför alla behöver omvända sig till Jesus för han är den ende som klarat att leva på jorden utan att synda, därför är det endast genom Honom vi kan få vår synd förlåten. <Rom 3:23-24, Gal 2:16, Ef 2:8-9, Heb 4:15, Luk 24:47>

Självklart ska vi även betona andra viktiga sanningar som Guds kärlek och nåd med flera mjukare ämnen. Men vi behöver också ha med ett omvändelsebudskap, för om inte människor omvänder sig kommer de att dö i sina synder och gå evigt förlorade i den brinnande eldsjön. <Mark 1:15, Luk 13:3, Joh 8:24, Apg 3:19, Upp 20:11-15>

När människor verkligen omvänder sig till Gud och låter Jesus vara Herre i sina liv ökar också sannolikheten att de blir bevarade i tron, för då har de aktivt tagit ställning för Jesus och inte bara flytit medů


BÖNESAMLING   PÅ   NYHEM
För sjunde året på raken är det dags för den årliga bönesamlingen under Nyhemsveckan! Som vanligt går den av stapeln söndagen under ungdomshelgen dvs söndag 15 juni. Vi kommer be för väckelse i Sveriges metalvärld i allmänhet och för böneämnen som rör detta i synnerhet och de kommer även bli personlig förbön för de närvarande banden. Var gärna med, det kommer bli både starkt och givande. Samling vid anslagstavlan ca kl 13:00 (direkt efter mötet). Läs mer om Nyhemsveckan på www.crossnet.se/nyhem


HJÄLP   GÄRNA   TILL   MED   METALBIBELN
Om du har idéer eller vill hjälpa till på något sätt till är du mycket välkommen att höra av dig. Framförallt behövs det vittnesbörd som vi kan ta med i Metal-Bibeln. Förutom vittnesbörd behövs det även korta statements där olika personer berättar vad Gud och Bibeln betyder för dem. Om du vill vara med i metalbibeln kan du skriva ned ditt vittnesbörd/statement och maila det till johannesj@crossnet.se

Var också gärna med och stödj detta viktiga projekt ekonomiskt så att tryckkostnaderna för Metal-Bibeln kan betalas. Jag är ytterst tacksam för varje gåva som ges. Om du vill vara med och sponsra detta viktiga projekt kan du sätta in din gåva på mitt postgirokonto 614 21 05-3. Skriv "till Metal-Bibeln" på postgiroblanketten.


BE   FÖR   METALBIBELN
Det behövs mycket bön för att detta projekt ska gå i hamn. Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att leda arbetet med Metal-Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också för alla andra som kommer att medverka i detta arbete. Be att Gud ska inspirera varje person och fylla alla med vishet att göra allting på bästa sätt.

Be att de som skriver vittnesbörd ska ha ett vidöppet sinne för Gud och att det de skriver ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metal-Bibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta. Be också att varje krona som behövs för att trycka Biblarna ska komma in.  AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be för Sons of Thunder skiva "Circus of Power", Crimson Moonlights platta "The Covenant Progress" och Pantokrators skiva "Blod". Be att Gud ska verka mäktigt genom dessa skivor och använda dem för att hjälpa många till tro samt bli till uppmuntran och välsignelse för alla som redan är frälsta. Be att dessa plattor ska nå ut till många och överhuvudtaget bli till stor nytta för Herrens rike.

 • Be för Narnia. Be att deras nya cd The Great Fall ska få hjälpa många till tro, nå ut till många samt bli till uppmuntran och välsignelse för de som redan är frälsta. En live-cd är även på gång. Be att den ska bli allt det Gud har tänkt. http://www.narniaworld.com

 • Be för Metaltraktaten. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom den. Be att den ska bli till stor nytta för Herrens rike. (Hör av dig om du vill beställa något ex av den och ge till någon nyfrälst metalhead i din närhet.)

 • Melodiska Metalbandet Harmony har nu släppt in sin debutskiva. Be att den ska få hjälpa många både till tro och vidare på Herrens vägar. http://www.harmonymetal.net

 • Be för Laudamus. Be att Laudamus nya cd Lost In Vain ska få hjälpa många till tro samt bli till välsignelse och inspiration för alla som redan funnit Jesus. http://www.laudamus.se

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

 • Be för Leviticus. De kommer släppa en live-cd som spelades in på årets Bobfest. Be att mixningen av denna cd ska gå bra och att skivan blir allt det Gud har tänkt. Be att många genom denna cd ska finna Jesus. http://www.leviticus.se

 • Som jag nämnt i tidigare nyhetsbrev har Gud öppnat upp en dörr så att skivorna på Rivel Records nu släpps ända borta i Taiwan och China! Be att Gud ska använda dessa skivor på ett mäktigt sätt för att hjälpa många till tro på Jesus. Be också att skivorna ska bli till stor välsignelse och hjälp för alla som redan är frälsta. http://www.rivelrecords.com

 • Be för Veni Domines nya skiva. Be att många via denna cd ska finna Jesus. Be även att många som redan är frälsta ska bli uppbyggda i tron och dras närmare Jesus som en frukt av denna skiva. Be också i Jesu namn att trasslet med deras skivbolag ska lösa sig så att deras nya platta kan släppas. http://www.venidomine.com

 • Be att Gud ska använda det melodiska metalbandet Acer på ett starkt sätt för att utbreda Guds rike. Be också att deras cds ska få beröra mångas hjärtan och hjälpa många till tro och vidare på Herrens vägar. http://www.acer.just.nu

 • Be för Pantokrator och Taketh Be att Gud ska använda dessa band och deras skivor för att hjälpa många in i Herrens rike.

 • Be för Endtime Productions och Rivel Records Be att skivorna som de släpper ska nå många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Samuel Durling och Christian Rivel, som leder dessa skivbolag, att dem ska vara öppna för Guds ledning så att dem kan leda skivbolagen vidare dit Gud vill.

 • Fortsätt också be för den kristna Metal - listan Metal Countdown, att den ska bli det som Gud har tänkt och att vi ska få se allt större frukt genom vårt radioarbete. Be att allt fler hårdrockare ska börja lyssna på våra program och också ta till sig budskapet. Fortsätt också be att Jonas, som varit en av producenterna, ska komma tillbaka till tron. Be också att det kristna metal - programmet Metal Radio ska bli det Gud har tänkt. Be att allt fler av våra lyssnare ska vända om till Jesus.

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Devotion är en svensk Metaltidning. Be att den ska bli till stor välsignelse. http://get.to/DevotionHardMusicMagazine

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna rock/metaltidningen Noizegate. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Narnia, Crimson Moonlight, Sanctifica med flera grupper som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal-distributören Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.


GÅ  GÄRNA  ÖVER  TILL  E-MAIL
En praktisk sak som sparar mig både tid och pengar är om fler går över till e-mail så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet via e-mail istället. Vill du få nyhetsbreven via e-mail är det bara att du hör av dig och meddelar mig vilken adress du har så skickar jag via e-mail framöver.


T - SHIRT
Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL, L och M. T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typsnittet Algerian. Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors.

Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t - shirt Vill du beställa den är det bara att sätta in 140 Kr på postgiro 614 21 05-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på postgiro-blanketten.


HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och fax och e-mail står längst ned på sidan.

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda postgiro 614 21 05 - 3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).

Nästa nyhetsbrev kommer i september (preliminärt) Till dess - Keep your focus on JESUS 'n' keep on Rocking 4 the ROCK!


PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Nederstavägen 1
137 55 Tungelsta

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |