PRAYER  WARRIORS


Matteus  18:19            Nr  3  -  2017


Var hälsad trogne soldat i Herrens armé! <2 Tim 2:3-4, Dom 6:12>

Nyhetsbrevet innehåller denna gång bland annat upplyftande seger - rapporter från sommarens Metalbibel - satsningar, info om Metal Prayer Day, Rainbow Rock och Metal Bible International m m.

Sist men inte minst vill jag önska dig en skön vinter och Guds välsignelse!

In His Service
Johannes

SOMMARENS   METALBIBEL   SATSNINGAR!

Under sommaren har Metalbibeln distribuerats både i Sverige och utomlands. På Sweden Rock gick det åt 500 ex. Coolt var också att det skedde flera heladeunder och viktigast av allt är att flera blev frälsta! På världens största Metal Festival Wacken i Tyskland gick det i år åt 6 500 ex och minst två blev frälsta!

Internationellt har Metalbibeln även spridits på bland andra festivalerna Hell Fest i Frankrike (90 ex), Into The Grave i Holland (500 ex) och Baroeg open Air i Holland (300 ex). Den har fått ett bra mottagande av många och har fått bryta fördomar och det har blivit många djupa samtal om Jesus.

All ära till Gud för vad Han gjort på dessa festivaler! Nu gäller det bara att vi fortsätter be att de som funnit Jesus blir bevarade och att de som fått med sig Metalbiblar hem läser dem och att Guds Helige Ande får beröra dem och hjälpa dem till en levande relation med Jesus.
METAL   BIBLE   INTERNATIONAL   -   NY   ORGANISATION   FÖR   METAL   MISSION!

Arbetet med Metalbibeln växer stadigt och det finns nu ett 20 - tal Metal Bibel stationer runtom i världen! Den är också utgiven på 11 språk och fler är på gång. För att kunna jobba mer effektivt med Metalbibeln och nå ut till många fler med den internationellt har därför jag och min fru Hulda startat upp organisationen Metal Bible International (MBI). www.metalbibleinternational.com
BE   FÖR   METAL   BIBLE   INTERNATIONAL!

Be för oss att vi ska vara öppna för Guds ledning och fyllas med vishet, så att MBI blir allt det Gud har tänkt. Be att Metal Bible International ska få vara ett redskap för att leda många till tro på Jesus över hela världen.
BE   FÖR   METALBIBELN

Be att Gud ska fylla mig med vishet och inspiration att fortsätta leda arbetet med Metal - Bibeln så att den blir allt det Gud har tänkt. Be att jag ska vara helt öppen för Guds vilja. Be också att Gud ska inspirera och leda Daniel Karlsson, Roul Åkesson med flera så att de kan göra layout, text och rubriker i nya upplagor och översättningar enligt Guds vilja så att utformningen av Metalbibeln blir det Gud har tänkt.

Be också för alla andra som jobbar och kommer att jobba med Metalbibeln att Gud ska fylla dem med inspiration och vishet att göra allting på bästa sätt. http://www.metalbibel.nu
BE   FÖR   ENGELSKA   OCH   SPANSKA   METALBIBELN

Tack vare att Metalbibeln nu finns på dessa världsspråk kan vi nå ut till enormt många metalheads över hela världen med budskapet om Jesus! Be att de engelska och spanska metalbiblarna ska få bra distribution över hela världen och nå ut till många. Be att de ska få vara redskap för att bryta många fördomar och hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   DE   NYA   ÖVERSÄTTNINGARNA

Be att hela arbetet med att översätta och ta fram Metalbibeln på portugisiska, grekiska, filipino, ungerska, italienska, slovakiska, finska och norska ska gå snabbt framåt och lyckas väl. Be att översättningarna blir allt det Gud har tänkt. Be att alla som jobbar med dessa översättningar ska fyllas med både vishet och inspiration. Be också att vi ska få in alla pengar som behövs så vi kan trycka.

Be även att den ryska,franska, bulgariska, holländska, polska, tyska, tjeckiska, danska och svenska metalbibeln ska få bryta många fördomar och få hjälpa många till tro på Jesus.
BE   FÖR   ALLA   SOM   FÅTT   ELLER   KÖPT   METALBIBELN

Be att Gud ska fortsätta sitt verk i alla som fått eller köpt en metalbibel. <Jes 55:11, Jer 1:12> Be att den ska läsas flitigt och att Guds Ord ska tala in i mångas situation och leda många till frälsning.

Be också att vittnesbörden i Metalbibeln ska få tala profetiskt rakt in i Bibelläsarnas situation. Be att Metalbibeln ska få bryta många fördomar och öppna upp många ögon så de ser ljuset från evangeliet och blir frälsta.
RAINBOW   ROCK   FESTIVAL  -  SVERIGES   KRISTNA   METAL   FESTIVAL!

Sveriges kristna metalfestival Rainbow Rock (som arrangeras av CMI) kommer gå av stapeln 6 - 7 April 2018 i Arena Satelliten, Sollentuna (Stockholm). Medverkande är bland andra Parakletos, Holy Blood, Northern Flame, Hilastherion, Flukt, Spyker, Peter 118, Veritas Infinita och många fler! Mer information om band, övernattning, biljetter med mera finns på http://www.rbr-festival.com
BE   FÖR   RAINBOW   ROCK   2018!

Be att Rainbow Rock 2018 (6 - 7 April) ska bli allt det Gud har tänkt och att många ofrälsta ska komma och bli berörda av Gud. Be också att alla kristna som kommer ska bli välsignade och inspirerade i tron. Be också att Jeanette, Henrik, Hulda och jag ska fyllas med vishet att arrangera festivalen på bästa sätt så att den blir allt det Gud har tänkt. http://www.rbr-festival.com
METAL   PRAYER   DAY!

Det är dags igen för Metal Prayer Day (som arrangeras av Metal Sanctuary) nu på lördag 171125 kl 13:00 i Pingstkyrkan Örebro. Det kommer bli kraftfull bön för hårdrocksvärlden, Metalbibeln m m. Detta är också en jättebra möjlighet för dig som spelar i något kristet metalband att få personlig förbön! Dagen avslutas sedan med konsert på kvällen med All For The King. http://www.metalsanctuary.org/
BE   FÖR   WHITE   METAL   CAFÉ!

I Stockholm har Henrik Larsson (ordförande i CMI) startat upp ett metal café på kristen grund! På cafét bjuds det både på gott käk och skön kristen metal i högtalarna. Dessutom finns White Metal Shop där med skivor och shirts m m. Cafét har öppet på lördagkvällar och finns numera på Lantgårdsvägen 98, Viby, Sollentuna.Be att Guds Ande ska dra många ofrälsta till detta café och att de ska få bli berörda av Gud. Be också om bra samtal, att fördomar ska brytas och att många ska få möta Gud på det sätt de bäst behöver. http://whitemetalshop.se/home/white%20metal%20cafe/index.html
BE   ATT   FLER   KRISTNA   METAL  -  BAND   FÅR   SPELA   PÅ   STORA   METALFESTIVALER

Ofta blir kristna metalband diskriminerade på grund av sin tro och får aldrig chansen att spela på de stora metal - festivalerna. Vi behöver därför be mycket mer aktivt att Gud ska öppna upp dörrar så att de kristna metalbanden får spela på de stora metalfestivalerna runtom i världen, så att Guds rike genom dem också kan spridas också från scenerna på de stora festivalerna. Be speciellt för arrangörer/bandbokare.

Vi kan också själva påverka! Vi kan visa att det finns ett intresse
för kristna metalband genom att gå in på festivalernas hemsidor och önska dem till t ex Sweden Rock och Wacken.
BE   FÖR   THE   ROCK!

The Rock är en nystartad kyrka som drivs av CMI (Christian Metalheads International).

Kännetecknande för denna församling är att det är en kyrka som inte ser till det yttre utan som älskar människor som de är oavsett utseende och bakgrund.

Namnet The Rock pekar på att Kristus är klippan som vi bygger våra liv på och som är grunden för allt vi gör.
Sedan är det också mycket Rock i kyrkan eftersom medlemmarna gillar tyngre musik. Be att The Rock ska bli allt det Gud har tänkt och få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar. http://www.christianmetalheadsinternational.com/therock.html
BE   FÖR   CHRISTIAN   LILJEGREN

Christian Liljegren (Narnia) står i en av frontpositionerna för Guds rike i Sveriges metalvärld och har därför mött mycket motstånd från mörkrets makter. Därför behöver han extra uppbackning i bön av oss!

Låt oss också be i Jesu namn att de förbannelser som riktats mot Christian ska falla platt till marken och inte kunna skada honom på något sätt. <Jes 54:17> Gud är den starkare och satan är en loser och när vi går emot honom i Jesu namn måste han ge vika! <Matt 28:18, Fil 2:9-11> Låt oss därför hålla Christian i bön och beskydda honom med våra böner.
AKTUELLA   BÖNEÄMNEN • Be för XT. Be att deras nya skiva Saved by the Blood får vara ett redskap för att leda många till tro. www.bjornstigsson.com/xt

 • Be för Narnia. Be att deras nya skiva ska få bra distribution och att många genom den ska finna Jesus. Be också att många kristna ska dras närmare Jesus genom den. http://www.narniatheband.com

 • White Metal Shop är en kristen metalshop, som fokuserar på coola kors, bälten och annat coolt inom extrem metal, goth och punk. Be att Gud ska använda denna shop för att utbreda sitt rike och att den ska bli till stor välsignelse. http://www.whitemetalshop.se

 • Be för Metaltraktaten. Den är skräddarsydd för att ge till nyfrälsta hårdrockare för att ge dem grunderna i kristna tron så att de lättare kan växa i tron och bli bevarade. Den passar perfekt att ge till de som funnit Jesus genom Metalbibeln etc. Be att många hårdrockare ska bli bevarade i tron och växa andligen genom metaltraktaten. Be att den ska ge de nyfrälsta en stabil grund att bygga vidare på så att de blir fasta i tron och går starkt med Gud och inte avfaller.

  Den finns också nu på engelska och spanska! Amen. Be att den ska få bli till stor välsignelse bland många spansk- och engelsk-talande runtom i världen.

 • Be för Metal For Jesus - skivan. Be att den ska bryta ny mark, nå ut till många och få stort genomslag för Guds rike i Metal - världen. Be att många genom denna skiva ska komma tillbaks till tron på Jesus igen. Be att Metal For Jesus - skivan ska få vara ett redskap både för att uppmuntra och inspirera många kristna i tron samt för att hjälpa många till tro på Jesus.

 • Be för Pantokrator. Be att Pantokrators nya skiva ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse. www.pantokrator.com

 • Be för CMI (Christian Metalheads International). CMI är en förening som verkar för att utbreda Guds rike i Metalvärlden genom spridning av Metalbibeln, målinriktad bön m m. Be att CMI ska bli till stor välsignelse och få vara ett redskap för att hjälpa många till tro på Jesus och vidare på Guds vägar. www.christianmetalheadsinternational.com

 • Be för Melech. Be att Guds Helige Ande får verka genom deras nya skiva Melech Ha Olam, så att många genom den dras närmare Jesus och kommer till tro. www.facebook.com/Melechofficial/?fref=ts

 • Be att Gud ska få leda Metal Sanctuary framåt efter sin plan och att föreningen ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro och vidare på Guds vägar. www.metalsanctuary.se

 • Be för Admonish. Be att bandmedlemmarna ska vara öppna för Guds ledning och att bandet ska bli det Gud har tänkt. Be också att inspelningen av deras nya skiva ska lyckas väl och bli allt det Gud har tänkt. Be att den ska få vara ett redskap för att hjälpa många till tro på Jesus http://www.admonish.org

 • Be för Marcus Olson. Marcus Olson är en goth/metal pastor i Göteborg. Han går runt bland de skumma svart/goth/metal-klubbarna och får vara ett starkt ljus för Jesus på dessa mörka platser. Han har fått leda många till tro och fått bli till stor välsignelse. Be att Gud ska beskydda honom från allt ont och fortsätta att använda honom starkt för att utbreda Guds rike i goth/metal-världen.

 • Be om fler skördearbetare som kan bärga in den stora skörden i Sveriges metalvärld! <Matt 9:37-38> Be också att Gud ska sända fler finansiärer som är villiga att satsa pengar på att sprida Guds rike i metalvärlden.

 • Be för Ulterium Records Be att de kristna skivorna som de släpper ska nå ut till många ofrälsta och att många som en frukt av detta finner Jesus. Be också för Emil Westerdahl ska vara öpen för Guds ledning så att han kan leda skivbolaget vidare dit Gud vill.

 • Be för Hero. Be att deras nya skiva Miracles får bli till stor välsignelse. http://herosweden.com/

 • Be för Crimson Moonlight. Be att Gud ska inspirera och leda bandet framåt efter sin plan och lägga ned sina tankar och idéer i deras hjärtan. http://www.crimsonmoonlight.com

 • Be för Metal For Jesus - sidan och alla andra kristna metal - sidor. Be att många ska bli frälsta som en frukt av vad Gud gör både direkt och indirekt genom dessa sidor.

 • Bed för alla kristna som spelar i ofrälsta band. Bed att Gud ska beskydda dem och att de ska få vara ett "salt i föruttnelsen". <Matt 5:13-16> Bed att Gud på detta sätt ska få omvända många band till tjänst för Honom.

 • Be för den kristna musiktidningen Noizegate Music. Be att den ska bli till stor välsignelse och att många ska finna Jesus genom denna tidning.

 • Be för Narnia, Crimson Moonlight, Pantokrator med flera band som står i frontlinjen. Be att Gud ska beskydda dem och deras familjer, använda dem, behålla dem ödmjuka och hjälpa dem att behålla fokus samt hjälpa dem att stå emot de frestelser de möter. Ta tid och be för dem, de behöver verkligen vårt eldunderstöd!

 • Be att den svenska kristna metal - butiken Metal Community ska bli det Gud har tänkt och få bli till stor välsignelse för Herrens rike.T  -  SHIRT

Prayer Warriors t - shirts finns att köpa för 100 Kr (plus porto) i storlekarna XL och L (M är slutsålda). T-shirten är svart och har Prayer Warriors - logon (romerska soldaten) på framsidan och på baksidan står det "Releasing the mighty power of God!" i röd stil med typDärför är du alltså msnittet Algerian. För mer info checka in t-shirt-sektionen

Alla pengar som kommer in går oavkortat till Prayer Warriors. Därför är du alltså med och stödjer Prayer Warriors arbete genom att köpa denna t-shirt. Vill du beställa den är det bara att sätta in 148 Kr på plusgiro 6142105-3. Skriv "PW-T-shirt", storlek (XL,L,M) samt din adress på plusgiro-blanketten.
HÖR  GÄRNA  AV  DIG  MED  BÖNEÄMNEN & VITTNESBÖRD

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något böneämne, vittnesbörd eller något annat som du vill ta med i kommande nyhetsbrev. Adress, tel och e-mail står längst ned på sidan.
STÖDJA  EKONOMISKT

Om du vill stödja Prayer Warriors ekonomiskt kan du använda plusgiro
6142105-3. Skriv "till Prayer Warriors" på blanketten och adressera till mig (Johannes Jonsson).
NÄSTA  NYHETSBREV

Nästa nyhetsbrev kommer i vår. Tills dess - Stay focused on JESUS 'n' keep on Rocking For the ROCK!
PRAYER  WARRIORS
Johannes Jonsson
Mälstavägen 23
186 96 Vallentuna

| Huvudsida | Grundbrev | Äldre brev | Medlemskap | Gästbok | T - shirt |