PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  2  -  2006


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Undervisningen handlar denna gång om hur viktigt det är att vi inte nöjer oss med vad vi uppnått, utan istället strävar efter att gå framåt med Gud och ännu mer helgar oss, så Jesus verkligen kan få lysa genom oss och vi kan få bli till största möjliga välsignelse för Guds rike.

Sist men inte minst skulle jag vilja önska dig en underbar Sommar och Guds välsignelse.

In His Service
JohannesHUNGRAR   DU   EFTER   RÄTTFÄRDIGHET?
I bergspredikan säger Jesus att den som hungrar och törstar efter rättfärdighet också ska bli mättad. <Matt 5:6> Att hungra efter rättfärdighet innebär att man längtar efter att gå vidare och gå framåt med Gud. Frågan är dock om vi kristna i Sverige idag verkligen hungrar efter rättfärdighet. Runtom i kyrkorna idag har tyvärr apatin och liknöjdheten brett ut sig ordentligt.


DET   GÅR   INTE   ATT   LEVA   PÅ   GAMLA   VÄLSIGNELSER!
Det är så lätt att slå sig till ro med det man fått uppleva med Gud. Men gamla välsignelser kan man inte leva på hur länge som helst, lika lite som man kan leva på gammal rutten fisk! Det är lätt att nöja sig med den andliga nivån man uppnått men om man inte strävar vidare kommer man i praktiken att gå bakåt i sitt andliga liv.


KALLADE   ATT   LEVA   HELGADE   LIV!
Vi är inte kallade att leva i kompromiss och synd utan vi är kallade att leva helgade liv, det vill säga leva rent och vara överlåtna/avskiljda åt Gud. <1 Pet 1:15-16> Vårt mål bör alltid vara att leva så nära Gud som möjligt och sträva efter att komma in i allt det underbara som Han har för oss. Bibeln säger att utan helgelse kommer ingen att se Herren. <Heb 12:14> Det håller alltså inte att säga att man känner Jesus och samtidigt leva i synd! Gud känner oss och det går aldrig att dölja något för Honom. <Heb 4:13> Han ser oss och känner oss bättre än vi känner oss själva.


TID   ATT   GÖRA   UPP   MED   SYND   I   VÅRA   LIV!
Det är dags att göra upp med saker i våra liv som bedrövar Gud. Dåliga vanor, fördold synd med mera hindrar oss att komma närmare Gud och hindrar också våra ofrälsta vänner att se Jesus i oss. Gud vill använda oss alla till storverk för sitt rike, men för att Han ska kunna göra det är det nödvändigt att vi närmar oss Gud genom att göra upp med synd och dåliga vanor. Om vi närmar oss Gud kommer också Gud att närma sig oss och vi kommer att få en allt starkare gemenskap med Gud. <Jak 4:8>


GE   GUD   DITT   BÄSTA   OCH   VISA   HONOM   DIN   KÄRLEK!
Gud har en underbar plan för oss var och en och Han vill verkligen använda oss till storverk. Men det är upp till dig om du vill helga dig och bli ett redskap Han kan göra storverk genom. Jag vill verkligen rekommendera dig att ta extra mycket tid med Gud i sommar i bön, bibelläsning med mera. Han har så mycket Han vill visa oss och Han älskar oss så oändligt mycket.

Gud har gett oss sitt bästa, Han har sänt sin Son att dö i vårt ställe. <Rom 5:8> Då är det inte mer än rätt att vi också visar vår kärlek till Honom genom att ta oss tid och vara med Honom och inte bara låta Honom få den lilla stund vi får över sen vi gjort allt annat vi tyckt vara viktigare. Gud har gett oss sitt bästa och Han förtjänar också vårt bästa och det gäller också vår tid. Om vi verkligen älskar Gud kommer vi ta oss tid med Honom och visa vår kärlek genom att göra upp med synd och sträva efter helgelse och rättfärdighet. <1 Joh 2:3-6, 1 Pet 1:15-16, Heb 12:14>


METALBIBELN   PÅ   SWEDEN   ROCK!
Metalbibeln kommer även i år att spridas (alla som vill kommer att kunna ta ett ex av den gratis) på Sweden Rock Festival där över 20 000 hårdrockare kommer vara! Be att metalbibeln ska bli väl mottagen av många där och få bryta massor av fördomar och leda många till tro på Gud. Be också att Gud ska beskydda mig och alla andra kristna som kommer vara där från allt ont. Be också att Gud ska fylla oss med vishet att säga och göra de rätta sakerna och att Jesus verkligen ska få lysa genom oss. (Om du vill vara med och hjälpa till och göra en insats för Guds rike på Sweden Rock är du välkommen att höra av dig till mig för mer info.)


METALBIBELN   PÅ   HULTSFRED   OCH   ANDRA   SOMMARFESTIVALER
Metalbibeln kommer även spridas på Hultsfred, Roskilde, Arvikafestivalen, Swedish Metal Expo, Gates of Metal med flera festivaler. Be att Gud ska välsigna dessa satsningar och att metalbiblarna ska bli väl mottagna. Be att metalbiblarna ska få bryta många fördomar och vara redskap för att hjälpa många till tro på Kristus. Be också att Gud ska fylla alla som sprider metalbiblar på dessa festivaler med vishet att säga och göra de rätta sakerna. Be också att Gud ska beskydda alla som är med på dessa evangelisationssatsningar från allt ont.


10-ÅRS-JUBILEUM   FÖR   METALBÖNEN   PÅ   NYHEM!!
För tionde året på raken är det nu dags för den årliga bönesamlingen under Nyhemsveckan! Som vanligt går den av stapeln söndagen under ungdomshelgen dvs söndag 18:e juni. Vi kommer be för väckelse i Sveriges metalvärld i allmänhet och för böneämnen som rör detta i synnerhet och de kommer även bli personlig förbön för de närvarande banden. Gör vad du kan för att vara med, för det kommer bli både starkt och givande. Samling vid Lilla Stråkenhallen (under Nya Musik) ca kl 13:00. Läs mer om Nyhemsveckan på http://www.nyhemsveckan.se


BE   FÖR   CHRISTIAN   RIVEL
Christian Rivel (Narnia, Divinefire, Rivel Records) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss! Låt oss därför be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.


BE   FÖR   METALBIBELN
Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att leda arbetet med Metal-Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson och Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i kommande upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt. Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu

Be att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metal-Bibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta. Be också att översättningarna till engelska, portugisiska, spanska och tyska ska bli det Gud har tänkt.


NYTRYCKNING   AV   METALBIBELN!
Metalbibeln håller nu på nytryckas i tyskland. Be att den nya upplagan ska bli klar och levererad i tid så vi får den i tid till Sweden Rock. Be också att tryckningen ska bli av högsta kvalitet.


BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   METALBIBELN
Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.  AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be för Majestic Vanguard. Be att deras skiva Beyond The Moon ska få nå ut till många och att många genom den ska finna Jesus. Be också att den ska få bli till välsignelse för många kristna och dra många närmare Kristus. http://www.majesticvanguard.net

 • Be för Shadows of Paragon. Be att Gud ska inspirera och leda dem och att de ska få bli till stor välsignelse för Guds rike. http://www.shadowsofparagon.com

 • Be för Pantokrator. Be för deras nya skiva. Be att den ska bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska få bryta många fördomar och hjälpa många till tro på Kristus. http://www.pantokrator.com

 • Be för Hero och deras cd Bless This Nation. Be att den ska få hjälpa många till tro på Kristus och även uppmuntra och inspirera många kristna. http://www.heroesplace.com

 • Be för Divinefire.Be att deras videos ska vara redskap för att nå många med evangeliet. Be också att deras nya skiva Hero ska få beröra många och leda massor av människor till tro och även inspirera många kristna och dra dem närmare Gud. Be också att inspelningen av deras tredje skiva ska bli det Gud har tänkt och att den ska få beröra människor på djupet, tala in i mångas situation och leda många till tro på Kristus samt dra många kristna närmare Gud. http://www.divinefire.net

 • Be för Narnia. Be att deras nya skivor "Enter The Gate" och "At Short Notice…Live in Germany" ska få hjälpa många till tro, nå ut till många samt bli till uppmuntran och välsignelse för många kristna. http://www.narniaworld.com

 • Be för Metaltraktaten. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom den. Be att traktaten ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller.

 • Melodiska Metalbandet Harmony håller på att spela in en ny platta. Be att inspelning och mixning ska lyckas väl och att skivan ska bli det Gud har tänkt och att cdn ska bli till stor välsignelse. Be också att Gud ska leda dem till rätt skivbolag. http://www.harmonymetal.net

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.

 • Be för Leviticus.Be att deras cd/dvd "Live At Bobfest 2003" ska få bli till stor välsignelse och vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Herrens vägar. Be också att bandet ska fyllas med ny fräsch inspiration och vara vidöppna för Guds ledning. http://www.leviticus.se

 • Be för Veni Domines nya skiva 23:59. Be att många via denna cd ska finna Jesus. Be också att den ska få uppmuntra och inspirera många kristna.http://www.venidomine.com

 • Be för Endtime Productions och Rivel Records Be att skivorna som de släpper ska nå många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Samuel Durling och Christian Rivel, som leder dessa skivbolag, att dem ska vara öppna för Guds ledning så att dem kan leda skivbolagen vidare dit Gud vill.

 • Fortsätt också be för den kristna Metal - listan Metal Countdown, att den ska bli det som Gud har tänkt och att vi ska få se allt större frukt genom vårt radioarbete. Be att allt fler hårdrockare ska börja lyssna på våra program och också ta till sig budskapet. Fortsätt också be att Jonas, som varit en av producenterna, ska komma tillbaka till tron. Be också att det kristna metal - programmet Metal Radio ska bli det Gud har tänkt. Be att allt fler av våra lyssnare ska vända om till Jesus.

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna rock/metaltidningen Noizegate. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Narnia, Crimson Moonlight, Divinefire, Pantokrator med flera grupper som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal-shoppen Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.


GÅ  GÄRNA  ÖVER  TILL  E-MAIL
En praktisk sak som sparar mig både tid och pengar är om fler går över till e-mail så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet via e-mail istället. Vill du få nyhetsbreven via e-mail är det bara att du hör av dig och meddelar mig vilken adress du har så skickar jag via e-mail framöver.


T - SHIRT
Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL, L och M. T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typ Därför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 140 Kr på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.


HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD
Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och fax och e-mail står längst ned på sidan.

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda postgiro 614 21 05 - 3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).

Nästa nyhetsbrev kommer i höst Till dess - Keep your focus on JESUS 'n' keep on Rocking For the ROCK!


PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Nederstavägen 1
137 55 Tungelsta

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |