PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  2  -  2010


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Nyhetsbrevet innehåller denna gång bland annat en segerrapport från Sweden Rock, info om Metalbönedagen m m.

Undervisningen handlar om att våga gå vidare med Gud in i allt det som Han har planerat för oss. Sist men inte minst vill jag önska dig en riktigt skön höst och Guds välsignelse.

Sist men inte minst vill jag önska dig en riktigt skön höst och Guds välsignelse.

In His Service
Johannes
2500   METALBIBLAR   GICK   ÅT   PÅ   SWEDEN   ROCK  !!
Metalbibeln gjorde återigen stor succé på Sweden Rock Festival där ca 33 000 hårdrockare var samlade!

Vi invigde varje plats vi var på med bön och nattvard. Det är både viktigt och kraftfullt att vi firar nattvard, för när vi firar nattvard proklamerar vi Kristi seger på korset och då måste mörkrets makter ge vika, för de vet att Jesus har besegrat dem. Innan vi firade natt-vard kändes atmosfären som en tjock och kompakt vägg, men efter att vi firat nattvarden rensades atmosfären och vi märkte tydligt att folk blev mer öppna för evangeliet.

Totalt gick det i år åt 2500 metalbiblar under festivalen. Detta är riktigt bra eftersom många biblar gått ut senaste åren. Sedan Metalbibeln släpptes 2005 har det nu gått åt över 50 000 metalbiblar varav 25 000 på Sweden Rock!


TIOTAL   FRÄLSTA   OCH   MÅNGA   BRA   SAMTAL!
Under festivalen pratade vi med många som hade läst i den Metalbibel de fått tidigare år och de hade nu en hel del frågor om vad de läst. Medan vi "delade ut" biblar (de som var intresserade kom och tog ett ex) fick vi också flera djupa samtal om kristen tro och fick vittna för många. Viktigast av allt är att ett 10-tal personer blev frälsta!!

Vi hade också ett stort kors med oss som placerades mitt på festivalområdet. På korset satt skyltar med texten "om du är deprimerad eller vill ha förbön för något annat, så kan vi be för dig." Många kom sedan fram till oss och vi fick be för många. Fortsätt och be för de nyfrälsta att de ska bli bevarade samt att Gud ska fortsätta sitt verk både i dem som vi fick vittna för samt i alla som fick en Metalbibel.METALBÖNEN   PÅ   NYHEM
För fjortonde året på raken samlades vi för den årliga metalbönen på Nyhemsveckan! Vi bad för väckelse i Sveriges metalvärld i allmänhet och för böneämnen som rör detta i synnerhet. Det var en både stark och givande bönesamling med 15-20 personer samlade.VÅGA   LÄMNA   BÅTEN   OCH   GÅ   I   TRO!
Gud vill att vi ska komma in i allt det som Han har planerat för oss. Men ibland kan vår bekvämlighet och det vi uppnått hittills få oss att slå oss till ro och hindra oss från att växa i tro och att komma framåt i vårt kristna liv.

Bibeln berättar att Jesus gick på vattnet och sen kallade på Petrus och bad honom komma. Petrus satt då i båten och han kunde valt att stanna där i den trygga och säkra båten. Men då hade han aldrig fått uppleva hur coolt det måste känts att vandra på vattnet! För det var först när Petrus vågade ta steget ut från den trygga båten som också han började gå på vattnet. <Matt 14:22-29>

Jag är övertygad om att Gud vill att också vi ska våga spränga våra begränsningar och i tro våga gå med Gud och göra saker som vi inte gjort tidigare. Vi behöver göra som israeliterna som tog steget i tro. För de var inte förrän de tog steget ut i vattnet som floden Jordan delade sig . <Jos 3:14-17>METAL   SANCTUARY  -  NÄTVERK   &   FRISTAD   I   METALVÄRLDEN!
Metal Sanctuary är en ideell förening/nätverk/kyrka, som har bildats för att vara ett ljus i mörkret i hårdrocksvärlden. Föreningen vill vara en fristad för kristna hårdrockare, där de kan känna sig hemma och växa andligen samt där nyfrälsta hårdrockare kan växa i tron och bli bevarade. Metal Sanctuary verkar också för att både göra, underlätta och inspirera till gemensamma evangelisationssatsningar i metalvärlden. Föreningen har även ett metal-lovsångsband. www.metalsanctuary.se

Be att Gud ska få leda Metal Sanctuary framåt efter sin plan och att föreningen ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar.METAL   PRAYERS   DAY   -   INTERNATIONELL   METAL  -  BÖNEDAG!
Bön är nyckeln för att Gud ska verka och därför är det hög tid att vi samlar styrkorna och ber! Därför kommer vi göra en storsamling lördagen den 23:e oktober. Då är det nämligen dags för en internationell metalbönedag, som arrangeras av Metal Sanctuary.

Vi kommer be för olika böneämnen som rör väckelse i Sveriges hårdrocksvärld. Bönen kommer ledas av nyckelpersoner i Sveriges kristna hårdrocksvärld, bland andra Olov Andersson (Audiovision), Rikard Bransell (Noizegate), Noomie Hector (112 pastor som hjälper de kristna metalbanden med råd, bönestöd etc), Simon "Pilgrim" Rosén (Crimson Moonlight) med flera.

Lovsången kommer ledas av ett äkta metal praise band, så det kommer bli fullt tryck i lovsången. Dagen kommer även att innehålla ett bibelstudium med Metalpastorn Bob Beeman från USA! Det här kommer bli en både kraftfull och inspirerande dag med både bön, undervisning och lovsång. Metalbönedagen äger rum 23:e oktober i Pingstkyrkan Elim i Örebro. Mer information finns på www.metalsanctuary.seBE   FÖR   CHRISTIAN   LILJEGREN
Christian Liljegren (ex-Narnia, Divinefire, Rivel Records, Audiovision m m) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss!

Låt oss också be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.BE   FÖR   METALBIBELN
Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att leda arbetet med Metal-Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson och Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i kommande upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt.

Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu

Be också att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metalbibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta.BE   FÖR   DE   NYA   ÖVERSÄTTNINGARNA
Be att hela arbetet med att översätta och ta fram Metalbibeln på engelska, portugisiska, spanska, italienska, slovakiska, finska, norska, danska och tyska ska gå snabbt framåt och lyckas väl. Be att översättningarna blir allt det Gud har tänkt. Be att alla som jobbar med dessa översättningar ska fyllas med både vishet och inspiration. Be också att vi ska få in alla pengar som behövs så vi kan trycka. Be även att den holländska metalbibeln ska få bryta många fördomar och få hjälpa många holländare till tro på Jesus.BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   ELLER   KÖPT   METALBIBELN
Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.  AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be för Majestic Vanguard. Be att Gud ska fylla bandmedlemmarna med vishet och ny fräsch inspiration och att bandet ska bli det Gud har tänkt. http://www.majesticvanguard.net

 • Be för Shadows of Paragon. Be att Gud ska inspirera och leda dem och att de ska få bli till stor välsignelse för Guds rike. Be också att bandmedlemmarna ska fyllas med vishet. Be att deras skiva "Through the Valley Within" ska få tala in i mångas situation och få hjälpa många till tro på Gud. http://www.shadowsofparagon.com

 • Be för Divinefire. Be att bandmedlemmarna ska fyllas med vishet och vara öppna för Guds ledning. Be också att inspelning av deras nya skiva lyckas väl och blir allt det Gud har tänkt. Be att den ska få beröra människor på djupet, leda många till tro och även inspirera många kristna och dra dem närmare Gud. http://www.divinefire.net

 • Be för Chained. Be att deras cd Grateful Sinner ska få tala in i mångas situation och vara ett redskap för att leda många till tro på Gud http://www.chainedmetal.com

 • Be för Audiovision. Be att deras nya skiva Focus ska nå ut till många. Be att den både ska vara ett redskap för att dra många kristna närmare Jesus och för att leda många till tro på Gud www.myspace.com/audiovisionsweden

 • Be för Narnia. Be att deras samlingsskiva ska få hjälpa många till tro, nå ut till många och bli till uppmuntran och välsignelse för många kristna. Be också att bandets cd "Course of a Generation" får bli till stor välsignelse. Be också att deras konserter ska vara redskap för att leda många till tro på Gud. http://www.narniaworld.com

 • Be för Metaltraktaten. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom den. Be att traktaten ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller.

 • Be att Heros skiva Immortal ska bli till stor välsignelse och få hjälpa många till tro på Jesus. Be också att inspelning och mastring av deras nya skiva ska lyckas väl. Be också att den ska nå ut till många och vara ett redskap för att bryta fördomar och leda många till tro på Jesus. www.myspace.com/herosweden

 • Be för Admonish. Be att bandmedlemmarna ska vara öppna för Guds ledning och att bandet ska bli det Gud har tänkt. http://www.admonish.org

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.

 • Fortsätt också be för den kristna Metal - listan Metal Countdown, att den ska bli det som Gud har tänkt och att vi ska få se allt större frukt genom vårt radioarbete. Be att allt fler hårdrockare ska börja lyssna på våra program och också ta till sig budskapet. Fortsätt också be att Jonas, som varit en av producenterna, ska komma tillbaka till tron. Be också att det kristna metal - programmet Metal Radio ska bli det Gud har tänkt. Be att allt fler av våra lyssnare ska vända om till Jesus.

 • Be för Ulterium Records och Rivel Records Be att skivorna som de släpper ska nå ut till många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Emil Westerdahl och Christian Liljegren, som leder dessa skivbolag, att de ska vara öppna för Guds ledning så att de kan leda skivbolagen vidare dit Gud vill.

 • Be för Noomie Hector. Noomie fungerar som en resande pastor/rådgivare som hjälper många av de kristna metalbanden med råd, bönestöd m m. Be att Gud ska fylla henne med vishet i denna tjänst. Be också att Gud ska beskydda henne från allt ont.

 • Be för Crimson Moonlight Be att Gud ska inspirera och leda bandet framåt efter sin plan och lägga ned sina tankar och idéer i deras hjärtan. http://www.crimsonmoonlight.com

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna musiktidningen Noizegate. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Narnia, Crimson Moonlight, Divinefire, Pantokrator med flera grupper som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att behålla fokus samt hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal-butiken Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.


GÅ  GÄRNA  ÖVER  TILL  E-MAIL
En praktisk sak som sparar mig både tid och pengar är om fler går över till e-mail så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet via e-mail istället. Vill du få nyhetsbreven via e-mail är det bara att du hör av dig och meddelar mig vilken adress du har så skickar jag via e-mail framöver.


T - SHIRT
Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL och L (M är slutsålda). T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typ Därför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 148 Kr på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.


HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD
Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och fax och e-mail står längst ned på sidan.

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda postgiro 614 21 05 - 3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).

Nästa nyhetsbrev kommer i höst. Tills dess - Stay focused on JESUS 'n' keep on Rocking For the ROCK!


PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Söderbyvägen 122
137 91 Västerhaninge

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |