PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  2  -  2014


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Under sommaren har Metalbiblarna distribuerats på många festivaler både i Sverige och utomlands. Vi har även flyttat fram positionerna och i Guds kraft börjat inta ny mark i Metal - världen genom satsningar på nya Metal - festivaler.

Jag glädjer mig mycket över att intresset för Metalbibeln och Jesus blir starkare och starkare och jag har en känsla av att GUD har något riktigt coolt på gång i Metal - världen och att den väckelse vi längtat efter i så många är äntligen är på gång. Amen!

Till sist vill jag önska dig en riktigt skön Höst och Guds välsignelse.

In His Service
Johannes

SOMMARENS   METALBIBELSATSNINGAR PÅ   SWEDEN   ROCK   M  M

Under sommaren har Metalbibeln spridits (alla som vill har kunnat ta ett ex) på många festivaler både i Sverige, Danmark, Holland, Tyskland, Polen och Belgien! Gud har verkat mäktigt och gjort storverk och vi har sett en hunger efter Jesus på dessa festivaler och mött många som haft ett öppet sinne för Gud.

Metalbiblarna har fått ett bra mottagande och fått bryta många fördomar samt fått öppna upp ögonen för många att det går bra att kombinera Jesus och Metal. Det har också blivit många bra samtal och vi har fått be för många.
Amen.

Jag vill verkligen ge GUD all ära för allt Han gjort under dessa satsningar! Gud tillhör äran.

Jag vill också passa på och tacka för alla böner som betts för dessa satsningar. Bön är grunden för att Gud ska verka och utan ert bönesupport i ryggen skulle inte dessa satsningar vara möjliga.SVERIGE

Metallsvenskan i Örebro gick det åt 130 Metalbiblar och vi fick flera mycket bra djupa samtal om Jesus. På Sweden Rock gick det i år åt 2050 Metalbiblar, vilket är mycket bra med tanke på att det distribuerats 30 000 Metalbiblar där innan årets satsning. Totalt under alla år har det alltså spridits 32 000 Metalbiblar på Sweden Rock! Amen. I år hade vi också tillgång till en husvagn som blev till stor välsignelse! Husvagnen blev platsen där många ostört kunde få förbön och prata i lugn och ro om kristen tro och livets stora frågor.DANMARK

För andra året på raken distribuerades den danska Metalbibeln på Roskilde i Danmark. Denna gång gick det åt 1700 exemplar och det blev många bra samtal.HOLLAND

Intresset för Metalbibeln var stort på Into The Grave festivalen i Holland. Efter endast 3 timmar hade alla 1100 Metalbiblar som teamet hade med gått åt! Amen.BELGIEN

I år var det första gången det gjordes en satsning på Metalfestivalen Graspop Metal Meeting i Belgien. Metalbibeln fick ett bra mottagande och 1700 ex distribuerades. Den blev också grunden för många samtal.POLEN

I Poznan i Polen gjorde kristna MC - klubben Boanerges en satsning med Metalbibeln utanför en konsert med Iron Maiden och Slayer! Hela 1 300 Metalbiblar gick åt där. AmenTYSKLAND

Under årets satsning på Wacken Open Air distribuerades 13 000 Metalbiblar. Detta innebär att det totalt under 4 år spridits över 52 000 Metalbiblar bara på Wacken! Amen. Det blev också många bra samtal och de som ville fick också förbön.
BE   FÖR   METALBIBELN

Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att fortsätta leda arbetet med Metal - Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson, Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i nya upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt.

Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu
STORSATSNING   PÅ   ATT   SPRIDA   METAL  -  BIBLAR   DE   KOMMANDE   ÅREN!

Under 2014 och 2015 kommer det att göras en storsatsning på att distribuera 200 000 Metalbiblar på metalfestivaler i Europa. http://metalbible.org

Vi gör detta för att vi verkligen vill se Guds rike gå fram med kraft i metal - världen så att många fler blir berörda av Gud och blir frälsta. Be att denna storsatsning ska lyckas väl och leda till att många finner Jesus. Be också att de rätta dörrarna ska öppnas samt att alla pengar för att finansiera detta kommer in.
BE   FÖR   ENGELSKA   OCH   SPANSKA   METALBIBELN

Tack vare att Metalbibeln nu finns på dessa världsspråk kan vi nå ut till enormt många metalheads över hela världen med budskapet om Jesus! Be att de engelska och spanska metalbiblarna ska få bra distribution över hela världen och nå ut till många. Be att de ska få vara redskap för att bryta många fördomar och hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   DE   NYA   ÖVERSÄTTNINGARNA

Be att hela arbetet med att översätta och ta fram Metalbibeln på ryska, portugisiska, italienska, slovakiska, finska, norska och franska ska gå snabbt framåt och lyckas väl. Be att översättningarna blir allt det Gud har tänkt. Be att alla som jobbar med dessa översättningar ska fyllas med både vishet och inspiration. Be också att vi ska få in alla pengar som behövs så vi kan trycka. Be även att den holländska, polska, tyska, danska och svenska metalbibeln ska få bryta många fördomar och få hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   ELLER   KÖPT   METALBIBELN

Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.

Be också att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metalbibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta.
BE   ATT   FLER   KRISTNA   METAL  -  BAND   FÅR   SPELA   PÅ   STORA   METALFESTIVALER

Ofta blir kristna metalband diskriminerade på grund av sin tro och får aldrig chansen att spela på de stora metal - festivalerna. Vi behöver därför be mycket mer aktivt att Gud ska öppna upp dörrar så att de kristna metalbanden får spela på de stora metalfestivalerna runtom i världen, så att Guds rike genom dem också kan spridas också från scenerna på de stora festivalerna. Be speciellt för arrangörer/bandbokare.

Vi kan också själva påverka! Vi kan visa att det finns ett intresse
för kristna metalband genom att gå in på festivalernas hemsidor och önska dem till t ex Sweden Rock och Wacken.
BE   FÖR   THE   ROCK!

The Rock är en nystartad kyrka som drivs av CMI (Christian Metalheads International).

Kännetecknande för denna församling är att det är en kyrka som inte ser till det yttre utan som älskar människor som de är oavsett utseende och bakgrund.

Namnet The Rock pekar på att Kristus är klippan som vi bygger våra liv på och som är grunden för allt vi gör.
Sedan är det också mycket Rock i kyrkan eftersom medlemmarna gillar tyngre musik. Be att The Rock ska bli allt det Gud har tänkt och få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar. http://www.christianmetalheadsinternational.com/therock.html
BE   FÖR   CHRISTIAN   LILJEGREN

Christian Liljegren (Narnia, Divinefire, Liljegren Records, Golden Resurrection m m) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss!

Låt oss också be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.
AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be för Veni Domine. Be att deras nya skiva Light ska bli till stor välsignelse för Guds rike. www.venidomine.com

 • White Metal Shop är en kristen metalshop, som fokuserar på coola kors, bälten och annat coolt inom extrem metal, goth och punk. Be att Gud ska använda denna shop för att utbreda sitt rike och att den ska bli till stor välsignelse. http://www.whitemetalshop.se

 • Be för Metaltraktaten. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom den. Be att traktaten ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller. Be också att den snart ska kunna tryckas på engelska och bli till stor välsignelse också i den engelsktalande världen.

 • Be att Heros skiva Afterlife ska nå ut till många och vara ett redskap för att bryta fördomar och leda många till tro på Jesus. www.myspace.com/herosweden

 • Be för Metal For Jesus - skivan. Be att den ska bryta ny mark, nå ut till många och få stort genomslag för Guds rike i Metal - världen. Be att många genom denna skiva ska komma tillbaks till tron på Jesus igen. Be att Metal For Jesus - skivan ska få vara ett redskap både för att uppmuntra och inspirera många kristna i tron samt för att hjälpa många till tro på Jesus.

 • Be för Pantokrator. Be att deras nya skiva Incarnate ska få bra distribution. Be att den ska få vara ett redskap för att bryta fördomar och leda många till tro på Jesus www.pantokrator.com

 • Be för CMI (Christian Metalheads International). CMI är en förening som verkar för att utbreda Guds rike i Metalvärlden genom spridning av Metalbibeln, målinriktad bön m m. Be att CMI ska bli till stor välsignelse och få vara ett redskap för att hjälpa många till tro på Jesus och vidare på Guds vägar. www.christianmetalheadsinternational.com

 • Be för melodiska metalbandet Messengers skiva "Perfect Storm". ska få hjälpa många till tro samt bli till uppmuntran och välsignelse för många kristna. www.messengerofficial.org

 • Be att Gud ska få leda Metal Sanctuary framåt efter sin plan och att föreningen ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar. www.metalsanctuary.se

 • Be för Admonish. Be att bandmedlemmarna ska vara öppna för Guds ledning och att bandet ska bli det Gud har tänkt. Be också att inspelningen av deras nya skiva ska lyckas väl och bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro på Jesus http://www.admonish.org

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.

 • Be för Ulterium Records och Liljegren Records Be att skivorna som de släpper ska nå ut till många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Emil Westerdahl och Christian Liljegren, som leder dessa skivbolag, att de ska vara öppna för Guds ledning så att de kan leda skivbolagen vidare dit Gud vill.

 • Be för Crimson Moonlight Be att Gud ska inspirera och leda bandet framåt efter sin plan och lägga ned sina tankar och idéer i deras hjärtan. Be också att deras nya skiva ska bli det Gud har tänkt och att många genom den ska bli berörda av Gud. http://www.crimsonmoonlight.com

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna musiktidningen Noizegate Music. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Narnia, Golden Resurrection, Crimson Moonlight, Pantokrator med flera band som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem och deras familjer, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att behålla fokus samt hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal - butiken Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.T  -  SHIRT

Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL och L (M är slutsålda). T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typ Därför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen

Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 148 Kr på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.
HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och e-mail står längst ned på sidan.
STÖDJA  EKONOMISKT

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda plusgiro
6142105-3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).
NÄSTA  NYHETSBREV

Nästa nyhetsbrev kommer i höst. Tills dess - Stay focused on JESUS 'n' keep on Rocking For the ROCK!

PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Söderbyvägen 122
137 91 Västerhaninge

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |