PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  2  -  2011


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Undervisningen handlar denna gång om att vi behöver varandra. Inte bara för att stötta och supporta varandra utan också för att korrigera oss, så vi kan rensa bort slaggen i vår liv så den ädla metallen kommer fram och vi blir de personer Gud har kallat oss att vara.

Sist men inte minst vill jag önska dig en riktigt skön Sommar och Guds välsignelse.

In His Service
Johannes
JÄRN   SKÄRPER   JÄRN  -  VI   BEHÖVER   SKÄRPA   VARANDRA!
Bibeln säger att: "som järn skärper järn skärper den ena människan den andra" <Ord 27:17>. Vi behöver varandra inte bara för att stötta och supporta, utan vi behöver också konstruktiv kritik från våra vänner för att korrigera oss när vi håller på och går snett. Ingen av oss är ju perfekt och vi har alla våra fel och brister att jobba på. Därför behöver vi skärpa/korrigera varandra så att den ädla metallen kommer fram.RENSA   BORT   SLAGGEN   SÅ   DEN   ÄDLA   METALLEN   KOMMER   FRAM!
Precis som man behöver tar bor slagg (smuts och orenheter m m) från ädelmetall så den äkta metallen kommer fram, behöver också vi vara villiga att rensa bort slaggen från våra liv och ändra ovanor, attityder m m så att vi kan bli de personer Gud har kallat oss att vara <Ord 25:4>. Gud använder ofta vår vänner för att slipa bort kanterna och slaggen ur våra liv. Det är inte alltid det roligaste att få kritik men ibland är det helt nödvändigt, för det är så lätt att man blir hemmablind och inte ser sina egna brister.TA   BORT   BJÄLKEN   UR   DET   EGNA   ÖGAT   FÖRST
Det är lätt att kritisera andra, men innan vi gör det behöver vi först ta itu med våra egna brister och "ta bort bjälken ur vårt eget öga innan vi försöker ta bort flisan ur vår broders öga" <Matt 7:3-5>. Det är också mycket viktigt att den kritik som ges är konstruktiv, det vill säga syftar till att hjälpa och inte att trycka ned.KRAFTEN   I   GUDS   ORD!
Gud har gett oss sitt Ord (Bibeln) och det är mycket mäktigare och kraftfullare än vi anar! Det är både levande och verksamt och skarpare än ett tveeggat svärd. Bibeln är också som en kraftfull hammare som krossar sönder klippor! <Jer 23:29> Det var också genom sitt Ord som Gud skapade hela universum. Det är verkligen kraft i Guds Ord (Bibeln)!

Gud kommer heller aldrig att svika sitt Ord utan Han kommer alltid hålla fast vid det och göra det Han har sagt <Heb 10:23, 1 Tess 5.24, Ps 119:89>. Vi kan därför tryggt lita på Bibeln och hålla fast vid de löften som står där. Det underbara är också att Gud som är så mäktig ändå bor i oss genom sin Ande och aldrig kommer överge oss. <Heb 13:5>METALBIBELN   PÅ   SWEDEN   ROCK   (8-11   JUNI)!
Metalbibeln kommer även i år att spridas (alla som vill kommer att kunna ta ett ex av den gratis) på Sweden Rock Festival där över 33 000 hårdrockare kommer vara! Be att Metalbibeln ska bli väl mottagen av många där och få bryta massor av fördomar och leda många till tro på Gud. Be också att Gud ska beskydda mig och alla andra kristna som kommer vara där från allt ont.

Be också att Gud ska fylla oss med vishet att säga och göra de rätta sakerna och att Jesus verkligen ska få lysa genom oss. Be också att Strypers konsert på festivalen ska få vara ett kraftfullt redskap för att utbreda Guds rike och att många genom den ska bli berörda av Gud.METAL   SANCTUARY  -  NÄTVERK   &   FRISTAD   I   METALVÄRLDEN!
Metal Sanctuary är en ideell förening/nätverk, som har bildats för att vara ett ljus i mörkret i hårdrocksvärlden. Föreningen vill vara en fristad för kristna hårdrockare, där de kan känna sig hemma och växa andligen samt där nyfrälsta hårdrockare kan växa i tron och bli bevarade. Metal Sanctuary verkar också för att både göra, underlätta och inspirera till gemensamma evangelisationssatsningar i metalvärlden. Föreningen har även ett metal-lovsångsband. www.metalsanctuary.se

Be att Gud ska få leda Metal Sanctuary framåt efter sin plan och att föreningen ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar.BE   FÖR   CHRISTIAN   LILJEGREN
Christian Liljegren (ex-Narnia, Divinefire, Rivel Records, Audiovision m m) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss!

Låt oss också be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.BE   FÖR   METALBIBELN
Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att leda arbetet med Metal-Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson, Simon Manfredsson och Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i kommande upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt.

Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu

Be också att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metalbibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta.ENGELSKA   OCH   TYSKA   METALBIBELN   TRYCKS   I   SOMMAR!
Yes! Äntligen kommer Metalbibeln tryckas på tyska och engelska! I mitten av juli kommer de vara färdigtryckta. Be att tryckningen ska gå bra och bli av högsta kvalitet. Be också att de ska få bra distribution över hela världen och nå ut till många. Be att de ska få vara redskap för att bryta fördomar och hjälpa många till tro på Jesus. Vi siktar också på att trycka den spanska versionen i augusti. Be att arbetet som är kvar med den ska lyckas väl och att den ska bli allt det Gud har tänkt.METALBIBELN   PÅ   WACKEN!
Nu när Metalbibeln äntligen släpps på engelska och tyska kommer vi göra en storsatsning med den på Wacken i Tyskland 5 - 7 augusti. Wacken är världens största metal festival med ca 80 000 metalheads från hela världen samlade.

Be att Metalbibeln ska få stort genomslag, bryta många fördomar och i slutändan få hjälpa många till tro på Jesus. Be också om Guds beskydd över alla som kommer vara med på denna satsning samt över allt vi äger. Be också att vi ska fyllas med vishet att säga och göra de rätta sakerna och att Jesus verkligen ska få lysa genom oss. Be att Guds Ande ska beröra många och leda oss i kontakt med personer som är öppna för Jesus.WACKEN   =   NYCKELN   TILL   METALVÄRLDEN!
Genom att nå ut med Metalbibeln här i hårdrocksvärldens hjärta kan detta mycket väl bana väg för ett riktigt genombrott för Jesus i metalvärlden. Wacken är nyckeln till hårdrockvärlden och vi behöver verkligen dina förböner för denna mycket viktiga satsning.BE   FÖR   DE   NYA   ÖVERSÄTTNINGARNA
Be att hela arbetet med att översätta och ta fram Metalbibeln på portugisiska, spanska, italienska, slovakiska, finska, norska och danska ska gå snabbt framåt och lyckas väl. Be att översättningarna blir allt det Gud har tänkt. Be att alla som jobbar med dessa översättningar ska fyllas med både vishet och inspiration. Be också att vi ska få in alla pengar som behövs så vi kan trycka. Be även att den holländska metalbibeln ska få bryta många fördomar och få hjälpa många holländare till tro på Jesus.BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   ELLER   KÖPT   METALBIBELN
Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.  AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be för Golden Resurrection. Be att deras skiva Glory To My King ska nå ut till många och att många genom denna skiva ska finna Jesus. myspace.com/goldenresurrection

 • Be för Majestic Vanguard. Be att Gud ska fylla bandmedlemmarna med vishet och ny fräsch inspiration och att bandet ska bli det Gud har tänkt. http://www.majesticvanguard.net

 • Be för Shadows of Paragon. Be att Gud ska inspirera och leda dem och att de ska få bli till stor välsignelse för Guds rike. Be också att bandmedlemmarna ska fyllas med vishet. Be att deras skiva "Through the Valley Within" ska få tala in i mångas situation och få hjälpa många till tro på Gud. http://www.shadowsofparagon.com

 • Be för Divinefire. Be att bandmedlemmarna ska fyllas med vishet och vara öppna för Guds ledning. Be också att deras nya skiva Eye of the Storm ska få beröra människor på djupet, leda många till tro och även inspirera många kristna och dra dem närmare Gud. http://www.divinefire.net

 • Be för Chained. Be att deras cd Grateful Sinner ska få tala in i mångas situation och vara ett redskap för att leda många till tro på Gud http://www.chainedmetal.com "

 • White Metal Shop är en kristen metalshop, som fokuserar på coola kors, bälten och annat coolt inom metal och goth. Be att Gud ska använda denna shop för att utbreda sitt rike och att den ska bli till stor välsignelse. http://www.whitemetalshop.se

 • Be för Metaltraktaten. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom den. Be att traktaten ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller.

 • Be att mastringen av Heros nya skiva ska lyckas väl. Be också att den ska nå ut till många och vara ett redskap för att bryta fördomar och leda många till tro på Jesus. www.myspace.com/herosweden

 • Be för Admonish. Be att bandmedlemmarna ska vara öppna för Guds ledning och att bandet ska bli det Gud har tänkt. http://www.admonish.org

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.

 • Be för Ulterium Records och Liljegren Records Be att skivorna som de släpper ska nå ut till många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Emil Westerdahl och Christian Liljegren, som leder dessa skivbolag, att de ska vara öppna för Guds ledning så att de kan leda skivbolagen vidare dit Gud vill.

 • Be för Noomie Hector. Noomie fungerar som en resande pastor/rådgivare som hjälper många av de kristna metalbanden med råd, bönestöd m m. Be att Gud ska fylla henne med vishet i denna tjänst. Be också att Gud ska beskydda henne från allt ont.

 • Be för Crimson Moonlight Be att Gud ska inspirera och leda bandet framåt efter sin plan och lägga ned sina tankar och idéer i deras hjärtan. http://www.crimsonmoonlight.com

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna musiktidningen Noizegate. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Golden Resurrection, Crimson Moonlight, Divinefire, Pantokrator med flera grupper som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att behålla fokus samt hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal-butiken Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.


GÅ  GÄRNA  ÖVER  TILL  E-MAIL
En praktisk sak som sparar mig både tid och pengar är om fler går över till e-mail så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet via e-mail istället. Vill du få nyhetsbreven via e-mail är det bara att du hör av dig och meddelar mig vilken adress du har så skickar jag via e-mail framöver.


T - SHIRT
Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL och L (M är slutsålda). T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typ Därför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 148 Kr på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.


HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD
Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och fax och e-mail står längst ned på sidan.

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda postgiro 614 21 05 - 3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).

Nästa nyhetsbrev kommer i september. Tills dess - Stay focused on JESUS 'n' keep on Rocking For the ROCK!


PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Söderbyvägen 122
137 91 Västerhaninge

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |