Matteus  18:19


Nr  2  -  2021


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Som du ser har bönekedjan nu fått en ny fräsch cool logo (stort tack Karl Walfridsson i Pantokrator!) Nyhetsbrevet innehåller denna gång både undervisning om att bli mer lik Jesus, bönämnen samt info om Metal Prayer Day m m.

In His Service
Johannes
FÖRVANDLAS   -   BLI   MER   LIK   JESUS

Som kristna strävar vi efter och längtar efter att blir mer lika Jesus. En nyckel för att vi ska bli mer lika Jesus är att vi tar oss tid med Gud och umgås med Honom. Vi blir lika de vi umgås med och umgås vi mycket med Gud blir vi mer lika Honom. En annan nyckel är att vi låter Gud vara en del av hela vårt liv och vår vardag. Det handlar också om att överlåta alla områden i våra liv åt Gud. Viktigt är även att vi förblir i Jesus, för utan Kristus kan vi inget göra. <Joh 15:4-5> Det underbara är att Gud själv bor i oss genom sin Helige Ande. <1 Kor 3:16> Han är med oss och hjälper oss bli mer lika Jesus. Amen.VI   BEHÖVER   FÖRVANDLAS   FÖR   ATT   ANDENS   FRUKT   SKA   FLÖDA   GENOM   OSS

Om vi ska vara ärliga har vi alla områden i våra liv där vi behöver mogna för att andens frukter ska kunna växa och frodas, så att de vi möter ser Jesus genom oss. Vi blir aldrig färdiga utan det finns saker att jobba på.DU   HAR   ANSVARET   FÖR   DITT   LIV

Om man vill att något överhuvudtaget ska förändras i ens liv håller det dock inte att fortsätta och göra samma saker på samma sätt utan man behöver själv ändra och göra något annorlunda, annars kommer aldrig något att förändras! Ansvaret för att något ändras ligger hos dig och ingen annan. Det håller aldrig att skylla på någon annan eftersom ansvaret ytterst ligger hos oss själva.

Jerusalem sjunger om att vi lever i ständig förändring. Frågan är dock om vi förändras till det bättre eller sämre? Ansvaret för hur det blir med den saken ligger som sagt hos oss själva.METALBIBELN   TRYCKT   PÅ   PORTUGISISKA!

Äntligen är Metalbibeln tryckt på portugisiska. Det har varit mycket bök under vägen men nu är den till sist tryckt i 10 000 exemplar! Amen. Den kommer framförallt spridas i Brasilien genom metalkyrkorna som finns där. Be att portugisiska metalbiblarna ska få vara redskap för att bryta många fördomar och hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   METAL   BIBLE   INTERNATIONAL!

För att kunna jobba mer effektivt med Metalbibeln och nå ut till många fler med den internationellt har jag och min fru Hulda startat upp organisationen Metal Bible International (MBI). Be för oss att vi ska vara öppna för Guds ledning och fyllas med vishet, så att MBI blir allt det Gud har tänkt. Be att Metal Bible International ska få vara ett redskap för att leda många till tro på Jesus över hela världen.www.metalbibleinternational.com
BE   FÖR   METALBIBELN

Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att fortsätta leda arbetet med Metal - Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson, Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i nya upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt.

Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu
BE   FÖR   DE   NYA   ÖVERSÄTTNINGARNA

Be att hela arbetet med att översätta och ta fram Metalbibeln på grekiska, filipino, ungerska, italienska, slovakiska, finska och norska ska gå snabbt framåt och lyckas väl. Be att översättningarna blir allt det Gud har tänkt. Be att alla som jobbar med dessa översättningar ska fyllas med både vishet och inspiration. Be också att vi ska få in alla pengar som behövs så vi kan trycka.

Be även att den engelska, spanska, ryska,franska, bulgariska, holländska, polska, tyska, tjeckiska, danska och svenska metalbibeln ska få bryta många fördomar och få hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   ELLER   KÖPT   METALBIBELN

Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.

Be också att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metalbibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta.
BE   ATT   FLER   KRISTNA   METAL  -  BAND   FÅR   SPELA   PÅ   STORA   METALFESTIVALER

Ofta blir kristna metalband diskriminerade på grund av sin tro och får aldrig chansen att spela på de stora metal - festivalerna. Vi behöver därför be mycket mer aktivt att Gud ska öppna upp dörrar så att de kristna metalbanden får spela på de stora metalfestivalerna runtom i världen, så att Guds rike genom dem också kan spridas också från scenerna på de stora festivalerna. Be speciellt för arrangörer/bandbokare.

Vi kan också själva påverka! Vi kan visa att det finns ett intresse
för kristna metalband genom att gå in på festivalernas hemsidor och önska dem till t ex Sweden Rock och Wacken.
BE   FÖR   CHRISTIAN   LILJEGREN

Christian Liljegren (Narnia) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss!

Låt oss också be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.
METALBÖNEDAG   I   JÖNKÖPING   23/10!Efter den ofrivilliga Coronapausen förra året är nu
tillbaks igen. Denna gång samlar vi styrkorna för att be kl 11:00 den 23/10 i International Church (Fabriksgatan 14) i Jönköping. Det kommer bli bön för Metalbibeln, kristna metalband m m. Kom gärna och var med! Det kommer bli en både kraftfull och inspirerande dag.

Kl 19:00 avslutas sedan dagen på bästa sätt med jubileumskonsert med Modest Attraction + support The Hero. Konserten äger rum i Kulturhuset (Svavelsticksgränd 7) i centrala Jönköping. Mer info finns på http://metalsanctuary.se
AKTUELLA   BÖNEÄMNEN • Be för All For The King. Be att nya skivan Let There Be Light ska få vara ett redskap både föratt inspirera i tron och för att hjälpa många till tro på Jesus.https://www.facebook.com/thebandallfortheking/


 • Be för Narnia. Be att deras skiva From Darkness To Light ska få bra distribution och att många genom den ska finna Jesus. Be också att inspelningen av nya skivan lyckas väl och blir allt det Gud har tänkt.http://www.narniatheband.com


 • Be för Shadows of Paragon. Be att nya skivan Amendment ska bli till stor välsignelse och få vara ett redskap både för att inspirera i tron och för att hjälpa många till tro på Jesus. https://shadowsofparagon.com/


 • Be för Metaltraktaten. Den är skräddarsydd för att ge till nyfrälsta hårdrockare för att ge dem grunderna i kristna tron så att de lättare kan växa i tron och bli bevarade. Den passar perfekt att ge till de som funnit Jesus genom Metalbibeln etc. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom metaltraktaten. Be att den ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller.

  Be även att den ska få bli till stor välsignelse bland många spansk- och engelsk-talande runtom i världen. Be också att Gud öppnar upp möjlighet så att vi kan översätta och trycka den på alla språk som Metalbibeln kommit ut på.


 • Be för Metal For Jesus - skivan. Be att många genom denna skiva ska komma tillbaks till tron på Jesus igen. Be att Metal For Jesus - skivan ska få vara ett redskap både för att uppmuntra och inspirera många kristna i tron samt för att hjälpa många till tro på Jesus.


 • Be för Pantokrator. Be att nya skivan Marching Out of Babylon blir till stor välsignelse. www.pantokrator.com


 • Be för Jerusalem. Be att inspelningen av nya skivan blir allt det Gud har tänkt. http://www.jerusalem.se/


 • Be för Christian Liljegrens soloskiva Melodic Passion. Be att den ska få vara ett redskap för att leda många till tro och för att inspirera, uppbygga och dra många närmare Jesus. https://melodicpassion.com/artists/christian-liljegren/


 • Be för Peter Carlsohns debutskiva Out of the Blue. Be att den få vara ett redskap både för att leda till tro på Jesus och inspirera många kristna i tron. https://petercarlsohn.com/


 • Be för Metal House. Metal House är moderorganisationen för visionerna DHA Records, Rainbow Rock, White Metal Shop, Christian Metalheads International, From My Metal Heart, Widows Shards, CMI Daily Prayer och White Metal Café. Be at Metal House ska få bli stor välsignelse och få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på vägen. http://www.metalhouse.one


 • Be att Gud ska få leda Metal Sanctuary framåt efter sin plan och att föreningen ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar. https://metalsanctuary.se


 • Be för Admonish. Be att bandmedlemmarna ska vara öppna för Guds ledning och att bandet ska bli det Gud har tänkt. Be också att inspelningen av deras nya skiva ska lyckas väl och bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro på Jesus http://www.admonish.org


 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.


 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.


 • Be för Ulterium Records Be att de kristna skivorna som de släpper ska nå ut till många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Emil Westerdahl ska vara öpen för Guds ledning så att han kan leda skivbolaget vidare dit Gud vill.


 • Be för Crimson Moonlight. Be att Gud ska inspirera och leda bandet framåt efter sin plan och lägga ned sina tankar och idéer i deras hjärtan. http://www.crimsonmoonlight.com


 • Be för Larms debutskiva Tala är Guld. Be att den ska bli till stor välsignelse och vara ett redskap för att styrka och inspirera många i tron. https://www.facebook.com/Larmtheband


 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.


 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.


 • Be för den kristna musiktidningen Noizegate Music. Be att den ska inspirera många kristna i tron och att många ska finna Jesus genom den.


 • Be för Narnia, Crimson Moonlight, Pantokrator, XT med flera band som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem och deras familjer, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att behålla fokus samt hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!


 • Be för den svenska kristna metal - butiken Metal CommunityBe att den ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.T  -  SHIRT

Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL och L (M är slutsålda). T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typDärför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen

Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 166 Kr (porto ingår) på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.
HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och e-mail står längst ned på sidan.
PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Mälstavägen 23
186 96 Vallentuna
info@prayerwarriors.se


| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |