PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  3  -  2006


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Undervisningen handlar denna gång om att gå den extra milen så ofrälsta runtomkring oss verkligen ser Jesus genom oss. Nästa nyhetsbrev kommer i februari. Tills dess skulle jag vilja önska dig en skön vinter och Guds välsignelse.

In His Service
JohannesKALLADE   ATT    VARA   TJÄNARE   OCH   INTE   EGOISTER!
I världen hyllas egoism, men som kristna är vi kallade att vara annorlunda och älska vår nästa lika mycket som oss själva. <Matt 19:19, 22:39, Mark 12:31> Vi är kallade att betjäna våra medmänniskor med Guds kärlek. Vi är kallade att gå den extra milen, att göra det lilla extra så ofrälsta runtomkring oss verkligen ser Jesus genom oss. <Matt 5:41, 5:16, 20:26, Mark 10:43> Jesus tog sig tid med människor och visade dem verkligen Guds kärlek i praktiken. Det var inte bara ord utan Han tog sig verkligen tid med människor, oavsett vilka de var. Han lyssnade på dem och hjälpte dem praktiskt. Ofta var de personer som Jesus hjälpte personer som många föraktade och såg ned på.


ATT    OSJÄLVISKT GÖRA   DET   LILLA   EXTRA   =    VISA   GUDS   KÄRLEK
Jesus har gett oss ett exempel att följa. Vi är alla kallade att visa Kristi kärlek i praktiken och inte bara i ord! Vi är Guds ambassadörer och Guds Ande bor i oss och Han har fyllt oss med kraft att med våra liv peka på att Jesus är en verklighet. <2 Kor 5:20, 1 Kor 6:19, Apg 1:8> Ett bra sätt att göra detta på är just genom att osjälviskt göra det lilla extra för våra medmänniskor, så folk omkring oss ser Guds kärlek i praktiken. Att hjälpa och betjäna våra medmänniskor med Kristi kärlek är ett av våra största kall som kristna för då visar vi verkligen att vi är lika Kristus som osjälviskt betjänade människor och till och med var villig att ge sitt liv för oss. <Mark 10:43-45>

Genom att praktiskt gå den extra milen och göra det lilla extra för våra med-människor kommer de ganska snart att undra varför vi är annorlunda och varför vi visar dem så mycket kärlek. Då kommer de också förstå att det vi funnit är något äkta och då får vi också ett gyllene tillfälle att berätta om vår tro. <Matt 5:16> Så låt oss alla göra allt vi kan för att både betjäna våra medmänniskor med Guds kärlek och berätta för dem om Jesus, så att vi får med så många som möjligt till himmelen och en dag får höra Gud säga: "Väl gjort du trogne tjänare. Välkommen in i min härlighet." <Matt 25:21>


6700   METALBIBLAR   GICK   ÅT   PÅ   SWEDEN   ROCK!!
Metalbibeln gjorde återigen stor succé på Sweden Rock Festival där drygt 20 000 hårdrockare vara samlade. I år var vi totalt 20-25 personer som var med i evangeli-sationssatsningen och vi fanns på tre olika platser på området. Vi hade satt upp skyltar om att metalbibeln var gratis och sedan kom det fram massor av intresserade som ville ha den. Det var en sådan hunger efter metalbiblarna att vi knappt hann ta bort plasten från biblarna och lägga dem på bordet förrän de gått åt!

Totalt gick det åt 6700 metalbiblar under festivalen, vilket innebär att var tredje besökare fick en metalbibel!

Ett bibelord som stämmer bra in med det vi fick se på Sweden Rock är <Amos 8:11> där det står att Gud kommer sända en hunger efter Guds Ord. Det fick vi verkligen se i praktiken på Sweden Rock!

Medan vi delade ut biblar fick vi också flera djupa samtal om kristen tro och fick vittna för många. En nyckel till att det gick så bra med satsningen på Sweden Rock var att det var så många som bad för oss. Det kändes starkt att vi hade ett massivt bönestöd i ryggen och jag vill verkligen tacka för alla era förböner. De har betytt enormt mycket! En annan nyckel till framgången är att metalbibeln verkligen relaterade till de som var där. Många som aldrig skulle gett bibeln en chans annars ville absolut ha metalbibeln eftersom den relaterade till dem.

Det gick fantastiskt bra med satsningen på Sweden Rock och jag vill verkligen tacka Gud och ge Honom all ära för allt som Han gjorde under festivalen.


METALBIBELN   PÅ   HULTSFRED,   GATES OF METAL   OCH   METALEXPOT
Metalbibeln spreds även på Hultsfred, Gates of Metal och Swedish Metal Expo med flera festivaler. På Hultsfred gick det åt hela 2700 metalbiblar! På Gates of Metal vigde Pastor Christian Kastö ett hårdrockspar på scenen och de fick lämpligt nog en metalbibel som brölloppsgåva. På Swedish Metal Expo fick jag prata med flera nyckelpersoner i metalvärlden och som ett resultat av detta blev det inslag om metalbibeln i hårdrocksprogrammet Dist på P3 samt en halvsida om metalbibeln i novembernumret av Sweden Rock Magazine. Amen! Underbart verkligen vilka möjligheter som Gud öppnat.


20 000   METALBIBLAR   HAR   GÅTT   ÅT    PÅ   1,5   ÅR!
Som jag skrev i förra nyhetsbrevet gjordes en nytryckning av metalbibeln på 10 000 exemplar i slutet av maj. Alla dessa är nu slut! Detta betyder att det gått åt hela 20 000 metalbiblar på endast 1,5 år! Amen! Detta är mycket mer än jag nån'sin vågat hoppas. Eftersom metalbiblarna tagit slut har vi redan tryckt 10 000 nya.

Men detta är bara början! För nu satsar vi stenhårt på att översätta metalbibeln till nya språk så att den kan nå ut till så många länder som möjligt. Vi jobbar redan med översättningar till engelska, portugisiska, spanska, tyska och holländska. När dessa översättningar är klara kommer vi sen att fortsätta och ta språk efter språk allt eftersom Herren leder. Så vi har bara börjat…


METALBÖNEN   PÅ   NYHEM
För tionde året på raken samlades vi för den årliga metalbönen på Nyhemsveckan. Vi bad för väckelse i Sveriges metalvärld i allmänhet och för böneämnen som rör detta i synnerhet och det blev även personlig förbön för de närvarande banden. Det var en både stark och givande bönesamling med ca 40-50 personer samlade.


BE   FÖR   CHRISTIAN   RIVEL
Christian Rivel (Narnia, Divinefire, Rivel Records) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss! Låt oss därför be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.


BE   FÖR   METALBIBELN
Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att leda arbetet med Metal-Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson och Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i kommande upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt.

Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu

Be att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metal-Bibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta. Be också att arbetet med att översätta metalbibeln till engelska, portugisiska, spanska, holländska och tyska ska gå snabbt framåt och lyckas väl och att översättningarna blir allt det Gud har tänkt.


BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   METALBIBELN
Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.  AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be för Majestic Vanguard. Be att deras skiva Beyond The Moon ska få nå ut till många och att många genom den ska finna Jesus. Be också att den ska få bli till välsignelse för många kristna och dra många närmare Kristus. http://www.majesticvanguard.net

 • Be för Shadows of Paragon. Be att Gud ska inspirera och leda dem och att de ska få bli till stor välsignelse för Guds rike. http://www.shadowsofparagon.com

 • Be för Pantokrator. Be för deras nya skiva Aurum. Be att den ska bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska få bryta många fördomar och hjälpa många till tro på Kristus. http://www.pantokrator.com

 • Be för Hero och deras cd Bless This Nation. Be att den ska få hjälpa många till tro på Kristus och även uppmuntra och inspirera många kristna. http://www.heroesplace.com

 • Be för Divinefire. Be att deras videos ska vara redskap för att nå många med evangeliet. Be specifikt att de ska börja sändas i programmet plektrum på ZTV. Be också att deras nya skiva Into A New Dimension ska få beröra människor på djupet, leda många till tro och även inspirera många kristna och dra dem närmare Gud. http://www.divinefire.net

 • Be för Narnia. Be att deras skivor "Enter The Gate" och "At Short Notice…Live in Germany" ska få hjälpa många till tro, nå ut till många samt bli till uppmuntran och välsignelse för många kristna. http://www.narniaworld.com

 • Be för Metaltraktaten. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom den. Be att traktaten ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller.

 • Melodiska Metalbandet Harmony håller på att spela in en ny platta. Be att inspelning och mixning ska lyckas väl och att skivan ska bli det Gud har tänkt och att cdn ska bli till stor välsignelse. Be också att Gud ska leda dem till rätt skivbolag. http://www.harmonymetal.net

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden. Be för Veni Domines skiva 23:59. Be att många via denna cd ska finna Jesus. Be också att den ska få uppmuntra och inspirera många kristna.http://www.venidomine.com

 • Be för Admonishs nya cd. Be att den ska få beröra människor och få vara ett redskap för att leda många till tro på Gud. http://www.admonish.org

 • Be för Crimson Moonlights nya cd. Be att deras nya cd ska bli till stor välsignelse och att Gud ska inspirera och leda bandet framåt efter sin plan och lägga ned sina tankar och idéer i deras hjärtan. http://www.crimsonmoonlight.com

 • Be för Endtime Productions och Rivel Records Be att skivorna som de släpper ska nå många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Samuel Durling och Christian Rivel, som leder dessa skivbolag, att dem ska vara öppna för Guds ledning så att dem kan leda skivbolagen vidare dit Gud vill.

 • Fortsätt också be för den kristna Metal - listan Metal Countdown, att den ska bli det som Gud har tänkt och att vi ska få se allt större frukt genom vårt radioarbete. Be att allt fler hårdrockare ska börja lyssna på våra program och också ta till sig budskapet. Fortsätt också be att Jonas, som varit en av producenterna, ska komma tillbaka till tron. Be också att det kristna metal - programmet Metal Radio ska bli det Gud har tänkt. Be att allt fler av våra lyssnare ska vända om till Jesus.

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna rock/metaltidningen Noizegate. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Narnia, Crimson Moonlight, Divinefire, Pantokrator med flera grupper som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal-butiken Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.


GÅ  GÄRNA  ÖVER  TILL  E-MAIL
En praktisk sak som sparar mig både tid och pengar är om fler går över till e-mail så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet via e-mail istället. Vill du få nyhetsbreven via e-mail är det bara att du hör av dig och meddelar mig vilken adress du har så skickar jag via e-mail framöver.


T - SHIRT
Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL, L och M. T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typ Därför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 140 Kr på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.


HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD
Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och fax och e-mail står längst ned på sidan.

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda postgiro 614 21 05 - 3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).

Nästa nyhetsbrev kommer i vinter Till dess - Stay focused on JESUS 'n' keep on Rocking For the ROCK!


PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Nederstavägen 1
137 55 Tungelsta

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |