PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  3  -  2004


Var hälsade alla warriors! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12> Bibeln talar om att vi är soldater i Herrens armé. <2 Tim 2:3-4> Denna gång handlar undervisningen om det krig vi har att utkämpa och om den andliga vapenutrustning som vi behöver ta på oss dagligen för att kunna stå emot alla djävulens lömska angrepp. <Ef 6:11> In His Service
JohannesVI   ÄR   I   KRIG!
Det pågår ett krig mellan Guds och djävulens styrkor. Varje kristen är inblandad i detta andliga krig mot mörkrets makter. Kriget pågår ständigt vare sig man är medveten om det eller ej. I stridens hetta är det dock viktigt att komma ihåg att det inte är människor vi strider emot utan det är ett krig mot ondskans andemakter. <Ef 6:12>


VI   ÄR   PÅ   DEN   SEGRANDE   SIDAN!
Jesus har vunnit en evig seger på korset över djävulen och hans styrkor. Satan är besegrad och det är Jesus som är Herre för allt är Herren Jesus underlagt. <Kol 2:15, Heb 2:14, Matt 28:18> Därför måste mörkrets makter retirera när vi går emot dem i Jesu namn. <Fil 2:9-11, Mark 16:17, Apg 16:18> Som soldat i Kristi armé har man därför inget att frukta, för Gud som bor i oss är mycket större än djävulen som är i världen. <1 Joh 4:4>


STRIDEN   I   VÅRT   SINNE
Förutom kampen i andevärlden pågår det ständigt en strid i vårt sinne. Djävulen attackerar oss i vårt sinne genom att så sina lögner i vårt huvud. Ofta är det den taktiken fienden använder för att få oss på fall. Synd börjar oftast med att man i tanken leker med synden och samtycker till att synda. När det sedan kommer ett tillfälle att synda har man ingen motståndskraft kvar utan faller i synd.

Därför gäller det att man är vaksam och inte låter djävulens lögner få något fotfäste i sitt sinne. <2 Kor 10:4-5> Det är också viktigt att man tar sig tid och förnyar sitt sinne dagligen genom att ta sig tid att vara med Gud, för då bygger man upp ett bra försvar mot djävulens lögner och frestelser.


  GUDS   VAPENUTRUSTNING
  I krig är det mycket viktigt att man har sin vapenutrustning på sig, annars blir man ett lätt byte för fienden. Efesierbrevet 6:10-17 handlar om den vapenutrustning som Gud gett oss och som vi behöver ta på oss dagligen. Vapenutrustningen består av flera olika delar med olika funktioner:

 • Frälsningens hjälm: Hjälmens uppgift är att skydda huvudet. Frälsningens hjälm skyddar vårt sinne och påminner oss om vad frälsningen innebär. Eftersom vi är frälsta tillhör vi Gud och är Guds barn. <Ef 2:8, Joh 1:12> Vi har blivit räddade ut ifrån satans rike och är nu i Guds rike och därför har inte djävulen någon makt över oss. <Kol 1:13> Det gamla är förgånget och har inget att göra med oss, för vi är nya skapelser i Kristus. <2 Kor 5:17> Att sätta på sig frälsningens hjälm innebär att man påminner sig om dessa viktiga sanningar.

 • Rättfärdighetens pansar: Genom Kristus är vi rättfärdiga, det vill säga vi har det rätt ställt med Gud precis som om vi aldrig gjort något fel. <Rom 5:1, 2 Kor 5:21> Därför har inte djävulen någon rätt att anklaga oss utan vi kan klä oss i rättfärdighetens pansar som skyddar oss mot den ondes anklagelser. <Rom 8:1>

 • Sanningens bälte: Bältet håller ihop vapenutrustningen och ger rustningen fasthet så den inte hänger och slänger. Att spänna på sig sanningens bälte innebär att man tänker på vad man säger och håller sig till sanningen. Det är endast sanningen som kan göra människor fria, därför är det viktigt att vi vaktar vår tunga och verkligen tänker på vad vi säger. <Joh 8:32, Ef 5:4, 4:25, Kol 3:9>

 • Beredvillighetens skor: Att sätta beredvillighetens skor på sina fötter innebär att man är villig att gå ut med evangeliet till personer runtomkring oss. Dessa skor bör vi ständigt ha på oss eftersom Bibeln uppmanar oss att ständigt vara redo att svara de som frågar om vår tro. <1 Pet 3:15>

 • Trons sköld: Tron är grunden för det vi hoppas på, den ger oss visshet om det vi inte kan se. <Heb 11:1> Genom att hålla trons sköld framför oss kan vi stoppa alla den ondes brinnande pilar, vi blir aldrig frestade över vår förmåga utan kan stå emot alla den ondes angrepp. <Ef 6:16, 1 Kor 10:13> Gud ger oss alltid kraft att stå fasta i tron.

 • Andens svärd: Svärdet är vårt offensiva vapen. Genom att använda svärdet dvs Bibeln kan vi vinna seger över mörkrets makter. När Jesus blev frestad av satan citerade Han bibelord och satan var tvungen att ge vika. <Matt 4:1-11> På samma sätt kan vi använda Guds Ord och vinna seger. Bibeln är ett kraftfullt vapen som är skarpare än ett dubbelslipat svärd och är lika kraftfullt som en hammare som krossar sönder klippor. <Heb 4:12, Jer 23:29> Det är kraft i Guds Ord! Använd därför svärdet och ta dig tid och beväpna dig med Herrens Ord varje dag.


  HÄMTA   STYRKA   HOS   HERREN!
  Det är mycket viktigt att man i stridens hetta tar sig tid och be! <Ef 6:18> Utan kontakten med vår General har vi ingen chans att vinna seger. Vi behöver ta oss tid med Gud och hämta vår styrka från Honom, från Hans oerhörda kraft. <Ef 6:10> I oss själva är vi rätt kraftlösa, därför behöver vi hämta vår styrka från Herren. Kämpar man i egen kraft blir man fort utsliten och trött. Men hämtar man istället sin styrka hos Herren och tar sig tid att läsa Bibeln och be får man kraft att kämpa den goda kampen och stå upp för Jesus och göra det Han kallar oss till.BE   FÖR   CHRISTIAN   RIVEL!
Christian Rivel (Narnia, Rivel Records) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss! Låt oss därför be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.

Christian har även flera intressanta projekt på gång som han behöver förbön för. Ett av dem är Divinefire. Be att många ska finna Gud genom denna cd och att den ska få vara ett redskap för att dra många kristna närmare Gud. Be också för Audiovisions skiva. Christian har genom detta album fått vittna för många ofrälsta musiker om den levande Gud han tror på. Be att Gud ska fortsätta sitt verk i dessa personers liv så att de grips av en allt starkare längtan efter att lära känna Gud. Be att skivan överhuvudtaget ska bli till stor välsignelse och få hjälpa många till tro på Gud.


METALBIBELN
Arbetet med MetalBibeln går framåt och de första 10 sidorna av 80 är nu helt klara. Så gott som alla vittnesbörd har också kommit in så nu är det framförallt layoutarbetet som är kvar. Planen är att metalbibeln ska vara tryckt i tid för Bobfest 2005.

MetalBibeln kommer förutom Nya Testamentet på ett modernt enkelt språk (Levande Bibeln) även innehålla vittnesbörd av Nicko McBrain (Iron Maiden), Tommy Aldridge (Whitesnake), Rob Rock, Steve Rowe (Mortification), Ken Tamplin, Christian Rivel (Narnia), Simon "Pilgrim" Rosén (Crimson Moonlight), Torbjörn Weinesjö (Veni Domine), Karl Walfridsson (Pantokrator), Pastor Bob Beeman, Carl Johan Grimmark (Narnia), Ted Kirkpatrick (Tourniquet) och många fler.


METALBIBELN    KAN    FÖRBESTÄLLAS!
Det går bra att redan nu förbeställa MetalBibeln nu så får du den direkt den är tryckt. MetalBibeln kommer kosta 100 Kr styck (plus porto) och om du beställer minst 10 ex kostar de 80 Kr styck (plus porto). Tanken är att vi kristna ska köpa så många metalbiblar som möjligt som vi sen kan dela ut gratis till ofrälsta runtomkring oss. MetalBibeln kostar 100 Kr styck (plus porto) och om du beställer minst 10 ex kostar de 80 Kr styck. (plus porto).

MetalBibeln kan beställas från http://www.metalbibel.nu Där kan du också läsa mer om MetalBibeln och se hur omslag och baksida kommer se ut.

Om du vill stötta MetalBibeln ekonomiskt kan du sätta in din gåva på mitt postgiro 614 21 05-3. Skriv "till Metal-Bibeln" på postgiroblanketten.


BE   FÖR   METALBIBELN
Det behövs mycket bön för att detta projekt ska gå i hamn. Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att leda arbetet med Metal-Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be för Roul Åkesson och de andra på Bible For The Nations som jobbar med layouten på sidorna. Be att Gud ska inspirera och leda dem i detta arbete och att hela MetalBibeln ska bli det Gud har tänkt. Be också för alla andra som jobbar med metalbibeln. Be att Gud ska inspirera varje person och fylla alla med vishet att göra allting på bästa sätt.

Be att de som skriver vittnesbörd ska ha ett vidöppet sinne för Gud och att det de skriver ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metal-Bibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta. Be också att varje krona som behövs för att trycka Biblarna ska komma in i god tid innan det är dags att trycka.


BOBFEST   2005
Europas största kristna metalfestival Bobfest kommer gå av stapeln 11-13 mars 2005. Medverkande band är Veni Domine, Renascent, Inevitable End, Virgin Forest, Grace Will Fall med flera. Klara talare är Pastor Bob Beeman och Pastor Christian Kastö.

Be att festivalen ska bli allt det Gud har tänkt. Be för oss arrangörer att Gud ska fylla oss med vishet och att vi ska vara öppna för Guds ledning. Be att hela festivalen ska bli det Gud har tänkt och att alla som kommer dit ska få möta Gud på det sätt dem behöver. http://www.bobfest.org  AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be för Heartcry.Be att deras nya cd ska nå ut till många och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.

 • Be för Laudamus.Bandet kommer nu i vinter mixa färdigt skivan Unlimited Love. Be att bandmedlemmarna ska vara öppna för Guds ledning och att skivan ska bli allt det Gud har tänkt. vå bonusspår. Be att skivan ska få beröra både frälsta och ofrälsta och bli ett redskap för att hjälpa många till tro på Gud och till att dra kristna närmare Gud. Be också att bandmedlemmarna ska fyllas med vishet att fatta de rätta besluten enligt Herrens vilja. http://www.laudamus.se

 • Be Crimson Moonlight.Be att deras nya skiva ska få beröra de som lyssnar så att många genom denna cd finner Gud. Be också att den ska få beröra de som lyssnar så att många genom denna cd finner Gud. Be också att den ska bli till välsignelse för många kristna och ge både styrka, tröst och inspiration. Be att skivan ska nå ut till många och bli till stor nytta för Herrens rike. http://www.crimsonmoonlight.com

 • Be för Taketh. De kommer spela in sin första fullängdsskiva nu i vinter. Be att den ska bli det Gud har tänkt och att den ska bli till stor välsignelse för Herrens rike. www.taketh.se

 • Be för Divinefire. De planerar att inom kort spela in en video för att nå ut på TV i Japan, Sverige med flera länder. Be att videon ska bli av högsta kvalitet och bli ett redskap för att nå många med evangeliet. http://www.divinefire.net

 • Be för Narnia.Be att det ska gå bra med inspelning och mixning av nya skivan. Be att den ska bli det Gud har tänkt och få hjälpa många till tro, nå ut till många samt bli till uppmuntran och välsignelse för de redan frälsta. Be också att deras live-dvd ska få beröra många och vara ett redskap för att hjälpa många till tro. http://www.narniaworld.com

 • Be för Metaltraktaten. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom den. Be att traktaten ska bli till stor nytta för Herrens rike och ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller.

 • Melodiska Metalbandet Harmony kommer spela in en ny platta nu i vinter. Be att inspelning och mixning ska lyckas väl och att skivan ska bli det Gud har tänkt och att cdn ska bli till stor välsignelse. http://www.harmonymetal.net

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

 • Be för Leviticus. Be att deras cd/dvd "Live At Bobfest 2003" ska få bli till stor välsignelse och vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Herrens vägar. Be också att det ska gå bra med inspelning och mixning av deras nya studioplatta och att skivan blir allt det Gud har tänkt. Be att många genom denna cd ska finna Jesus. http://www.leviticus.se

 • Rivel Records har fått profan distribution via Soundpollution. Be att detta ska leda till att många upptäcker de kristna banden, checkar in texterna och bli frälsta. Be att Gud ska använda dessa skivor på ett mäktigt sätt för att hjälpa många till tro på Jesus. Be också att skivorna ska bli till stor välsignelse och hjälp för alla som redan är frälsta. http://www.rivelrecords.com

 • Be för Veni Domines nya skiva Album of Labour. Be att många via denna cd ska finna Jesus. Be även att många som redan är frälsta ska bli uppbyggda i tron och dras närmare Jesus som en frukt av denna skiva. http://www.venidomine.com

 • Be för Endtime Productions och Rivel Records Be att skivorna som de släpper ska nå många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Samuel Durling och Christian Rivel, som leder dessa skivbolag, att dem ska vara öppna för Guds ledning så att dem kan leda skivbolagen vidare dit Gud vill.

 • Fortsätt också be för den kristna Metal - listan Metal Countdown, att den ska bli det som Gud har tänkt och att vi ska få se allt större frukt genom vårt radioarbete. Be att allt fler hårdrockare ska börja lyssna på våra program och också ta till sig budskapet. Fortsätt också be att Jonas, som varit en av producenterna, ska komma tillbaka till tron. Be också att det kristna metal - programmet Metal Radio ska bli det Gud har tänkt. Be att allt fler av våra lyssnare ska vända om till Jesus.

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Devotion är en svensk Metaltidning. Be att den ska bli till stor välsignelse och få hjälpa många till tro på Kristus. http://get.to/DevotionHardMusicMagazine

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna rock/metaltidningen Noizegate. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Narnia, Crimson Moonlight, Pantokrator med flera grupper som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal-distributören Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.


GÅ  GÄRNA  ÖVER  TILL  E-MAIL
En praktisk sak som sparar mig både tid och pengar är om fler går över till e-mail så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet via e-mail istället. Vill du få nyhetsbreven via e-mail är det bara att du hör av dig och meddelar mig vilken adress du har så skickar jag via e-mail framöver.


T - SHIRT
Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL, L och M. T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typ Därför är du alltså msnittet Algerian. Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t - shirt Vill du beställa den är det bara att sätta in 140 Kr på postgiro 614 21 05-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på postgiro-blanketten.


HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD
Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och fax och e-mail står längst ned på sidan.

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda postgiro 614 21 05 - 3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).

Nästa nyhetsbrev kommer i februari/mars Till dess - Keep your focus on JESUS 'n' keep on Rocking 4 the ROCK!


PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Nederstavägen 1
137 55 Tungelsta

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |