PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  3  -  2000


Var hälsade alla warriors i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12> (På grund av tentor och dylikt har jag tyvärr inte kunnat skriva nyhetsbrevet förrän nu, men den som väntar på något gott… :-)

Denna gång handlar undervisningen om den underbara plan som Gud har för oss var och en och hur vi kan komma in i den mer och mer. Jag ber att Gud ska tala in i din situation och hjälpa dig vidare på vägen in i allt det underbara som Gud har för dig.

In His Service
JohannesGUD  HAR  EN  PLAN  FÖR  DITT  LIV!
Det var ingen slump att du kom till, Gud har en plan för ditt liv! Han har en underbar plan för oss var och en. Han vill använda oss och göra storverk genom oss. Vilken bakgrund och förutsättningar vi än har vill Gud använda oss till att göra storverk för Hans rike.


SE  INTE  NED  PÅ  DIG  SJÄLV!
Vi har alla en kallelse på våra liv. Problemet är bara att många kristna tyvärr aldrig kommer in i det Gud har för dem. En sak som ofta hindrar är att man ser ned på sig själv och inte tror att Gud kan ha någon nytta för en. Men det stämmer inte! Gud har stor användning för oss var och en. Gud har skapat dig och Han har lagt ned så mycket i ditt liv av talanger och förmågor för att du ska kunna bli allt det Gud har tänkt. Gud har nytta för oss alla, vi är alla ovärderliga delar i Kristi kropp, församlingen. Vi är alla unika och kompletterar varandra. Alla behövs för att helheten ska fungera. <1 Kor 12:14-27>


NY  NÄRING  ELLER  RUTTEN  FISK??
En annan sak som hindrar många från att komma in i sin kallelse är att de slår sig till ro och inte utvecklas andligt. Men det går inte att leva på gamla välsignelser lika lite som det går att leva på gammal rutten fisk! Vi behöver ständigt ny näring för vårt andliga liv för att det ska utvecklas. Det finns så mycket bra att ta vara på i Bibeln, kristna böcker, från predikanter osv så det finns alltid mer att lära.


TA  FÖRSTA  STEGET
En viktig sak är också att vi lyder Gud. Desto mer vi lyder Gud, desto mer kommer Gud att visa oss vad Han vill med våra liv. Om Gud är viktig för oss och vi älskar Honom kommer vi också försöka göra Hans vilja. Gud vill hjälpa oss att förstå Hans vilja men Han visar oss sällan allt på en gång utan oftast bara vad vi behöver veta för att kunna gå vidare. Sedan gäller det att vi lyder Gud och tar första steget och handlar på det vi vet, så kommer Gud visa oss mer eftersom. Men tar vi inte första steget och gör det vi vet att Gud vill att vi ska göra får vi sällan veta vad steg nummer två är.


BED  OCH  SÖK  GUDS  VILJA
Vet du inte vad Gud vill med ditt liv, be då att Gud ska visa dig det. Han vill visa dig och hjälpa dig, men om du inte söker Hans vilja och frågar Honom hur ska Han då kunna hjälpa dig?? Det är också lättare att förstå vad Gud vill om man inte har för bråttom utan tar sig tid att verkligen söka Gud. Det är mycket annat som pockar på vår uppmärksamhet men tycker vi Gud är viktig går det ändå alltid att ta sig tid en stund att vara med Honom. Man tar sig tid med det som är verkligt viktigt. Man har endast tid med det man tar sig tid med.

En sak jag tänkt på är att många frågar bara andra vad Gud vill med deras liv, istället för att gå till Gud direkt. Det är inget fel att fråga andra till råds men för det får vi inte försumma att fråga Gud. Det är ju ändå Han i slutändan som sitter inne med svaret. Därför är det bäst att gå till Honom först.


GUD  VILL  VÅRT  BÄSTA!
Gud vill vårt bästa och vet vad som är bäst för oss. Och det finns inget bättre än att komma in i den kallelse Gud har för oss och göra Hans vilja. Ingenting annat ger sådan tillfredställelse som det. Den plan Gud har för oss är heller inget tråkigt. Nej tvärtom, den plan Gud har för våra liv är det bästa vi någonsin kan tänka oss! Gud lägger ned en längtan och intresse i våra liv att göra det Han vill att vi ska göra. Sedan är det också en fråga om timing, ibland lägger Gud ned en längtan/vision i ens hjärtan att göra något speciellt, men det kanske dröjer flera år innan det är Guds plan för det. Så var det för mig när det gäller Bobfest.


BÖRJA  GÖRA  NÅGOT!
Vet du inte vad du ska göra för Gud kan du alltid börja göra något så kommer Gud sedan att leda dig vidare. Det är som att köra en bil. Innan man startar kommer man ingen vart men när man väl satt igång bilen går det bra att styra och finjustera så man kommer rätt. På samma sätt är det lättare att komma in i Guds plan om man börjar göra något, så kan Gud sedan lättare korrigera och leda en så man hamnar rätt.

Sök Guds ledning och börja göra något för Herrens rike så kommer Han leda dig in i den kallelse Han har just för dig. Min bön till sist är att Gud ska leda oss alla vidare på vägen in i allt det Han har för oss och att vi ska göra Hans vilja och fullborda våra lopp så vi en dag får höra Herren säga "väl gjort trogne tjänare, välkommen in i min härlighet." <2 Tim 4:7, Matt 25:21>


BÖNESAMLINGEN  PÅ  NYHEM
För fjärde året på raken hade vi vår årliga bönesamling på Nyhem och bad järnet för väckelse i metalvärlden, banden och deras specifika böneämnen m m. Det var både kraftfullt och givande och det var ett 50-tal som var med och bad. Var gärna med nästa år.


BOBFEST  2001
Planerna för Bobfest nästa år börjar nu ta form. Fokus på festivalen kommer ännu mer än tidigare att ligga på uppbyggelse och inspiration. Tanken är att Bobfest ska bli en uppbyggelse, gemenskaps och inspirationshelg som kommer ge dig inspiration och ideér att göra storverk för Herrens rike när du åker hem igen till din hemort. Självklart kommer vi också ha utåtriktade konserter med höjdarband på fredag och lördagkvällarna.

Det kommer även att finnas ett speciellt bönerum med folk som håller ställningarna i bön under hela festivalen. I bönerummet kommer man också kunna få personlig förbön. Vi kommer även att ha speciell förbön för banden. Vi vill också trycka på att alla ni som spelar i band kan känna er lite extra välkomna. Så känn er varmt välkomna allihopa och se fram emot en riktig höjdarhelg med Jesus i centrum! Preliminärt datum är 23-25:e mars. Mer aktuell info om Bobfest finns att läsa på Bobfest - sidan http://come.to/bobfest


BE  FÖR  BOBFEST!
Det behövs mycket förbön för Bobfest för att allt ska klaffa. Jag skulle vilja att ni ber speciellt för oss arrangörer (Johannes, Olov, Rickard, Daniel, Samuel, Johan, Lina, Marie, Christian, David) att vi ska vara öppna för vad Gud vill och arrangera Bobfest på bästa sätt enligt Herrens vilja. Be att Gud ska lägga ned sina tankar i våra tankar och att festivalen blir det Gud har tänkt.

Be också för ekonomin, att Gud ska öppna dörrar och röra vid mångas hjärtan så att de blir villiga att hjälpa till att sponsra festivalen, hjälpa till med praktiska saker m m. Be att Gud ska öppna upp möjligheter så allt praktiskt löser sig på bästa sätt.

Sist men inte minst, be att många ska komma till Bobfest och bli berörda av Gud till frälsning och uppbyggelse.


BE  FÖR  PASTOR  BOB!!
Pastor Bob som talat på Bobfest bägge åren är allvarligt sjuk och behöver mycket förbön. För en tid sedan fick han diagnosen lungcancer. Efter fler undersökningar verkar det dock som om det inte är cancer. Vare sig det är cancer eller inte, behöver han mycket förbön eftersom han har problem med hjärtat och andningen.

Men Jesus är densamme idag och vi tror på en Gud som kan hela sjuka. På samma sätt som Gud helade Steve Rowe kan Han också hela Bob! Gud kan göra ett under, Han förmår, för Han äger all makt och allt är Herren Jesus underlagt. <Matt 28:18, Luk 1:37, Matt 19:26> Det står också i Bibeln att Gud är vår läkare och genom Jesus sår så är vi helade. <2 Mos 15:26, Jes 53:4-5, 1 Pet 2:24> Så låt oss alla hålla fast vid dessa löften och be tillsammans i Jesu namn att Gud ska hela Bob fullständigt och göra honom fullständigt frisk. Jesus är densamme idag och ingenting är för svårt för Honom så låt oss be att Gud ska göra ett under så alla förstår att Jesus är densamme också idag. <Heb 13:8, Luk 1:37>  AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be att ska gå bra med inspelning och allt annat som rör Narnia's nya skiva samt Christian Liljegrens (sångaren i Narnia) soloprojekt. Be att Gud ska använda dessa skivor på ett mäktigt sätt för att hjälpa många till tro på Jesus. Be också att de ska bli till stor välsignelse och hjälp för alla som redan är frälsta.

 • Be att Sons of Thunders, Laudamus och Sanctificas nya skivor ska bli stor välsignelse för Herrens rike, bryta många fördomar och öppna upp mångas ögon så de förstår att Jesus den ende som ge dem verklig tillfredställelse.

 • Veni Domine jobbar hårt med sin nya skiva. Be att inspelningen ska gå bra och att skivan ska bli allt det Gud har tänkt. Be att många via den cd ska finna Jesus. Be även att många som redan är frälsta ska bli uppbyggda i tron och dras närmare Jesus som en frukt av denna skiva.

 • Crimson Moonlight behöver en ny keyboardist. Be att Herren ska leda den rätte i deras väg som både brinner för Jesus och har den talang/erfarenhet som krävs. Be också för hela bandet att Gud ska uppmuntra och välsigna dem och ge dem ny kraft att strida för Herren.

 • Be för Endtime Productions och CL Music and Publishing. Be att skivorna som de släpper ska nå många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Samuel Durling och Christian Liljegren, som leder dessa skivbolag, att dem ska vara öppna för Guds ledning så att dem kan leda skivbolagen vidare dit Gud vill.

 • Satellite Metal är ett kristet Metalprogram på Radio i Jönköpingstrakten. Be att de ska nå ut till många och att många ska bli frälsta som en frukt av dessa program. Be också att producenterna ska fyllas med vishet att gå vidare med programmen så de blir allt det som Gud har tänkt.

 • Fortsätt också be för den kristna Metal - listan Metal Countdown, att den ska bli det som Gud har tänkt och att vi ska få se allt större frukt genom vårt radioarbete. Be att allt fler hårdrockare ska börja lyssna på våra program och också ta till sig budskapet. Fortsätt också be att Jonas, som varit en av producenterna, ska komma tillbaka till tron. Be också att det kristna metal - programmet Metal Radio ska bli det Gud har tänkt. Be att allt fler av våra lyssnare ska vända om till Jesus.

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Guds ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna metaltidningen Noizegate. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Narnia, Crimson Moonlight, Sanctifica med flera grupper som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal-distributören Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.
GÅ  GÄRNA  ÖVER  TILL  E-MAIL
En praktisk sak som sparar mig både tid och pengar är om fler går över till e-mail så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet via e-mail istället. (På grund av trubbel med filformat fungerar det tyvärr endast för PC.) Vill du få nyhetsbreven via e-mail är det bara att du hör av dig och meddelar mig vilken adress du har så skickar jag via e-mail framöver.

Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL, L och M. T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typsnittet Algerian. Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t - shirt


HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN,  VITTNESBÖRD  ETC!
Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och fax och e-mail står längst ned på sidan.

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda postgiro 614 21 05 - 3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).

Nästa nyhetsbrev kommer i februari (preliminärt). Till dess - Keep your focus on JESUS 'n' keep on Rocking 4 the ROCK!


PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Nederstavägen 1
137 55 Tungelsta

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |