PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  3  -  2013


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Undervisningen handlar denna gång om hur viktigt det är att vi uppmuntrar och stöttar varandra.

Till sist vill jag önska dig en riktigt skön Vinter och Guds välsignelse.

In His Service
Johannes

DÖD   OCH   LIV   HAR   TUNGAN   I   SITT   VÅLD

Bibeln säger att död och liv har tungan i sitt våld <Ord 18:21>. Vi kan alltså välja om vi vill tala positiva och läkande ord eller ord som sårar och bryter ned. Det är därför viktigt att tänka på vad vi säger för det påverkar personer runtomkring oss mer än vi anar.
ETT   UPPMUNTRANDE   ORD   KAN   VARA   SKILLNADEN   MELLAN   DÖD   OCH   LIV!

Vi lever i en hård värld och vi går alla igenom tuffa perioder när livet kan kännas riktigt tungt och jobbigt. Vi behöver därför uppmuntra och stötta varandra. Ett uppmuntrande ord betyder så mycket och kan vara helt ovärderligt! Det är inte heller alltid som vi vet vad våra vänner går igenom och ibland kan ett uppmuntrande ord bokstavligt talat vara skillnaden mellan liv och död i den personens liv.

Ordspråksboken säger att ett brutet mod tar märgen ur benen. <Ord 17:22> Ett brutet mod suger musten ur en helt enkelt. När man mår dåligt behöver man stöd och uppmuntran från vänner som bryr sig om och visar att de uppskattar en, för att få ny styrka och livsmodet tillbaks igen.
VARFÖR   ÄR   VI   KRISTNA   OFTA   SÅ   DÅLIGA   PÅ   ATT   UPPMUNTRA   VARANDRA??

En sak som jag funderat på länge är varför vi kristna ofta är så fruktansvärt dåliga på att uppmuntra varandra och visa att vi bryr oss om och uppskattar varandra?? Vi borde istället vara föredömen i att visa kärlek till varandra. Bibeln uppmanar oss ju att älska varandra på samma sätt som Jesus älskar oss. När vi gör det kommer folk inse att vi är Kristi lärjungar och att Jesus är en verklighet. <Joh 13:34-35>
UPPMUNTRA   VARANDRA   MEDAN   TID   ÄR!

Vi behöver alla bli mycket bättre på att uppmuntra varandra. Om du uppskattar någon säg det också till honom/henne, innan det är för sent! Allt för ofta väntar folk med att säga att de uppskattar någon tills det är för sent. Sedan på begravningen säger alla hur fantastisk personen varit. Men då är det så dags! Tänk ifall den personen istället fått höra vad han/hon betydde medan han/hon levde. Tänk vilken skillnad det kunde gjort i den personens liv... Låt oss därför uppmuntra varandra medan tid är. <Heb 3.13>
UPPMUNTRA   OFTA!

Vi behöver också uppmuntra varandra ofta. Bibeln uppmanar oss att uppmuntra varandra varje dag. <Heb 3.13>
METALBÖNEDAGEN   I   ÖREBRO

Årets metalbönedag blev en mycket kraftfull, givande och inspirerande dag! Vi bad för väckelse i metalvärlden, Metalbibeln, nyckelpersoner m m. Medverkande i år var bland andra Ulf Christiansson från Jerusalem, Metalpastorn Christian Kastö, Simon Ådahl och många andra. Det blev en mycket inspirerande bönedag med både bön, undervisning och nattvard. Dagen avslutades sedan med en konsert med banden Messenger och Simon Ådahl. Metalbönedagen (MPD) arrangerades av Metal Sanctuary och totalt var vi ca 60 - 70 personer samlade. MPD är alltid en höjdpunkt och en ljusglimt i höstmörkret och jag verkligen rekommendera alla att vara med på den. www.metalsanctuary.se
BE   FÖR   METALBIBELN

Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att fortsätta leda arbetet med Metal-Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson, Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i kommande upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt.

Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu
STORSATSNING   PÅ   ATT   SPRIDA   METAL  -  BIBLAR   DE   KOMMANDE   ÅREN!

I somras har över 25 000 Metalbiblar distribuerats på metalfestivaler! Amen, all ära till Jesus för det. Men vi slår oss inte till ro och låter oss inte nöjas med det utan nu satsar vi full fart framåt på att sprida metalbiblarna till många många fler! Under 2014 och 2015 kommer det därför att göras en storsatsning på att distribuera Metalbibeln på många fler metalfestivaler i Europa.

Vi gör detta för att vi verkligen vill se Guds rike gå fram med kraft i metal - världen så att många fler blir berörda av Gud och blir frälsta. Be att denna storsatsning ska lyckas väl och leda till att många finner Jesus. Be också att de rätta dörrarna ska öppnas samt att alla pengar för att finansiera detta kommer in.
BE   FÖR   ENGELSKA   OCH   SPANSKA   METALBIBELN

Tack vare att Metalbibeln nu finns på dessa världsspråk kan vi nå ut till enormt många metalheads över hela världen med budskapet om Jesus! Be att de engelska och spanska metalbiblarna ska få bra distribution över hela världen och nå ut till många. Be att de ska få vara redskap för att bryta många fördomar och hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   DE   NYA   ÖVERSÄTTNINGARNA

Be att hela arbetet med att översätta och ta fram Metalbibeln på ryska, portugisiska, italienska, slovakiska, finska, norska och franska ska gå snabbt framåt och lyckas väl. Be att översättningarna blir allt det Gud har tänkt. Be att alla som jobbar med dessa översättningar ska fyllas med både vishet och inspiration. Be också att vi ska få in alla pengar som behövs så vi kan trycka. Be även att den holländska, polska, tyska, danska och svenska metalbibeln ska få bryta många fördomar och få hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   ELLER   KÖPT   METALBIBELN

Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.

Be också att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metalbibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta.
BE   ATT   FLER   KRISTNA   METAL  -  BAND   FÅR   SPELA   PÅ   STORA   METALFESTIVALER

Ofta blir kristna metalband diskriminerade på grund av sin tro och får aldrig chansen att spela på de stora metal - festivalerna. Vi behöver därför be mycket mer aktivt att Gud ska öppna upp dörrar så att de kristna metalbanden får spela på de stora metalfestivalerna runtom i världen, så att Guds rike genom dem också kan spridas också från scenerna på de stora festivalerna. Be speciellt för arrangörer/bandbokare.

Vi kan också själva påverka! Vi kan visa att det finns ett intresse
för kristna metalband genom att gå in på festivalernas hemsidor och önska dem till t ex Sweden Rock och Wacken.
BE   FÖR   CHRISTIAN   LILJEGREN

Christian Liljegren (ex-Narnia, Divinefire, Rivel Records, Golden Resurrection m m) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss!

Låt oss också be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.
AKTUELLA   BÖNEÄMNEN

 • Be för Golden Resurrection. Be att deras skiva One Voice For The Kingdom ska få stort genomslag för Guds rike, få bra distribution över hela världen, uppmuntra och styrka många i tron samt vara ett redskap för att leda många till tro på Jesus. http://www.golden-resurrection.com

 • Be för Veni Domine. Be att mastringen av deras nya skiva ska lyckas väl och bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska bli till stor välsignelse www.venidomine.com

 • White Metal Shop är en kristen metalshop, som fokuserar på coola kors, bälten och annat coolt inom metal och goth. Be att Gud ska använda denna shop för att utbreda sitt rike och att den ska bli till stor välsignelse. http://www.whitemetalshop.se

 • Be för Metaltraktaten. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom den. Be att traktaten ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller. Be också att den snart ska kunna tryckas på engelska och bli till stor välsignelse också i den engelsktalande världen.

 • Be att Heros skiva Afterlife ska nå ut till många och vara ett redskap för att bryta fördomar och leda många till tro på Jesus. www.myspace.com/herosweden

 • Be för Metal For Jesus - skivan. Be att den ska bryta ny mark, nå ut till många och få stort genomslag för Guds rike i Metal - världen. Be att många genom denna skiva ska komma tillbaks till tron på Jesus igen. Be att Metal For Jesus - skivan ska få vara ett redskap både för att uppmuntra och inspirera många kristna i tron samt för att hjälpa många till tro på Jesus.

 • Be för Pantokrator. Be att deras nya skiva Incarnate ska få bra distribution. Be att den ska få vara ett redskap för att bryta fördomar och leda många till tro på Jesus www.pantokrator.com

 • Be för CMI (Christian Metalheads International). CMI är en förening som verkar för att utbreda Guds rike i Metalvärlden genom spridning av Metalbibeln, målinriktad bön m m. Be att CMI ska bli till stor välsignelse och få vara ett redskap för att hjälpa många till tro på Jesus och vidare på Guds vägar. www.christianmetalheadsinternational.com

 • Be för melodiska metalbandet Messengers skiva ska bli det Gud har tänkt. Be att den ska få hjälpa många till tro samt bli till uppmuntran och välsignelse för många kristna. www.messengerofficial.org

 • Be att Gud ska få leda Metal Sanctuary framåt efter sin plan och att föreningen ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar. www.metalsanctuary.se

 • Be för Admonish. Be att bandmedlemmarna ska vara öppna för Guds ledning och att bandet ska bli det Gud har tänkt. Be också att inspelningen av deras nya skiva ska lyckas väl och bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro på Jesus http://www.admonish.org

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.

 • Be för Ulterium Records och Liljegren Records Be att skivorna som de släpper ska nå ut till många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Emil Westerdahl och Christian Liljegren, som leder dessa skivbolag, att de ska vara öppna för Guds ledning så att de kan leda skivbolagen vidare dit Gud vill.

 • Be för Noomie Hector. Noomie fungerar som en resande pastor/rådgivare som hjälper många av de kristna metalbanden med råd, bönestöd m m. Be att Gud ska fylla henne med vishet i denna tjänst. Be också att Gud ska beskydda henne från allt ont.

 • Be för Crimson Moonlight Be att Gud ska inspirera och leda bandet framåt efter sin plan och lägga ned sina tankar och idéer i deras hjärtan. Be också att deras nya skiva ska bli det Gud har tänkt och att många genom den ska bli berörda av Gud. http://www.crimsonmoonlight.com

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna musiktidningen Noizegate Music. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Golden Resurrection, Crimson Moonlight, Pantokrator med flera band som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem och deras familjer, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att behålla fokus samt hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal-butiken Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.T  -  SHIRT

Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL och L (M är slutsålda). T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typ Därför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen

Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 148 Kr på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.
HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och e-mail står längst ned på sidan.
STÖDJA  EKONOMISKT

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda plusgiro
6142105-3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).
NÄSTA  NYHETSBREV

Nästa nyhetsbrev kommer i februari/mars. Tills dess - Stay focused on JESUS 'n' keep on Rocking For the ROCK!

PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Söderbyvägen 122
137 91 Västerhaninge

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |