PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  3  -  2007


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Denna gång handlar undervisningen om lydnad och olydnad och vikten av att följa Gud och göra Hans vilja. För det är bara när vi lyder Gud som vi blir riktigt tillfredställda och får ut det mesta av livet och kommer in i allt det underbara Han har planerat för oss.

Nästa nyhetsbrev kommer februari/mars. Tills dess skulle jag vilja önska dig en skön vinter och Guds välsignelse.

In His Service
Johannes
LYDNAD   OCH   INTE   OFFER!
Gud är inte ute efter våra pengar eller prestationer utan efter vårt hjärta. Det viktigaste är inte hur mycket vi gör för Gud utan att vi lyder Honom och älskar Honom. <1 Sam 15:22> Älskar vi Gud kommer vi också att göra Hans vilja. Det blir helt enkelt en naturlig följd av att vi älskar Gud. <1 Joh 5:2-4, Joh 14:15>

Det är också enormt viktigt att vi tar oss tid med Gud personligen och inte fastnar i aktiviteter och prestationer vi gör för Gud. Visst är det underbart att tjäna Gud, men det får ändå inte gå ut över våra personliga stunder med Gud! För försummar man dessa stunder har man missat det viktigaste och har snart inte heller något att ge ut. <Luk 10:38-42> Då är risken stor att det kristna livet blir tungt och jobbigt och att man blir utbränd. Det är inte så Gud vill att det ska vara! Vi behöver så väl ta oss tid med Gud för endast Han är källan med det levande vattnet, som vi är helt beroende av.

När man söker Gud och tar sig tid med Honom blir det också mycket lättare att höra Hans röst och förstå vad som är Guds vilja. Så att ta sig tid att umgås med Gud är helt enkelt en förutsättning för att vi ska kunna veta vad som är Guds vilja.OLYDNAD   LEDER   TILL   ELÄNDE  
Vi får aldrig ta lätt på att lyda Gud. För olydnad får alltid konsekvenser! Ibland väldigt svåra konsekvenser. Framförallt leder olydnad till att Gud blir bedrövad och att Hans närvaro och välsignelse försvinner från våra liv. Olydnad är också en form av synd och om vi lever i synd leder det till att Gud inte hör våra böner. <Jes 59:2> I Bibeln finns flera exempel på vilka svåra konsekvenser olydnad kan leda till. Några exempel på detta finns att läsa i <Jos 7:1-26, 1 Sam 13:1-14, 15:1-23>LYDNAD   LEDER   TILL   VÄLSIGNELSE
Att lyda Gud är inte alltid lätt, men det är alltid värt det i långa loppet. Om vi kämpar trons goda kamp leder det alltid till seger och välsignelse till sist, även om vägen dit kan vara kantad av törnen. Vi kommer att segra därför att Gud är med oss och Han är alltid större än det vi möter. <1 Tim 6:12, Heb 11:1-12:4, 1 Kor 15:57-58, 1 Joh 4:4, 5:4-5, Heb 13:5> Framförallt kan vi räkna med att Gud är med oss och hjälper oss när vi lyder Honom. Att följa Gud ger oss också verklig glädje och tillfredställelse på djupet.BERÄTTELSEN   OM   JONA
Berättelsen om Jona visar tydligt vilka konsekvenser lydnad och olydnad har. Gud kallade Jona att predika för folket i Nineve (som var ett fiendefolk) och mana dem att omvända sig.

Men Jona var olydig och ville inte lyda Gud, så istället för att åka till Nineve gick han åt motsatt håll och åkte iväg i en båt ut på havet. Men då blev det en fruktansvärd storm och båten höll på att sjunka. Sedan kastade de andra på båten Jona i havet och en stor fisk svalde honom. Sedan var Jona i tre dygn i fiskens buk bland halvruttna matrester och fiskslem. Allt detta hände på grund av Jonas olydnad. <Jon 1:1-2:1>

Men Jona omvände sig och bestämde sig för att lyda Gud. Då befallde Gud fisken att spotta upp Jona på land. Sedan gick Jona och predikade för folket i Nineve. Och folket, hela 120 000 personer omvände sig! Allt detta tack vare att Jona var lydig Gud. <Jon 2:2-3:10>GUD   VILL   FÖRLÅTA   OCH    UPPRÄTTA!
Har du varit olydig mot Gud är det nu hög tid att vända om från din olydnad och synd. Om du gör detta och menar allvar har Gud lovat att Han ska förlåta. Bibeln säger ju att "Den som döljer sina överträdelser, honom går det inte väl; men den som bekänner och överger dem, han får barmhärtighet." <Ord 28:13> Skriften säger också att "om vi bekänner våra synder är Han (Gud) trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet". <1 Joh 1:9> Om du därför bekänner din synd inför Gud och omvänder dig, så kommer Gud och förlåta dig och ge dig en ny fräsch start i ditt liv.

Genom att vandra med Gud och älska Gud och lyda Honom kommer du också komma in i allt det underbara Gud har planerat för dig.BE   FÖR   CHRISTIAN   RIVEL
Christian Rivel (Narnia, Divinefire, Rivel Records) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss!Christian går nu också genom en jobbig period i sitt liv. Be att Gud ska uppmuntra, trösta, stödja och ge honom ny inspiration och glädje.

Låt oss också be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.BE   FÖR   METALBIBELN
Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att leda arbetet med Metal-Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson och Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i kommande upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt.

Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu

Be att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metal-Bibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta.METALBIBELN   TRYCKT   PÅ   HOLLÄNDSKA!
Metalbibeln är nu också tryckt på holländska. Be att den ska bryta många fördomar och få hjälpa många holländare till tro på Jesus.BE   FÖR   DE   NYA   ÖVERSÄTTNINGARNA
Det behövs mycket förbön när det gäller översättningarna av Metalbibeln till nya språk så att dessa översättningar blir allt det Gud har tänkt. Be att alla som jobbar med dessa översättningar ska fyllas med både vishet och inspiration. Be också att vi ska få in alla pengar som behövs så vi kan trycka. Be att hela arbetet med att översätta Metalbibeln till engelska, portugisiska, spanska, italienska, slovakiska, finska, danska och tyska ska gå snabbt framåt och lyckas väl.BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   METALBIBELN
Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.  AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be för Majestic Vanguard. Be att deras skiva Beyond The Moon ska få nå ut till många och att många genom den ska finna Jesus. Be att den ska få bli till välsignelse för många kristna och dra många närmare Kristus. Be också att Gud ska leda dem i kontakt med rätt sångare som både brinner för Jesus och passar perfekt in i bandet. http://www.majesticvanguard.net

 • Be för Shadows of Paragon. Be att Gud ska inspirera och leda dem och att de ska få bli till stor välsignelse för Guds rike. Be också att bandmedlemmarna ska fyllas med vishet och att inspelningen av deras första fullängdare ska bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska få tala in i mångas situation och få hjälpa många till tro på Gud. http://www.shadowsofparagon.com

 • Be för Laudamus Be att Gud ska ge dem ny inspiration och vishet att gå vidare med bandet efter Guds vilja. http://www.laudamus.se

 • Be för Divinefire. Be att deras videos ska vara redskap för att nå många med evangeliet. Be också att deras nya skiva Farewell ska bli det Gud har tänkt. Be att bandmedlemmarna ska fyllas med vishet och vara öppna för Guds ledning. Be att både inspelning och mixning ska bli av högsta klass både musikaliskt och andligt. Be också att skivan ska få beröra människor på djupet, leda många till tro och även inspirera många kristna och dra dem närmare Gud. http://www.divinefire.net

 • Be för Narnia. Be att deras nya samlingsskiva ska få hjälpa många till tro, nå ut till många och bli till uppmuntran och välsignelse för många kristna. Be också att deras konserter ska vara redskap för att leda många till tro på Gud. http://www.narniaworld.com

 • Be för Metaltraktaten. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom den. Be att traktaten ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller.

 • Be att inspelningen & mixningen av Harmonys nya cd ska lyckas väl. Be att den ska bli det Gud har tänkt och att den ska bli till stor välsignelse. http://www.harmonymetal.net

  Be för Veni Domines skiva nya skiva Tongues. Be att många genom denna cd ska finna Jesus och att den ska få uppmuntra och inspirera många kristna. http://www.venidomine.com

 • Be för Admonishs cd Insnärjd. Be att den ska få beröra människor och få vara ett redskap för att leda många till tro på Gud. Be också att bandmedlemmarna ska vara öppna för Guds ledning och att bandet ska bli det Gud har tänkt. http://www.admonish.org

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.

 • Fortsätt också be för den kristna Metal - listan Metal Countdown, att den ska bli det som Gud har tänkt och att vi ska få se allt större frukt genom vårt radioarbete. Be att allt fler hårdrockare ska börja lyssna på våra program och också ta till sig budskapet. Fortsätt också be att Jonas, som varit en av producenterna, ska komma tillbaka till tron. Be också att det kristna metal - programmet Metal Radio ska bli det Gud har tänkt. Be att allt fler av våra lyssnare ska vända om till Jesus.

 • Be för Endtime Productions och Rivel Records Be att skivorna som de släpper ska nå ut till många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Samuel Durling och Christian Rivel, som leder dessa skivbolag, att de ska vara öppna för Guds ledning så att de kan leda skivbolagen vidare dit Gud vill.

 • Be för Noomie Hector. Noomie fungerar som en resande pastor/rådgivare som hjälper många av de kristna metalbanden med råd, bönestöd m m. Be att Gud ska fylla henne med vishet i denna tjänst. Be också att Gud ska beskydda henne från allt ont. http://112pastor.dinstudio.se/

 • Be för Crimson Moonlight Be att Gud ska inspirera och leda bandet framåt efter sin plan och lägga ned sina tankar och idéer i deras hjärtan. Be också att inspelningen och mixningen av deras nya skiva ska lyckas väl och bli allt det Gud har tänkt. http://www.crimsonmoonlight.com

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna musiktidningen Noizegate. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Narnia, Crimson Moonlight, Divinefire, Pantokrator med flera grupper som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal-butiken Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.


GÅ  GÄRNA  ÖVER  TILL  E-MAIL
En praktisk sak som sparar mig både tid och pengar är om fler går över till e-mail så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet via e-mail istället. Vill du få nyhetsbreven via e-mail är det bara att du hör av dig och meddelar mig vilken adress du har så skickar jag via e-mail framöver.


T - SHIRT
Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL och L (M är slutsålda). T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typ Därför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 140 Kr på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.


HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD
Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och fax och e-mail står längst ned på sidan.

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda postgiro 614 21 05 - 3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).

Nästa nyhetsbrev kommer i februari/mars Till dess - Stay focused on JESUS 'n' keep on Rocking For the ROCK!


PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Nederstavägen 1
137 55 Tungelsta

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |