PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  3  -  2011


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Denna gång innehåller nyhetsbrevet bland annat upplyftande segerrapporter från Sweden Rock och Wacken samt info om Metalbönedagen 29:e oktober.

Sist men inte minst vill jag önska dig en riktigt skön Höst och Guds välsignelse.

In His Service
Johannes
3120   METALBIBLAR   GICK   ÅT   PÅ   SWEDEN   ROCK!
Metalbibeln gjorde återigen stor succé på Sweden Rock Festival där ca 33 000 hårdrockare var samlade!

Vi började med att inviga varje plats vi var på med bön och nattvard. Det är kraftfullt att fira nattvard, för när vi firar nattvard proklamerar vi Kristi seger på korset och då måste mörkrets makter ge vika, för de vet att Jesus har besegrat dem.

I år gick det åt 3120 Metalbiblar på Sweden Rock, vilket är fantastiskt bra eftersom det innan årets festival distribuerats totalt 25 000 exemplar. Totalt sedan 2005 har det nu alltså gått åt ca 28 000 exemplar, bara på Sweden Rock! Amen. Soli Deo Gloria. I år hade vi också en bön- och psalmbok och av den gick det åt 2200 exemplar. Vi fick också många bra samtal och flera blev också frälsta. Amen!

Fienden gillade dock inte att vi var där så han skickade sin elitstyrka från ett av de ledande sataniska metalbanden till oss. De var mycket arga och hatiska och en ond atmosfär följde med dem. Bandets ledare sa hur mycket de hatade oss och slet bland annat sönder en metalbibel och försökte hota och skrämma oss på allt sätt och vis. När de sedan skulle gå därifrån ropade jag till deras ledare att "Jesus är i alla fall den starkare". Då vacklade han till kraftigt och höll nästan på att trilla. (Demonerna i honom kände av kraften i Jesu namn eftersom de vet att Jesus har besegrat dem. )

Lite senare under festivalen fick jag förmånen att hämta en kartong metalbiblar till Strypers spelning. När jag sedan lämnade biblarna till vakterna och sa att de skulle till Strypers scen såg jag helt plötsligt ett bekant ansikte. För bara ca 15 meter från mig stod han som hotat oss tidigare och hörde att Metalbiblarna nu också skulle spridas från scenen! Gud har verkligen humor och en perfekt timing! :-)

Stryper spelade som sagt på årets festival och gjorde en fantastisk spelning med Jesus i centrum. Vid introt till deras extra nummer skrek de 8000 - 9000 i publiken i korus (av vilka de flesta inte var kristna) "To Hell With The Devil, To Hell With The Devil, To Hell With The Devil, To Hell With The Devil" och markerade tydligt att de inte ville ha med djävulen att göra. Det var en kraftig proklamation och jag kände starkt att någonting bröts i andevärlden.

Konserten avslutades med att sångaren Michael Sweet bad att de som inte kände Jesus skulle upptäcka honom och ta emot Honom som sin Frälsare. Medan han bad kom också solen fram och började skina.

Gud gjorde verkligen storverk under årets festival och det ger jag Honom all ära för! Vill också passa på och tacka för dina och alla andras förböner. De är ovärderliga och betyder mer än du anar.METAL   SANCTUARY  -  NÄTVERK   &   FRISTAD   I   METALVÄRLDEN!
Metal Sanctuary är en ideell förening/nätverk, som har bildats för att vara ett ljus i mörkret i hårdrocksvärlden. Föreningen vill vara en fristad för kristna hårdrockare, där de kan känna sig hemma och växa andligen samt där nyfrälsta hårdrockare kan växa i tron och bli bevarade. Metal Sanctuary verkar också för att både göra, underlätta och inspirera till gemensamma evangelisationssatsningar i metalvärlden. Föreningen har även ett metal-lovsångsband. www.metalsanctuary.se

Be att Gud ska få leda Metal Sanctuary framåt efter sin plan och att föreningen ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar.BE   FÖR   CHRISTIAN   LILJEGREN
Christian Liljegren (ex-Narnia, Divinefire, Rivel Records, Audiovision m m) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss!

Låt oss också be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.BE   FÖR   METALBIBELN
Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att leda arbetet med Metal-Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson, Simon Manfredsson och Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i kommande upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt.

Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu

Be också att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metalbibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta.ENGELSKA   OCH   TYSKA   METALBIBELN   ÄR   NU   TRYCKTA!
Äntligen är nu Metalbibeln tryckt på tyska och engelska! Amen. Be att de ska få bra distribution över hela världen och nå ut till många. Be att de ska få vara redskap för att bryta fördomar och hjälpa många till tro på Jesus. Vi siktar också på att trycka den spanska versionen innan året är slut. Be att arbetet som är kvar med den ska lyckas väl och att den ska bli allt det Gud har tänkt.METALBIBELN   GJORDE   STOR   SUCCÉ   PÅ   WACKEN!
Wacken är världens största metal festival med ca 80 000 metalheads från hela världen. I flera år har jag längtat efter att sprida Metalbibeln på Wacken, men det har inte varit Guds tid för detta förrän nu när Metalbibeln tryckts på engelska och tyska. Vi började satsningen med bön och nattvard på de platser vi var på. Vi tänkte också att vi satsar hårt direkt och hade med oss 10 000 tyska och 1000 engelska metalbiblar och tänkte att det blir nog lagom. Men Gud gör mer än vi anar och intresset var mycket större än vi anade! Det var nämligen en sådan hunger efter metalbiblarna så vi var tvungna att i all hast beställa dit 1000 till! Dessa gick också åt. Totalt distribuerades alltså 12 000 metalbiblar på Wacken! Amen, halleluja! Liksom på Sweden Rock satte vi upp skyltar med texten "Varsågod och ta en Metalbibel" och sedan kom de intresserade fram och tog ett exemplar. Vi gjorde också skyltar med texten "om du vill kan vi be och välsigna dig". Under festivalen kom sedan många och ville att vi skulle be för dem. Vi fick också många bra samtal. Det coolaste av allt var dock att flera blev frälsta! All ära till Gud.

Vill också passa på och tacka för dina och alla andras böner. De betyder mer än du anar! Be också att Gud ska fortsätta verka i alla som vi fick vittna för och i alla som tog med en metalbibel hem. Be också att de som blev frälsta ska bli bevarade i tron.
METALBÖNEDAG   I   STOCKHOLM   29   OKTOBER!
Bön är verkligen grunden för att Gud ska verka och utan bön händer inte ett smack! Hade vi inte haft så många som bett för oss hade exempelvis satsningarna på Sweden Rock och Wacken blivit fiaskon, garanterat. Bön är det som gör skillnaden och får Guds hand att börja verka.

I år samlar vi därför styrkorna och ber lördagen den 29 oktober. Kl 11:00 börjar dagen och sedan kommer vi varva bön med musik. Kl 19:00 avslutas dagen med konsert med Golden Resurrection, Hero och Pantokrator. Bönedagen arrangeras av nätverket Metal Sanctuary och äger rum i Rotebrokyrkan vid järnvägsstationen Rotebro. För mer information se www.metalsanctuary.se Välkommen att vara med!BE   FÖR   DE   NYA   ÖVERSÄTTNINGARNA
Be att hela arbetet med att översätta och ta fram Metalbibeln på portugisiska, spanska, italienska, slovakiska, finska, norska och danska ska gå snabbt framåt och lyckas väl. Be att översättningarna blir allt det Gud har tänkt. Be att alla som jobbar med dessa översättningar ska fyllas med både vishet och inspiration. Be också att vi ska få in alla pengar som behövs så vi kan trycka. Be även att den holländska metalbibeln ska få bryta många fördomar och få hjälpa många holländare till tro på Jesus.BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   ELLER   KÖPT   METALBIBELN
Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.  AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be för Golden Resurrection. Be att deras nya skiva ska nå ut till många, uppmuntra och styrka många i tron samt vara ett redskap för att leda många till tro på Jesus myspace.com/goldenresurrection

 • Be för Veni Domine. Be att inspelningen av deras nya skiva ska lyckas väl och bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska bli till stor välsignelse www.venidomine.com

 • Be för Divinefire. Be att bandmedlemmarna ska fyllas med vishet och vara öppna för Guds ledning. Be också att deras skiva Eye of the Storm ska få beröra människor på djupet, leda många till tro och även inspirera många kristna och dra dem närmare Gud. http://www.divinefire.net "

 • White Metal Shop är en kristen metalshop, som fokuserar på coola kors, bälten och annat coolt inom metal och goth. Be att Gud ska använda denna shop för att utbreda sitt rike och att den ska bli till stor välsignelse. http://www.whitemetalshop.se

 • Be för Metaltraktaten. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom den. Be att traktaten ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller.

 • Be att Heros nya skiva ska nå ut till många och vara ett redskap för att bryta fördomar och leda många till tro på Jesus. www.myspace.com/herosweden

 • Be för Admonish. Be att bandmedlemmarna ska vara öppna för Guds ledning och att bandet ska bli det Gud har tänkt. Be också att inspelningen av deras nya skiva ska lyckas väl och bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro på Jesus http://www.admonish.org

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.

 • Be för Ulterium Records och Liljegren Records Be att skivorna som de släpper ska nå ut till många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Emil Westerdahl och Christian Liljegren, som leder dessa skivbolag, att de ska vara öppna för Guds ledning så att de kan leda skivbolagen vidare dit Gud vill.

 • Be för Noomie Hector. Noomie fungerar som en resande pastor/rådgivare som hjälper många av de kristna metalbanden med råd, bönestöd m m. Be att Gud ska fylla henne med vishet i denna tjänst. Be också att Gud ska beskydda henne från allt ont.

 • Be för Crimson Moonlight Be att Gud ska inspirera och leda bandet framåt efter sin plan och lägga ned sina tankar och idéer i deras hjärtan. http://www.crimsonmoonlight.com

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna musiktidningen Noizegate. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Golden Resurrection, Crimson Moonlight, Divinefire, Pantokrator med flera grupper som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att behålla fokus samt hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal-butiken Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.


GÅ  GÄRNA  ÖVER  TILL  E-MAIL
En praktisk sak som sparar mig både tid och pengar är om fler går över till e-mail så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet via e-mail istället. Vill du få nyhetsbreven via e-mail är det bara att du hör av dig och meddelar mig vilken adress du har så skickar jag via e-mail framöver.


T - SHIRT
Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL och L (M är slutsålda). T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typ Därför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 148 Kr på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.


HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD
Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och fax och e-mail står längst ned på sidan.

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda postgiro 614 21 05 - 3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).

Nästa nyhetsbrev kommer i vinter. Tills dess - Stay focused on JESUS 'n' keep on Rocking For the ROCK!


PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Söderbyvägen 122
137 91 Västerhaninge

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |