PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  3  -  2002


Var hälsade alla warriors i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Undervisningen handlar denna gång om vikten av att hålla fast vid de drömmar/visioner Gud gett oss. När tiden är inne kommer de att uppfyllas bara vi inte ger upp.

In His Service
JohannesDIN   UPPGIFT   ÄR   VIKTIG!
Vi är alla kallade att göra storverk i den specifika uppgift Gud har kallat oss till. Gud vill använda oss alla, inte bara några få utan oss alla till storverk. Se inte ned på det Gud har kallat dig till! Den kallelse Gud har gett dig är lika betydelsefull som alla andras. <1 Kor 12:14-27> Gud räknar med dig!


HÅLL   DRÖMMEN   VID   LIV!
Ofta lägger Gud ned visioner och drömmar i våra hjärtan för det som Han vill använda oss till. Ibland kan de drömmar/visioner Gud ger oss verka mycket svåra eller omöjliga att genomföra. Men för Gud och för den som tror på Gud är allting möjligt! Det gäller att inte begränsa Gud utan hålla drömmen vid liv.

I Guds tid kommer din dröm att bli en verklighet
, bara du inte ger upp. Har Gud gett dig en längtan att göra något kommer han också att utrusta dig med den vishet, kunskap och medarbetare som behövs för att det också ska kunna genomföras.


GUDS   TIDSPLAN  -  INTE   VÅR
Guds tidsplan är inte alltid vår. Ibland kan Gud ge visioner/drömmar om saker som kommer uppfyllas först om flera år. Det gäller därför att söka Guds ledning och sedan handla i Guds tid, inte vår. Det är Guds tidsplan som gäller - inte vår. I väntan på att det ska bli Guds tid är det bästa vi kan göra att fortsätta tjäna Gud i vår uppgift och utveckla de gåvor Han gett oss.


VAR   LYDIG   MOT   VISIONEN
Det kall Gud har över ditt liv kommer ingen annan att utföra. Vi är förvaltare av det Gud har gett oss. Som förvaltare gäller det att vara trogen i sin uppgift även om det ibland kan kännas jobbigt. Om vi förvaltar våra gåvor väl och gör det vi är kallade till kommer Gud att belöna oss för det i himlen.


DRÖMMAR   BLIR   VERKLIGHET!
Om vi inte ger upp utan fortsätter att tjäna Gud i vår uppgift kommer det Gud har sagt att uppfyllas. Låt därför ingen ta dina drömmar från dig, utan håll fast vid dem tills de blir en verklighet. Kom ihåg att Gud är med dig och Han kommer aldrig att svika dig. Han kommer att vaka över dig och göra dina drömmar till verklighet, bara du är trofast och inte ger upp…


METAL  -  BIBEL   PÅ   GÅNG!
Jag har länge känt en längtan efter en special-Bibel inriktad på att nå ut i hårdrocks-världen. Jag har bett mycket över detta och jag upplever starkt att tiden nu är inne att sätta igång. Det som kommer vara unikt med denna Bibel är att den förutom bibeltexten även kommer innehålla massor av vittnesbörd och bilder av hårdrockare som funnit Jesus, och som berättar vad Gud och Bibeln fått betyda för dem. Bibeltexten kommer självklart inte att ändras.


ETT   REDSKAP   FÖR   VÄCKELSE   I   METALVÄRLDEN
Syftet med Metal-Bibeln är bland annat att bryta fördomar samt hjälpa hårdrockare att inse att Bibeln inte är någon mossig bok utan också något för dem. Tidigare har det givits ut ett antal specialversioner av Bibeln med samma sorts upplägg, exempelvis Sport-Bibeln och Biker-Bibeln. Dessa Biblar har fått betyda enormt mycket. De har brutit många fördomar och gjort många från dessa subkulturer intresserade av att läsa Bibeln och ta till sig dess budskap.

Jag är säker på att även Metal-Bibeln kommer få betyda mycket för många och få vara ett redskap för väckelse i Sveriges Metalvärld.


BE   FÖR   METALBIBELN
Det behövs mycket bön för att detta projekt ska gå i hamn. Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att leda arbetet med Metal-Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också för alla andra som kommer att medverka i detta arbete. Be att Gud ska inspirera varje person och fylla alla med vishet att göra allting på bästa sätt.

Be att de som skriver vittnesbörd ska ha ett vidöppet sinne för Gud och att det de skriver ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metal-Bibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta. Be också att varje krona som behövs för att trycka Biblarna ska komma in.


VAR  MED  OCH  GÖR  METALBIBELN  TILL  VERKLIGHET!
Om du har idéer eller vill hjälpa till på något sätt är du varmt välkommen att höra av dig. Framförallt behövs det vittnesbörd som vi kan ta med i Metal-Bibeln. Om du har någon idé eller vill hjälpa till; ring 070-258 37 76 eller maila johannesj@crossnet.se för mer information.

Var gärna med och stödj detta viktiga projekt ekonomiskt. Eftersom det kommer kosta ganska mycket att trycka upp Metal-Biblarna är jag tacksam för varje gåva som ges. Du kan sätta in din gåva på mitt postgirokonto 614 21 05-3. Skriv "till Metal-Bibeln" på postgiroblanketten.


BOBFEST   2003  -  Soli   Deo   Gloria! (endast   Gud   tillhör   äran)
Bobfest 2003 närmar sig med hast. Det här blir femte året på raken festivalen hålls. Medverkande band denna gång blir Crimson Moonlight (skivrelease), Narnia (skivrelease), Leviticus (återförening!), Slechtvalk, Pantokrator (skivrelease), Ganglion med flera.

Huvudtalare kommer Metal-Pastorn Bob Beeman vara (därav namnet Bobfest). Dessutom blir det intressanta seminarier, utställningar med mera. Det här kommer bli den bästa festivalen hittills så gör vad du kan för att vara med. Övernattning kommer ordnas i närheten så att alla som vill kan sova i sovsal. Bobfest kommer hållas i Linköping 14-16 mars 2003. http://www.bobfest.org


BE   FÖR   BOBFEST!
Vi är helt beroende av ditt bönestöd. Be att Bobfest ska bli allt det Herren har tänkt. Be att många ofrälsta ska komma och bli berörda av Gud. Be att alla som kommer dit ska få möta Gud, var och en på det sätt de bäst behöver. Be att alla kristna som kommer dit ska bli uppmuntrade och välsignade och få ny styrka och inspiration att tjäna Herren.


BE   ATT   GUD   SKA   BESKYDDA   FESTIVALEN                        
Be att Gud ska hålla sin hand över hela festivalen och beskydda alla bandmedlemmar, alla deltagare, funktionärer, ljud/ljus-tekniker, Pastor Bob, alla seminarietalare och oss arrangörer (Johannes, Olov, Daniel, Samuel, Johan, Samuel, Mikaela, Lina, Marie, Hannah) med sitt blods beskydd från allt ont. <2 Mos 12:1-13, 1 Pet 1:18-19>

Be också att Gud ska ge oss arrangörer vishet så vi kan arrangera festivalen enligt Herrens vilja. Håll oss alla i bön och be att Gud ska verka mäktigt genom denna festival för att utbreda sitt underbara rike.  AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be för Sons of Thunder som jobbar hårt med mixningen av sin nya skiva. Be att den blir allt det Gud har tänkt och att den får hjälpa många till tro, nå ut till många och överhuvudtaget bli till stor välsignelse för Herrens rike.

 • Be för Narnia. Be att inspelningen av nya skivan ska gå bra och att den blir allt det Herren har tänkt. Be att den färdiga cdn ska få hjälpa många till tro samt bli uppmuntran och välsignelse för de som redan är frälsta. http://www.narniaworld.com

 • Be för Metaltraktaten. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom den. Be att den ska bli till stor nytta för Herrens rike. (Hör av dig om du vill beställa något ex av den och ge till någon nyfrälst metalhead i din närhet.)

 • Melodiska Metalbandet Harmony håller på och spelar in sin debutskiva. Be att den ska bli allt det Gud har tänkt och få hjälpa många både till tro och vidare på Herrens vägar. http://more.at/harmony

 • Be för Laudamus. Be att deras nya cd ska få hjälpa många till tro samt bli till välsignelse och inspiration för alla som redan funnit Jesus. http://www.laudamus.se

 • Be att den svenska samlingsskivan och videon Power From The Sky ska få bryta ny mark för Herrens rike och bli ett redskap till att i slutändan hjälpa många in i Herrens rike.

 • Be för Narnias skiva Desert Land samt Wisdom Calls debutskiva. Be att Gud ska göra dem till stor välsignelse.

 • Som jag nämnt i tidigare nyhetsbrev har Gud öppnat upp en dörr så att skivorna på Rivel Records (fd CL Music&Publishing) nu släpps ända borta i Taiwan och China! Be att Gud ska använda dessa skivor på ett mäktigt sätt för att hjälpa många till tro på Jesus. Be också att skivorna ska bli till stor välsignelse och hjälp för alla som redan är frälsta. http://www.rivelrecords.com

 • Be för Veni Domines nya skiva. Be att många via denna cd ska finna Jesus. Be även att många som redan är frälsta ska bli uppbyggda i tron och dras närmare Jesus som en frukt av denna skiva. http://www.venidomine.com

 • Acer är ett nytt melodiskt metalband. Be att Gud ska använda dem på ett starkt sätt för att utbreda sitt rike. Be också att deras demo ska få beröra mångas hjärtan och hjälpa många till tro och vidare på Herrens vägar. http://www.acer.just.nu

 • Be för Sanctificas och Oblivions plattor. Be att de ska bli till stor välsignelse för Herrens rike.

 • Be för Pantokrator och Taketh Be att Gud ska använda dessa band och deras skivor för att hjälpa många in i Herrens rike.

 • Pantokrator jobbar hårt med inspelningen av sin fulllängdsskiva. Be att Gud ska välsigna inspelning och mixning och att skivan ska bli allt det Gud har tänkt. Be att den färdiga cdn ska få hjälpa många till tro, nå ut till många och överhuvudtaget bli till stor välsignelse för Herrens rike. http://www.panto.tk/

 • Be för Endtime Productions och Rivel Records (fd CL Music and Publishing). Be att skivorna som de släpper ska nå många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Samuel Durling och Christian Liljegren, som leder dessa skivbolag, att dem ska vara öppna för Guds ledning så att dem kan leda skivbolagen vidare dit Gud vill.

 • Fortsätt också be för den kristna Metal - listan Metal Countdown, att den ska bli det som Gud har tänkt och att vi ska få se allt större frukt genom vårt radioarbete. Be att allt fler hårdrockare ska börja lyssna på våra program och också ta till sig budskapet. Fortsätt också be att Jonas, som varit en av producenterna, ska komma tillbaka till tron. Be också att det kristna metal - programmet Metal Radio ska bli det Gud har tänkt. Be att allt fler av våra lyssnare ska vända om till Jesus.

 • Whiz Records är ett skivbolag för kristen metal. Be att Gud använda dem starkt för att utbreda Guds underbara rike. Be att Greger Larsson, Daniel Westlund med flera ska vara vidöppna för Herrens ledning så de kan leda skivbolaget dit Gud vill. http://www.whizrecords.com

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Devotion är en svensk Metaltidning. Be att den ska bli till stor välsignelse. http://get.to/DevotionHardMusicMagazine

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Guds ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna rock/metaltidningen Noizegate. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Narnia, Crimson Moonlight, Sanctifica med flera grupper som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal-distributören Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.


GÅ  GÄRNA  ÖVER  TILL  E-MAIL
En praktisk sak som sparar mig både tid och pengar är om fler går över till e-mail så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet via e-mail istället. Vill du få nyhetsbreven via e-mail är det bara att du hör av dig och meddelar mig vilken adress du har så skickar jag via e-mail framöver.


T - SHIRT
Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL, L och M. T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typsnittet Algerian. Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors.

Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t - shirt Vill du beställa den är det bara att sätta in 140 Kr på postgiro 614 21 05-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på postgiro-blanketten.


HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och fax och e-mail står längst ned på sidan.

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda postgiro 614 21 05 - 3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).

Nästa nyhetsbrev kommer i februari (preliminärt) Till dess - Keep your focus on JESUS 'n' keep on Rocking 4 the ROCK!


PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Nederstavägen 1
137 55 Tungelsta

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |