PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  2  -  2007


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Under sommaren har Metalbibeln spridits till många, framförallt på Sweden Rock och Hultsfred och vi har sett stora saker ske för Guds rike. Jag tror verkligen att Gud nu håller på att göra något stort i Sveriges metalvärld och jag är ytterst tacksam för var och en av er, att ni vill vara med! Undervisningen handlar denna gång om vikten av att vi är redo att ta hand om alla dem som kommer bli frälsta framöver när väckelsen kommer också över Sverige på allvar.

Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av året. Tills dess skulle jag vilja önska dig en skön höst och Guds välsignelse.

In His Service
Johannes
TID   ATT   GÖRA   SIG   BEREDD   FÖR   DEN   STORA   SKÖRDEN!
När väckelsen brakar loss på allvar kommer många bli frälsta. Därför gäller det att vi gör oss redo och är beredda så vi kan ta hand om alla nyfrälsta. Det får inte bli så att massor av personer blir frälsta men sen avfaller bara för att vi kristna inte är redo att ta emot dem! Vi behöver göra oss redo och göra vad vi kan för att ta hand om dem. För att bli redo krävs det att vi offrar egen bekvämlighet, tid, gör rätt prioriteringar och att vi själva ännu mer tar oss tid med Gud. Skörden är stor och det är hög tid att göra sig redo så att vi är beredda när väckelsen brakar loss.


6100   METALBIBLAR   GICK   ÅT   PÅ   SWEDEN   ROCK!!  
Metalbibeln gjorde återigen stor succé på Sweden Rock Festival där ca 29 000 hårdrockare var samlade! I år var vi totalt 30-35 personer som var med i evangeli-sationssatsningen och vi fanns på fyra olika platser på området. Vi hade satt upp skyltar om att Metalbibeln var gratis och sedan kom det fram massor av intresserade som ville ha den.

Totalt gick det åt 6100 metalbiblar under festivalen, vilket innebär att var femte besökare fick en Metalbibel! Detta innebär också att det totalt gått åt ca 15 000 metalbiblar på Sweden Rock under de tre år vi varit där. Det är också väldigt få ex som förstörts, i år hittade vi max 10 ex som var kastade eller förstörda, så de kommer verkligen till nytta och de som tar dem verkar helt klart tycka att de är värdefulla.TVÅ   FRÄLSTA   OCH   MÅNGA   BRA   SAMTAL!
En av höjdpunkterna i år var när vi firade nattvard mitt på festivalområdet. I samband med nattvarden bad vi också om genombrott för Guds rike i Sveriges hård-rocksvärld. Vi bad också att många fler Jesuscentrerade metalband ska få spela på Sweden Rock framöver. Det var en mycket kraftfull samling och alla som var med kände att Gud var där och gjorde något alldeles speciellt.

Två timmar efter det att vi firat nattvard hände sedan något underbart, för då blev två personer frälsta!! Amen. Det coola var också att de blev frälsta på just den plats där vi firat nattvard! Under festivalen pratade vi också med många som hade läst i den Metalbibel de fått tidigare år och de hade nu en hel del frågor om vad de läst. Över-huvudtaget fick vi i år många djupa andliga samtal och vi fick vittna för många.METALBIBEL  -  MIRAKEL!
I början av årets evangelisationssatsning på Sweden Rock gick vi igenom hur många metalbiblar vi hade. Då vi räknade kom vi fram till att det endast fanns 5600 metalbiblar som vi kunde använda på Sweden Rock, men vi skulle egentligen behöva fler. Då tänkte vi på brödundret som Jesus gjorde då 5 bröd och 2 fiskar blev till mat åt över 5000 personer. Och eftersom Jesus är densamme också idag bad vi om att Gud skulle göra ett under så att metalbiblarna på något sätt blev fler så vi kunde dela ut fler.

Nästa dag ringde de från lagret där metalbiblarna fanns och sa att de på morgonen hade hittat en ny pall med metalbiblar som inte funnits där förut!! Gud hade alltså på något sätt fixat en ny pall med metalbiblar och ordnat så att vi fick 500 extra exemplar att dela ut! Amen, det är bara GUD som kan göra något sådant! Gud visste också i förväg att vi behövde exakt 6100 (5600 + 500) exemplar, för lagom tills festivalen var över gick de sista exemplaren åt.

Medan vi delade ut biblar fick vi också flera djupa samtal om kristen tro och fick vittna för många. En nyckel till att det gick så bra med satsningen på Sweden Rock var att det var så många som bad för oss. Det kändes starkt att vi hade ett massivt bönestöd i ryggen och jag vill verkligen tacka för alla era förböner. De har betytt enormt mycket!

Det gick fantastiskt bra med satsningen på Sweden Rock och jag vill verkligen tacka Gud och ge Honom all ära för allt som Han gjorde under festivalen.1800   METALBIBLAR   GICK   ÅT   PÅ   HULTSFRED!
Metalbibeln har också spridits på Hultsfred och andra festivaler i sommar. På Hultsfred gick det på 1800 exemplar! Amen. Totalt under tre festivalår har det gått åt 6000 metalbiblar på Hultsfred.METALBÖNEN   PÅ   NYHEM
För elfte året på raken är det nu dags för den årliga metalbönen på Nyhemsveckan. Vi bad för väckelse i Sveriges metalvärld i allmänhet och för böneämnen som rör detta i synnerhet och det blev även personlig förbön för de närvarande banden. Det var en både stark och givande bönesamling med ett 40-tal personer samlade.BE   FÖR   CHRISTIAN   RIVEL
Christian Rivel (Narnia, Divinefire, Rivel Records) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss! Låt oss därför be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.BE   FÖR   METALBIBELN
Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att leda arbetet med Metal-Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson och Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i kommande upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt.

Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu

Be att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metal-Bibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta.BE   FÖR   DE   NYA   ÖVERSÄTTNINGARNA
Det behövs mycket förbön när det gäller översättningarna av Metalbibeln till nya språk så att dessa översättningar blir allt det Gud har tänkt. Be att alla som jobbar med dessa översättningar ska fyllas med både vishet och inspiration. Be också att vi ska få in alla pengar som behövs så vi kan trycka. Be att hela arbetet med att översätta Metalbibeln till engelska, portugisiska, spanska, holländska, slovakiska, finska, danska och tyska ska gå snabbt framåt och lyckas väl.BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   METALBIBELN
Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.  AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be för Narnia. Be att deras nya samlingsskiva ska få hjälpa många till tro, nå ut till många och bli till uppmuntran och välsignelse för många kristna. Be också att deras konserter ska vara redskap för att leda många till tro på Gud. http://www.narniaworld.com

 • Be för Majestic Vanguard. Be att deras cd Beyond The Moon ska nå ut till många och att många genom den ska finna Jesus. Be också att den ska få bli till välsignelse för många kristna och dra många närmare Kristus. http://www.majesticvanguard.net

 • Be för Shadows of Paragon. Be att Gud ska inspirera och leda dem och att de ska få bli till stor välsignelse för Guds rike. http://www.shadowsofparagon.com

 • Be för Pantokrator. Be att deras samlingsskiva ska bli till stor välsignelse för Guds rike. Be också för deras nya skiva Aurum. Be att den ska få bryta många fördomar och hjälpa många till tro på Kristus. http://www.pantokrator.com

 • Be för Laudamus Be att Gud ska ge dem ny inspiration och vishet att gå vidare med bandet efter Guds vilja. http://www.laudamus.se

 • Be för Divinefire. Be att deras videos ska vara redskap för att nå många med evangeliet. Be också att deras nya skiva Farewell ska bli det Gud har tänkt. Be att bandmedlemmarna ska fyllas med vishet och vara öppna för Guds ledning. Be att både inspelning och mixning ska bli av högsta klass både musikaliskt och andligt. Be också att skivan ska få beröra människor på djupet, leda många till tro och även inspirera många kristna och dra dem närmare Gud. http://www.divinefire.net

 • Be för Metaltraktaten. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom den. Be att traktaten ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller.

 • Be att inspelningen & mixningen av Harmonys nya cd ska lyckas väl. Be att den ska bli det Gud har tänkt och att den ska bli till stor välsignelse. http://www.harmonymetal.net

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

  Be för Veni Domines skiva nya skiva Tongues. Be att många genom denna cd ska finna Jesus och att den ska få uppmuntra och inspirera många kristna. http://www.venidomine.com

 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.

 • Be för Admonishs cd Insnärjd. Be att den ska få beröra människor och få vara ett redskap för att leda många till tro på Gud. Be också att bandmedlemmarna ska vara öppna för Guds ledning och att bandet ska bli det Gud har tänkt. http://www.admonish.org

 • Be för Endtime Productions och Rivel Records Be att skivorna som de släpper ska nå ut till många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Samuel Durling och Christian Rivel, som leder dessa skivbolag, att de ska vara öppna för Guds ledning så att de kan leda skivbolagen vidare dit Gud vill.

 • Be för Crimson Moonlight Be att deras nya minicd ska bli till stor välsignelse och att Gud ska inspirera och leda bandet framåt efter sin plan och lägga ned sina tankar och idéer i deras hjärtan. http://www.crimsonmoonlight.com

 • Fortsätt också be för den kristna Metal - listan Metal Countdown, att den ska bli det som Gud har tänkt och att vi ska få se allt större frukt genom vårt radioarbete. Be att allt fler hårdrockare ska börja lyssna på våra program och också ta till sig budskapet. Fortsätt också be att Jonas, som varit en av producenterna, ska komma tillbaka till tron. Be också att det kristna metal - programmet Metal Radio ska bli det Gud har tänkt. Be att allt fler av våra lyssnare ska vända om till Jesus.

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna musiktidningen Noizegate. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Narnia, Crimson Moonlight, Divinefire, Pantokrator med flera grupper som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal-butiken Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.


GÅ  GÄRNA  ÖVER  TILL  E-MAIL
En praktisk sak som sparar mig både tid och pengar är om fler går över till e-mail så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet via e-mail istället. Vill du få nyhetsbreven via e-mail är det bara att du hör av dig och meddelar mig vilken adress du har så skickar jag via e-mail framöver.


T - SHIRT
Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL och L (M är slutsålda). T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typ Därför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 140 Kr på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.


HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD
Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och fax och e-mail står längst ned på sidan.

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda postgiro 614 21 05 - 3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).

Nästa nyhetsbrev kommer i november Till dess - Stay focused on JESUS 'n' keep on Rocking For the ROCK!


PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Nederstavägen 1
137 55 Tungelsta

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |